Numero
34

Veckoblad om forskning, undervisning och administration, m.m.

24 november 1998
Årgång 28
Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 98:NNX.

Brandinformation

Juridiska enheten inbjuder till brandinformation på torsdag (26 nov.) kl 18.15-20.15 i sal F2. Jan-Olov Lindqvist, brandmästare vid Stockholms brandförsvar, föreläser om förebyggande brandskydd, mänskligt beteende vid brand m.m. Målgruppen en teknologrepresentanter men alla intresserande är välkomna.

Kalendarium

ti.
24 nov.

14.15-15.30

SANS-seminarium: An Incremental Bayesian Learning Rule, Anders Sandberg ; seminarierum 4523.

to.
26 nov.

13.00

Bayesian Analysis Continued, Stefan Arnborg; von Neuman-rummet, SICS (Electrum, Kista).

15.15

Numerikseminarium: Molecular dynamics simulation of super-cooled liquids, Sergey Simdyankin ; seminarierum 4523.

18.15-20.15

Brandinformation, Jan-Olov Lindqvist, brandmästare, Stockholms brandförsvar ; sal F2.

fr.
27 nov.

13.15

Numerikseminarium: Iterative solution of the Helmholtz equation by a fourth-order method, Kurt Otto, TDB, Uppsala universitet ; seminarierum 4523.

on.
16 dec.

 

PSCI Workshop on Computational Electromagnetics


SANS-seminarium

...idag tisdag (24 nov.) kl 14.15-15.30 i seminarierum 4523.

An Incremental Bayesian Learning Rule
Anders Sandberg

Learning systems usually have finite capacity, which means they have to get rid of old or irrelevant information in order to avoid being overloaded by continously arriving new data. I will present an extension of the BCPNN (Bayesian Confidence Propagation Neural Network) with an incremental learning rule that exhibits palimpsest properties: it forgets old information, has a capacity dependent on the learning time constant and the convergence speed depends both on memory load and the age of a memory. I will discuss these results and some possible extensions of the model.

Mikael Djurfeldt, Anders Lansner


Arbetsdagar i jul

Jag har fått flera frågor om vilka dagar som är hela arbetsdagar respektive halva arbetsdagar i jul och nyår. Så här ser det ut:

21-23 december: heldagar
28-30 december: heldagar
4 januari: heldag
5 januari: 1/2 dag
7-8 januari: heldagar

Eva-Lena

KTH:s ledning

Nu har KTH en vicerektor för grundutbildningen och en vicerektor för forskning. Framöver kommer KTH istället att ha tre prorektorer.

Universitetsstyrelsens nomineringskommitté föreslår enhälligt:

 • Professor Anders Eriksson som prorektor med ansvar för utveckling av kvalitén och tillika rektors ställföreträdare.
 • Professor Bo Wahlberg som prorektor med ansvar för utveckling av utbildningen
 • Professor Mathias Uhlén som prorektor med ansvar för utveckling av externa relationer.

Kerstin F.


Ergonomi vid datorn

Elina Unkila, sjukgymnast på Previa, har besökt NADA och hållit ett två-timmars seminarium om besvär i samband med datorarbete. Elina förklarade vad som händer med kroppen då vi belastar den långvarigt. Även små spänningar kan då leda till mer permanent värk, och asymmetriska arbetsställningar kan ge snedhet i kroppen.

Det är viktigt att själv ta ansvar för att förbättra sin arbetssituation genom att

 • justera bordshöjd och stol. Man bör kunna ha fötterna stadigt på golvet (eller annat stöd), och sittytan kan vara något framåtlutad. Använd armstöden så att underarmarna kan vila horisontellt. Man skall inte behöva anstränga handlederna för att nå upp till tangentbordet.
 • använda ryggstödet. Det är lätt att variera det beroende på om man skriver, talar i telefon, osv.
 • inte ha musen för långt bort. Den kan komma närmre på vänstersidan!
 • placera bildskärmen så att man betraktar den med något sänkt blick och så att övrigt ljus faller in från sidan.

Det är också viktigt att variera sig, till exempel genom att

 • inte sitta still för länge, rörelse ökar blodcirkulationen!
 • inte fokusera ögonen på skärmen hela tiden.
 • inte placera eventuellt manus på samma sida jämt.
 • inte alltid ha samma ben överst om man ofta sitter med dem i kors.

Seminariet avslutades med en övning där man förvånansvärt snabbt upptäckte ny rörlighet i kroppen.

Öjvind Johansson

Tillägg från Eva-Lena: På min dörr finns det möjlighet att teckna sig för individuell rådgivning kring sin egen arbetsplats, av Elina Unkila Previa.

Läsåret 99/00

on 18 aug. 1999

Nollan kommer

Omtentor

on 1 sep. 1999

Period 1

on 27 okt. 1999

Period 2

må 10 jan. 2000

Omtentor

må 17 jan. 2000

Period 3

må 13 mars 2000

Period 4

må 17 apr. 2000

Påsklov

ti 25 apr. 2000

Omtentor

må 8 maj 2000

Period 4 forts.

sö 4 juni 2000

Sommarlov

Tidsplan för KTH:s schema

1 dec. 1998

Läro- och timplanen för 99/00 klar

15 jan. 1999

Underlag för schema för ht99 till schemaläggningen

19 apr. 1999

Schema ht99 klart

25 maj 1999

Underlag för schema för vt00 till schemaläggningen

1 nov. 1999

Schema vt00 klart

Kerstin F.


Numerikseminarium

Kurt Otto, TDB, Uppsala universitet kommer att ge ett seminarium i numerisk analys med titel Iterative solution of the Helmholtz equation by a fourth-order method på fredag (27 nov.) kl 13:15 i rum 4523.

Björn Sjögreen


Learning systems seminar

There will be a seminar on THURSDAY 26/11 at 13.00, in the von Neuman seminar room at SICS (Electrum, Kista), given by Stefan Arnborg:

Bayesian Analysis Continued

Last time (8/10) I compared different approaches to interpretation of experimental data: tests (Neyman-Pearsson), likelihood maximization (Fisher, Cramér) and Bayesian analysis. This time I will explain (following derivations by R.T. Cox and E.T. Jaynes) how Bayesian analysis can be shown to be the only possible method of reasoning with uncertainty satisfying three criteria:

 1. Plausibility of statements is expressed by real numbers and is dependent on auxiliary information (contexts).
 2. Consistency: If a plausibility of a statement can be derived in two different ways, the results must be equal.
 3. Common sense: The rules for plausibility calculation must have ordinary Aristotelian logic, where statements are either true or false, as a limit case, and plausibilities must be continuous functions of the plausibilities in the context.

One major preoccupation in data mining and inference is to deal with dependencies between variables. I will explain one Bayesian approach to this problem, which naturally generalizes to graphical models.

Anders Holst


Nada-exjobbare vann Ny Tekniks pris

Ny Tekniks pris har delats ut till dem som gjort en teknik för att snyggt ordna och presentera resultatet av en sökning på webben. De två Nada-exjobbarna Johan Dewe och Anders Hallberg har gjort jobbet på Telia med hjälp av en industridesignstudent. Initiativtagare var Ivan Bretan och Jussi Karlgren.

Problemet är att snabbt kunna få en överblick över hundratals träffar från en sökning och snabbt se var det lönar sig att kolla närmare. Johan och Anders har gjort ett program som vartefter träffarna påträffas av sökmotorn gör en indelning av träffarna i genrer (t.ex. journalistik och länksidor) och ämnen (innehållsmässig klassificering). Det hela presenteras sedan i en matris på ett snyggt och överskådligt sätt.

Kerstin F.


NFR-stipendier

...för exjobb i utlandet och utlandspraktik 1999 ulyses, tidsgräns 30 nov. Se NFR:s webbplats <>.

PSCI Workshop on Computational Electromagnetics

The usage of high performance computations to analyse and simulate electromagnetic phenomena are increasing within industry and science. The fast development of the field has become possible both because of the development of numerical methods and more powerful computers. Today a wide range of numerical methods such as FDTD, FETD, FVTD, MoM, GTD/UTD etc, are used for a large number of applications such as wave propagation, radar cross section, electromagnetic compatibility, lightning, antennas, bioelectromagnetics, inverse scattering, microwave components, etc.

Parallel and Scientific Computing Institute, PSCI invites to a one day workshop on computational electromagnetics to show the size and the importance of the field, and to gather the Swedish CEM community.

The workshop will be held at KTH on December 16 1998. Further information and registration details can be found on the World Wide Web, at < http://www.nada.kth.se/~christe/psci-cem/index.html>

Bo Strand, Christer Andersson