Numero
8 rev.

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

7 mars 1999
Årgång
29
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.


Kalendarium

ti.
9 mars

14.15

Exjobbsseminarium i datalogi; seminarierum 1537 (Lv3/OB2, plan 5).

on.
10 mars

14.15-15.00

Seminarium: Space efficient optimal accuracy alignment, Lars Arvestad; rum 1537.

to.
11 mars

13.00

Licentiatseminarium: Knowledge Net - A Support for Sharing Knowledge within an Organisation, Kristina Groth, Nada; sal E2.

må.
22 mars

13.30-17.15

Temadag om datorstödd språkgranskning, Kerstin Severinson-Eklundh, Viggo Kann, Margareta Westman med flera; sal D1.

on.
24 mars

10.00

Disputation: Projective Dynamic Geometry, Harald Winroth; Kollegiesalen.

fr.
26 mars

10.15

Licentiatseminarium: Pappersmodellen
som utgångspunkt för
utformning av skrivsamarbetsverktyg,
Ulf Berggren ; rum D31, Nada.


Inställd arbetsmiljöföreläsning

På grund av att sjukgymnasten Elina Unkila är sjukskriven måste vi ställa in arbetsmiljöföreläsningen den 18 mars. Så fort Elina är tillbaka återkommer vi med nytt datum.

Eva-Lena


Seminar in algorithmic bioinformatics

På onsdag (10 mars) kl 14.15-15.00, rum 1537.

Space efficient optimal accuracy alignment

Lars Arvestad

A new optimization objective for aligning sequences, optimal accuracy, has recently been proposed by Richard Durbin (Durbin, Eddy, Krogh, Mitchison, 1998, "Biological Sequence Analysis", Cambridge University Press). Simulations have shown that it outperforms the traditional alignment objective in alignment accuracy, i.e., the number of correctly determined columns in the alignment. This improvement is of great use in many applications, but the implementation proposed by Durbin unfortunately requires too much memory. We present two new practical algorithms with better space efficiency. The first algorithm is easy and uses O(n^{4/3}) space and O(n^2) time for two sequences of length n. The second algorithm is a recursive version of the first which uses O(n) space and O(n^2 log n) time.

Jens Lagergren, Kimmo Eriksson

Välkommen till en temadag om datorstödd språkgranskning!

Måndagen den 22 mars kl. 13.30-17.15, sal D1.

Datorstödd språkgranskning är ett av språkteknologins största tillämpningsområden. För engelska och andra stora språk är kontroll av stavning, grammatik och stil något som hör till ordbehandlarens standardutrustning. Utvecklingen av liknande program för svenska har släpat efter lite men nu börjar den hinna i kapp. I MS Word för Windows 2000 finns för första gången svensk grammatikkontroll med.

Syftet med temadagen är att sprida kunskap om forskning och utveckling på området i ett kritiskt perspektiv med användaren i centrum. Exempel på frågor som behandlas i föredragen är: Hur påverkar datorn språk och skrivande? Vad gör ett program för språkkontroll? Vilka har behov av det? Hur fungerar tekniken bakom? Vilka möjligheter och risker finns i användningen av tekniken?

Vi vänder oss både till dig som är vanlig användare och till dig som utvecklar eller forskar om program för datorstödd språkgranskning. Alla är välkomna!

Preliminärt program

13.30

Välkomsthälsning.

13.35

Svenskan och informationsteknologin. Margareta Westman, Språknämnden.

14.00

Forskning om datorstött skrivande. Kerstin Severinson-Eklundh, IPLab.

14.30

Datorstödd språkgranskning: möjligheter och problem. Rickard Domeij, IPLab.

15.00

Kaffe.

15.30

En elektronisk version av Svenska skrivregler. Ola Karlsson, Språknämnden.

16.00

Granska - ett program för svensk språkkontroll. Johan Carlberger och Viggo Kann, TCS samt Ola Knutsson, IPLab.

16.45

Diskussion: Språkkontroll - på gott och ont?

17.15

Avslutning.

Föranmälan: Anmäl dig till Karin Molin senast 15 mars, gärna via e-post till <karinm@nada.kth.se> (tfn 08-790 62 80).

Se även webbsidan <http://www.nada.kth.se/iplab/ langtools/temadag.html>.


Harald Winroth disputerar

Onsdagen den 24 mars kl 10.00 i Kollegiesalen

Projective Dynamic Geometry

The theme of this thesis is dynamic geometry, a new way of exploring classical geometry using interactive computer software. This kind of software allows the user to make geometric constructions on a computer's screen. The constructions might consist of points, lines and conics whose positions have been constrained in various ways. The constraints, which may involve incidences, distances and angles, can be added and removed dynamically. For example, to force a line to always be incident on a point, the user would simply grab the line with the cursor and drop it onto the point. Any object whose position is not completely determined by the constraints can be grabbed and dragged around on the screen. The rest of the objects will then automatically self-adjust in order to keep the constraints satisfied. Dynamic geometry software is primarily used for teaching mathematics, but is useful in any situation where it is important to understand the geometric properties of a dynamic system.

Over the last few years, a number of tools for dynamic geometry have been developed. Most of them have focused on elementary Euclidean geometry. In this thesis we present a new software that has been based entirely on projective concepts and thus allows us to illustrate the classical theorems of projective geometry. The software has also extensive support for different types of metrics, which makes it possible to explore both Euclidean and non-Euclidean geometry. In fact, the user is given direct access to the absolute elements which define the metric. Moreover, the system can handle objects in the complex projective plane, which permits, for example, the circular points in Euclidean geometry to be used in geometric constructions.

We discuss how the user interface of a dynamic geometry system should be designed and we identify a number of problems and shortcomings which the user interfaces of all previous systems seem to suffer from. Most of these defects are related to the fundamental problem of choosing the ``right'' solution of an under-determined system of constraint equations. We show how this problems can be solved by letting the system automatically add extra constraints if necessary, and by using a richer internal representation based on oriented projective geometry.


Ulf Berggren håller licentiatseminarium

(Ej disputation - fel i pappersutgåvan.)

Fredagen den 26 mars 1999 kl 10.15 i rum D31, Nada

Pappersmodellen
som utgångspunkt för
utformning av skrivsamarbetsverktyg

Sammanfattning

I detta arbete har skrivsamarbete behandlats från ett designperspektiv. Speciellt har möjligheterna att utvidga Eklundhs pappersmodell från enanvändarskribenter till skrivsamarbete studerats. I modellen består dokumenten av separata sidor som kan ses samtidigt, likt pappersark. Sidorna kan också spridas över bildskärmen på olika sätt eller placeras i en hög.

En användarcentrerad designmetod av Verplank m fl har också använts. I den metoden skapar man scenarier för ett antal karaktärer, dvs fiktiva personer med varierande egenskaper. Metoden användes tillsammans med studierna för att undersöka vilka övriga funktioner som krävs för att få olika användare att vilja använda ett skrivsamarbetsverktyg.

Pappersmodellen visade sig lämpa sig för olika former av skrivsamarbete. Bl a konstaterades att en sida är en lämplig nivå för en användares skrivyta och därmed för att stänga ute ett dokuments övriga samtidiga användare.

Med hjälp av scenarier för olika sorters användare kunde dessutom en lista på kompletterande skrivsamarbetsfunktioner tas fram. Dessa funktioner är konstruerade för att lösa de olika användarnas potentiella problem, och därigenom få dessa att acceptera verktyget.

En värdering av funktionsförslagen från studierna och scenariemetoden har också skett, utifrån deras betydelse om man vill åstadkomma olika former av skrivsamarbete med datorstöd baserat på pappersmodellen.


 

xxxr

xxx.

xxx


xxx

xxx.