Numero
37

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

14 dec. 1998
Årgång
28

God jul och gott nytt år!

Red.

Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 98:NNX.

Datatermswebbjulkalender

Missa inte vår julkalender med en ny spännande lucka att öppna varje dag. Vad som finns bakom luckan? Kom och titta själv, så får du se!

Terminologiarbete är alltid kreativt, men nu har vi överträffat oss själva! Det är ju bara jul en gång om året...

Svenska datatermgruppens webbplats har adressen <http://www.nada.kth.se/dataterm/>

Ur utskick till
Sv. datatermgruppens
sändlista dataterm-nytt

Kalendarium

ti.
15 dec.

 

 

10.00

Workshop on Visual Analysis of Human Motion, Liljanshuset, sal BB2.

13.00-15.00

SICS-seminarium: Edutainment and multimedia: the New World Café, Jacqueline Bonneau, Oscar Wemmert. Lokal: rum ??, SICS, Kista.

15.15

Exjobbsseminarium i datalogi, sal 4523

on.
16 dec.
9.00

Exjobbsseminarium i datalogi, sal 1537.

to.-fr.
17-18 dec.

 

PDC Annual Conference, sal E1

to.
17 dec.

9.00

Disputation: Electronic mail in a working context, Olle Bälter; sal D2.

15.00

Förkunskapsproblem i matematik, Bengt Johansson vid Göteborgs universitet; sal E1.

15.15–16

Monge Distance between Quantum States, Karol Zyczkowski, sal ??, mekanik.

fr. 18 dec.

14.00

CVAP-seminarium: Estimating Image Motion in Layers: The "Skin and Bones" Model, Michael Black, seminarierum BB2 (Fiskartorpsvägen 15).


Numero rättar: Telefonkataloger för 1999

... var det förstås notisen i förra veckans Numero gällde.

Red.


Konferens om pedagogik

Pedagogiska rådet vid SU inbjuder till "campuskonferens" den 24 mars 1999 under rubriken Aktiva studenter ger ett levande universitet. Se <http://www.pu.su.se/ck/>.


Workshop on Visual Analysis of Human Motion

The analysis of human motion from recorded video or directly from cameras is a field of increasing importance with applications to e.g. medical analysis, computer interfaces and advanced animation. On dec 15 we will organise a workshop on this topic at CVAP. The preliminary program is:

10:00 - 10:30 Hedvig Sidenbladh, KTH Detection and Recognition of Natural Gestures

10:30 - 11:00 Lena Klasén, National Laboratory of Forensic Science Faceless Identification: A Model for Person Identification Using 3D-Shape and 3D-Motion as Cues

11:00 - 11:15 break

11:15 - 12:15 Larry Davis, U. Maryland Real Time Algorithms for Detecting and Tracking People

12:15 - 13:30 LUNCH

13:30 - 14:30 Michael J. Black, Xerox Palo Alto Research Center Parameterized Spatio-temporal Models for Recognizing Human Motions

14:30 - 15:00 Stefan Carlsson, KTH 3D Human Motion From Monocular Image Sequences

Stefan Carlsson


HUMLE-seminarium

Edutainment and multimedia: the New World Café
Speakers: Jacqueline Bonneau and Oscar Wemmert
Time: 15/12 13:00-15:00 at SICS, Kista

Jacqueline Bonneau, journalist and multimediaproducer from Malmö has been a project manager at the multimedia department for Liber AB. In her work she has implented her own model into multimedia and interactive design, which lead her to apply for an experimental project at KK-stiftelsen. The application of the project was granted money and a two year project has lead to the product New World Café. Jacqueline will in her presentation at SICS on December 15 present her model on interactivity and ways of learning with multimedia and her ideas how to use multimedia to the maximum in education.

Oscar Wemmert, graphic designer and interactive media developer, who spent one year at the Malmö Hacker Academy and then went on working with digital media solutions and game developing at V I O M A - digital media in Malmö. He has developed two game titles; the Mystery at Greveholm (Mysteriet på Greveholm) and New World Café. His presentation will go through the development process of the game New World Café. He will also show the authoring tool mTropolis, which was used to develop the game.

Annika Waern

Nadaiter välkomna
på PDC-konferens

Mike Hammill meddelar att Nadaanställda är välkomna att besöka de föreläsningar som ingår i PDC:s decemberkonferens (to.–fr.), gratis och utan registrering. (Dock inte måltider, förstås.)


Exjobbsseminarium i datalogi

Två SU-studenter presenterar sina examensarbeten onsdag 16 december, med start kl 9.00 i seminarierum 1537 (Lindstedtsvägen 3, plan 5).

Christina Johansson, matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning: Extraction of Data from Medical Images. Arbetet har utförts vid KI/KS och SICS. Handledare vid Nada: Stefan Arnborg.

Jakob Thunstedt, matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning: Classification of Intrusion Detection Systems. Arbetet har utförts vid Försvarets Materielverk. Handledare vid Nada: Johan HÅstad Caroline.


CVAP-seminarium

Michael Black will give the following talk 14.00 next Friday, 18/12, in BB2.

Estimating Image Motion in Layers: The "Skin and Bones" Model

I will describe a method for estimating optical flow that strikes a balance between the flexibility of regularization techniques and the robustness and accuracy of area-based regression techniques.

The approach assumes that image motion can be represented by an affine flow model within local image patches. Since some image regions may not have sufficient information to estimate an affine motion model robustly, we define a spatial smoothness constraint on the affine flow parameters of neighboring patches. We refer to this as a "Skin and Bones'' model in which the affine patches can be thought of as rigid patches of "bone'' connected by a flexible "skin.'

Since local image patches may contain multiple motions we use a layered representation for the affine bones. With the possibility of multiple motions at a given point, standard regularization schemes cannot be used to smooth the multiple sets of affine parameters. We therefore develop a new framework for "regularization with transparency" that can applied to produce a smoothed layered motion representation.

The motion estimation problem, with layered locally affine bones and transparent regularization, is formulated as an objective function that is minimized using a variant of the EM-algorithm. I will illustrate the ideas with experiments on synthetic and natural image sequences.

Besök av Karol Zyczkowski

In the week of December 11- December 19 I will be hosting a visit by Karol Zyczkowski from the Physics Department of the Jagiellonian University in Krakow, Poland.

Karol will give a talk at the Mechanics Dept/KTH, for announcement see below.

Anybody who wants to discuss with Karol could contact him directly, preferably before he comes, at email <karol@chaos.if.uj.edu.pl>.

Erik Aurell

Monge Distance between Quantum States

Time: Thursday (!!) December 17 at 15.15-16
Place: seminar room at Department of Mechanics, Osquars Backe 18

We define a metric in the space of quantum states taking the Monge distance between corresponding Husimi distributions (Q--functions). This quantity fulfills the axioms of a metric and satisfies the following 'semiclassical property': the distance between two coherent states is equal to the Euclidean distance between corresponding points in the classical phase space. We compute analytically distances between certain states (coherent, squeezed, Fock and thermal) and discuss a scheme for numerical computation of Monge distance for two arbitrary quantum states.

The Monge distance might be used to characterize entanglement of quantum states. In the second part of the talk, the question of how many entangled (or, respectively, separable states) are there in the set of all quantum states is considered.


 

Exjobbsseminarium i datalogi

Tisdagen den 15 december 1998 kl 15.15 i rum 4523:

Christine Timgren, D92, 12Ępoäng, Länkar i en miljö av föränderliga dokument. Arbetet ar utfört vid Ericsson Utvecklings AB Handledare Staffan Romberger, examinator Kerstin Severinson-Eklundh. Opponent Peter Gustafsson

Martin Jonsson, E92, 20 poäng, Återkoppling med gester och ansiktsuttryck i virtuella mötesmiljöer. Arbetet är utfört vid Cid, Nada och Telia Research. Handledare Sören Lenman, examinator Yngve Sundblad. Opponent Jonas Ödman

Jakob Eriksson, D96, 20 poäng, Att dekompilera Java bytekod. Arbetet är utfört vid Appeal software solutions AB. Handledare Rand Waltzman, examinator Stefan Arnborg. Opponent Johan Åhrman.

Erik Jönsson, E93, 20 poäng, Automatisk matchning av magnetresonansbilder med en skalrumsalgoritm. Arbetet är utfört vid Karolinska institutet. Handledare och examinator Tony Lindeberg. Opponent Per Nystedt.

Kerstin F


Stipendier för postdok. studier i bioinformatik

...från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Ansökan senast 25 januari. Se Numeropärmen 98:37A.