Numero
6

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

23 feb. 1999
Årgång
29

Försenat

...p.g.a. red.s sjukfrånvaro.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.

Prefekten är bortrest vecka 9

Under tiden 27/2-6/3 1999 är prefekten bortrest. Professor Stefan Arnborg är ställföreträdande prefekt.

Ingrid Melinder


Kalendarium

to.
25 febr.
16

Doktorandseminarium: Inverse electromagnetic scattering using the FDTD-method, Erik Abenius; rum 4523

fr.
26 febr.
15.15-16.15 TCS-seminarium: Fast IP routing with LC-tries, Stefan Nilsson, Nada; rum 1537.

TCS-seminarium

Fredag 26 febr., rum 1537

Fast IP routing with LC-tries

Stefan Nilsson, Nada

Abstract: One of the bottlenecks of the Internet is the address lookup operations performed by the routers. Expensive tailor-made hardware solutions have typically been used to achieve necessary speed. We show that it is possible to perform the lookups efficiently with a simple data structure, a level compressed trie or LC-trie. A software implementation can sustain several million lookups per second, enough to match a Gbit/sec link. The data structure is simple and it scales well. No modifications are needed when switching from the 32 bit addresses of IP version 4 to the 128 bit addresses of IP version 6 and we expect the lookup operation to be almost as fast for the longer addresses.

Lars E.


Numero rättar, om datorplaner

En rättelse och ett förtydligande

Det är i datorsalen Violett som ett byte av Macintoshdatorer inom kort kommer att ske. I datorsalen Terrariet finns datorer som kör Windows NT och dessa kommer att vara kvar till nästa sommar (2000).

Ett förtydligande angående byte till Linux kan också vara på sin plats. Vi provar Linux som möjlig UNIX-miljö på Nada. Om det faller väl ut kan det bli aktuellt med byte i vissa datorsalar sommaren 2000. Vi planerar inte ett generellt byte till Linux. Den blandade datormiljön är en av Nadas styrkor, och det finns inga planer på att avskaffa den (åtminstone inte som jag känner till).

Ragnar Andersson, systemgruppen


Konferens: Bioinformatics '99

Star Hotel, Lund, Sweden,
April 15-18, 1999

Bioinformatics '99 is the first major international bioinformatics meeting in Scandinavia. It is organized jointly by Swedish and Danish bioinformatics groups, with support from the Parallel and Scientific Computing Institute in Sweden. The aim is to provide up-to-date accounts of new developments in bioinformatics, both from a basic science, technology development, and industrial point of view.

The program includes sessions on New Technologies, Databases, Sequence Analysis & Comparative Genomics, Structure Prediction, and Modelling of Cellular Processes. The meeting will be held in Lund in the south of Sweden, a location easily accessible from Copenhagen airport.

See <http://www.biokemi.su.se/bioinformatics99/> for more information.

Anders Lansner


Doktorandseminarium: Inverse electromagnetic scattering using the FDTD-method

På torsdag (25 febr.) kl 16, rum 4523

Erik Abenius


Fusk

Jag har idag varit i disciplinnämnden. Ärendet var en kille som fått en nästan färdig lösning till en I-uppgift på Programmeringsteknik av en kompis. I-uppgiften ger två KTH-poäng och avgör i huvudsak betyget på kursen.

Killen erkände men sade sig inte ha förstått att det han gjort var fel. Han hade lärt sig programmet och gjort ett par små ändringar i det för att få det att fungera. Han fick en varning av nämnden.

Viktigt i sammanhanget är att vi väldigt tydligt klargör vad som är otillåtet. Studenterna får inte kunna tro att det är OK att låna/stjäla/få/köpa en kamrats lösning. Hederskodexen ska finnas med i kursöversikten. Mikael, som var kursledare, hade dessutom i sina föreläsningsanteckningar med en passus om att det är lika fel att fuska vid alternativ examination som vid en tenta och hur fel det är att hjälpa någon annan att fuska.

Misstänkt fusk ska rapporteras till KTH:s jurist. Låt dock det hela gå via Bengt eller mig.

Kerstin


Ändrade regler för bisysslor

...har införts - alla sådana "som har anknytning till anställningens ämnesområde" måste anmälas av lärare. Mer info i KTH-handboken i mars.


xxxr

xxx.

xxx


xxxr

xxx.

xxx


xxxr

xxx.

xxx


xxx

xxx.