Numero
4

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

5 feb. 1999
Årgång
29
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 99:NNN.

Pengar: Svensk-Japanska stifelsens stipendier

...för studie, forskning samt examensarbete och praktik på högskolenivå i Japan. Ansökan senast 1 mars. Tel 08-611 68 73, fax 08-611 73 44.


Kalendarium

må.
8 febr.

15.15

Institutionskollegium, sal E3

ti.
9 febr.
10.00

CVAP-seminarium: Video-Based Perception in Robotic Projects on Exploration, Telepresence, Micro-Manipulation and Hand-Eye-Systems; sal BB2, Lill-Janshuset (Fiskartorpsvägen 15).

on.
10 febr.
14.00-15.00

CID- & IPLab-seminarium: KidStory - Developing Collaborative Storytelling Environments for Children, with Children, Kristian Simsarian; rum 4523.

to.
11 febr.
16.15

Doktorandseminarium i numerisk analys: Adaptive computations of combustion waves, Patrik Skogqvist; rum 4523.

fr.
12 febr.
9.15-10.00

HMI-seminarium: Social connotations (of space) in metaphors for computer-mediated communication, Andreas Dieberger, Emory University; lokal: någonstans inom Nada - meddelas senare

10.30

CAS-seminarium: Autonomous robot navigation: a fuzzy logic approach, Alessandro Saffiotti; sal BB2.

15.15-16.15

Seminarium: The Traveling Salesman Problem, Lars Engebretsen, Nada; rum 1537.


Institutionskollegium

...på måndag (8 feb.) kl 15.15 precis, i sal E3.


Doktorandseminarium i numerisk analys

På torsdag (11 febr.) i rum 4523.

Adaptive computations of combustion waves

Patrik Skogqvist


Presentation av Stefan Nilsson

Jag heter Stefan Nilsson och började arbeta som lektor vid Nada i januari. Jag kommer från Blekinge och de sydsvenska r:en finns kvar. Jag pluggade matte och datalogi i Lund med ett års avbrott för mattestudier i Kalifornien vid UCB. Efter examen flyttade jag till Helsingfors, där jag varit "opettava tutkija" eller "undervisande forskare" i drygt två år.

Min forskning har handlat om sökning och sortering, särskilt algoritmer och datastrukturer som utnyttjar det faktum att data lagras i binär form. Men jag är också nyfiken på andra delar av datalogiämnet. I vår undervisar jag programmeringsteknik för T med språket Java.

Här är nyckelord som beskriver några av de saker som jag är intresserad av (i vissa fall som utövande, i andra fall som åskådare och skeptiker): klarinett, piano, te, typografi, seanser, finska, styrketräning, new age, propaganda, Microsoft.

Mitt rumsnummer är 1614, mitt telefonnummer 790 6646, min e-postadress <snilsson@nada.kth.se> och min webbplats har adressen <http://www.nada.kth.se/~snilsson>.


HMI-seminarium

HMI-forskarskolan inbjuder, på fredag (12 febr.) kl 9.15 - 10.00, lokal inom Nada meddelas senare.

Social connotations (of space) in metaphors for computer-mediated communication

Andreas Dieberger, Emory University

There is a relationship between a space, its perception as a "place", and how people interact in this place. Humans are social beings operating in space and we learn to associate expectations on appropriate behavior, privacy, etc. with various kinds of spaces and places. We can call these expectations social connotations of space.

The space concept in virtual spaces often is very different from any known physical space. Yet people seem to perceive, for example, chat rooms and bulletin board systems as places. Like in a physical space people associate social connotations with these systems and these connotations can influence people's behavior and - indirectly - can contribute to success or failure of a virtual community.

In this talk I will describe example for how space can influence human interaction in physical and virtual worlds. I will describe the difference between space and place and how people perceive social connotations of various spaces/places. I will then address open research issues in social navigation systems, and describe how knowledge about the various social connotations of spaces can help system designers address these issues.


Seminarium: The Traveling Salesman Problem

Lars Engebretsen, Nada

På fredag (12 febr.) kl 15.15-16.15, rum 1537.

Although formulated as early as 1831, the Traveling Salesman Problem began to attract attention from mathematicians in the 1930s. Today it is a classical combinatorial optimization problem which has been well studied in several different aspects. We survey results concerning different formulations of the TSP and state some new results regarding the approximability of TSP with distances one and two.


CAS-seminarium

På fredag (12 febr.) kl 10.30 i sal BB2, Lill-Janshuset (Fiskartorpsvägen 15).

Autonomous robot navigation: a fuzzy logic approach

Alessandro Saffiotti Dept of Technology and Science University of Örebro, Sweden

Three major sources of difficulty in autonomous robot navigation in real-world environments are:

  1. the pervasive presence of uncertainty (e.g., in sensing and perception);
  2. the need to coordinate activities aimed at different goals (e.g., moving to a given location while avoiding unexpected obstacles); and
  3. the need to integrate processes at different levels of abstractions (e.g., strategic planning and low-level control).

Fuzzy logic, a mathematical formalism based on the theory of fuzzy sets, provides tools that are of potential interest here. First, this formalism forms the basis of fuzzy controllers, which are used in an increasing number of applications characterized by large uncertainty or poor models. Second, it offers a wide range of aggregation operators to combine fuzzy predicates: this suggests to use these operators for combining the output of different fuzzy controllers aimed at different goals. Finally, the intrinsic ability of fuzzy logic to integrate numerical ("fuzzy") and symbolic ("logic") computation suggests its use as a common formalism to integrate numeric control and symbolic planning.

In this talk, I explore the uses of fuzzy logic in autonomous robot navigation, and present solutions based on fuzzy logic to some instances of the three problems (1, 2, 3) above. I illustrate these solutions by presenting experiments performed on real robots.


Stipendier för KTH-doktorander - sökartips och lista

Lite tips när man skall söka stipendier:

Ring upp respektive handläggare och känn dem på pulsen om vad som behövs till ansökan om hur stora chanserna är att få stipendiet. Ta reda på beloppen som delas ut så får ni ett begrepp om hur mycket pengar som finns tillgängliga. Att tala med handläggaren är bra för då lär dom känna er och chansen kanske ökar att få stipendiet.

Om ni vill åka på konferens: Se till att skicka in ett bidrag dit och få det accepterat. Om ni inte får det accepterat tala om för era sponsorer att det är värdefullt att åka till konferensen för att träffa Dr X eller Dr Y för att höra dennes kommentar om ens forskning.

Se till att er handledare skriver en tillstyrkan/ rekommendationsbrev om värdet av konferensen. Detta ökar chanserna avsevärt.

Om ni skall göra studiebesök: Se till att få en personlig inbjudan från det ställe ni skall besöka. Tillstyrkan/rekommendationsbrev från handledare gäller även här.

Gör en rimlig kalkyl och anpassa den så att den ej överstiger 10.000 kr (för en veckas konferensresa).

Se till att er ansökan innehåller information om examina, utbildning, kurser. Publikationslista eller åtminstone vetenskapliga rapporter som ni har skrivit.

Tänk på att det går att byta resmål/konferens efter det att man har fått ett stipendium. Bara man meddelar det innan och kontrollerar att det går bra.

Ett exempel: Björn, Styffes Daniels Nyströms fond på KTH delade ut 1994: 496.000 kr till 49 stipendiater. Det var 203 sökande. dvs man har 25% chans att få 10.000 kr till någon konferensresa. Och detta bara på en stipendiefond!

Lycka till!

Hercules Dalianis

Allmänna stipendier

Wenner-Gren Center resestipendier. Man bör ha doktorerat men en teknisk licentiatsexamen duger. Gun Lennerstrand tel 736 98 15. Adress: Konferenssekretariatet, Sveav. 166, 23 tr, 113 46 Stockholm. Speciell blankett att söka på. Två gånger om året. Deadline 1 Nov och 1 Mars varje år.

LM Ericsson Stiftelse för främjandet av Elektroteknisk forskning. Bengt Gällmo 719 19 40 eller Eva Karlstein 719 38 95. Adress: HF/LME/DT, Ericsson Telecom, 126 25 Stockholm. Senast 1 mars.

Stipendier för doktorander på KTH

Frågor till Registratorskontoret KTH tel. 790 70 15.

EIT-KTH. För att söka måste man ha examen från Elektrotekniska linjen KTH eller vara svensk medborgare. Tel 790 84 94 tel. 790 84 94. Deadline 1 nov varje år.

Wallenbergstiftelsens resestipendier. Ställt till Rektorsämbetet KTH. Kan sökas hela året.

Ragnar och Astrid Signeuls fond. Ställt till Rektorsämbetet KTH. Speciell blankett. Senast 1 mars varje år.

Björn, Styffes Daniels Nyströms fond. Ställt till Rektorsämbetet KTH. Speciell blankett. Senast 1 mars varje år.

Centrala Internationaliseringsmedel för doktorander. Eva Wigsell Åberg 790 70 64. Ställt till Rektorsämbetet KTH. Kan sökas hela året. Forskningsvistelse 1-6 mån.

 

Aktuella KTH-stipendier via webben <http://www.admin.kth.se/info/
kth-kalendern/stipendier.html
>.

Glöm inte att ange diarienr och doss i förekommande fall.

Hercules Dalianis


CID- & IPLab-seminarium

På onsdag (10 febr.) kl 14.00-15.00, rum 4523.

KidStory - Developing Collaborative Storytelling Environments for Children, with Children

Kristian Simsarian <kristian@sics.se>

För mer info <http://www.sics.se/~kristian/kidstory/>

Abstract

While more educators and parents are turning toward computer technologies to support learning activities for their students and children, few of these new technologies support collaborative learning experiences. KidStory addresses this by proposing to build systems that support collaborative learning which itself may underpin the development of storytelling and visualisation skills along with the development of multiple forms of literacy. We believe that new learning experiences need to be developed that are supported with technologies that are as inherently collaborative as a box of crayons or a pile of blocks. (forts.)

(forts.) KidStory works with children, educators, and researchers from various disciplines in the development process by building an interdisciplinary, intergenerational, international design team. KidStory develops technologies, extending currently available techniques to support inherently social learning experiences while concurrently exploring novel approaches that can be used in the learning environments of tomorrow. The research process not only includes technology design, development, and testing but also classroom integration and support.

KidStory involves three phases of technological development, each of which extends the interface further away from traditional computer hardware towards more kid-friendly and inherently collaborative forms of interaction. The three technologies are: the shared spatial desktop computer, where multiple input devices enable new forms of sharing; shared storytelling objects, where both physical and virtual objects can be manipulated as part of storytelling; and shared augmented spaces, where movement and gesture within physical space forms the basis of interaction with such objects.

In this talk I am will outline the framework of the KidStory project and then direct my focus to the starting points of building computer-based tools for collaborative storytelling.