Numero
36

Veckoblad om forskning, undervisning och
administration, m.m.

6 dec. 1998
Årgång
28
Numero är institutionstidningen vid Nada – institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i största möjliga mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 98:NNX.

Telefonkataloger och bordskalendrar

Nu finns det telefonkataloger för 1998 att hämta hos mej för dom som inte har. Det finns även bordskalendrar (1999).

Bibbi

Kalendarium

må.
7 dec.

10.30

CID och II-seminarium: Adaptive Perceptual Interface, Deb Roy, Percepetual Computing Group, MIT Media Lab; sal 4523.

13.15

Seminarium i algoritmisk bioinformatik: Gen-omflyttning i herpesvirus, Lars Ivansson; rum 4523.

14.15-15.00

Rektor Anders Flodström presenterar sig; Q1, Osquldas väg 4.

15.00

Exjobbsseminarium i datalogi, sal 1537.

15.15

Pedagogiskt seminarium: Impulser från Ingenjörsskolan, sal 4523.

on.
9 dec.

13.15-14.30

SANS-seminarium: Cellular and molecular learning: old ideas with new results, Dan Lundh, IDA, Högskolan i Skövde; sal 1625.

to.
10 dec.

15.15

Doktorandseminarium: Formation of a thermodynamically stable amourphous phase in a simple liquid, Fredrik Zetterling; sal 4523.

må.
14 dec.

15.00

Nadas traditionella luciafirande, i fikarummet på plan 4.

to.-fr.
17-18 dec.

 

PDC Annual Conference, sal E1

to.
17 dec.

9.00

Disputation: Electronic mail in a working context, Olle Bälter; sal D2.

15.00

Förkunskapsproblem i matematik, Bengt Johansson vid Göteborgs universitet; sal E1.


Doktorandseminarium

...hålls av Fredrik Zetterling på torsdag (10 dec.) kl 15 i sal 4523: Formation of a thermodynamically stable amourphous phase in a simple liquid.

Mattias Liefvendahl

Lucia is coming to NADA!

Lucia and her escort are coming to lighten up the spirits and to warm up the feelings of everyone at NADA.

This will take place 14 December, 15.00 at the cofferoom at floor 4, Lindstedtsvägen 3. There will be a plethora of coffee, "glögg", "lussebullar" and "pepparkakor".

While eating and drinking we will enjoy traditional songs performed by the choir at NADA.

Welcome everybody!

Eva-Lotta


CID-eftermiddag idag!

CID, Centrum för användarorienterad IT-Design, är ett av NUTEKs 28 kompetenscentra, av vilka 10, bl.a. CID, finns på KTH.

På eftermiddagen måndagen den 7 december presenterar vi verksamheten "öppet hus" kl. 15-18 på CID, Lindstedtsvägen 5, plan 6, till höger i valvet till stora gården på KTH.

Detta sammanfaller med ett besök av CID:s vetenskapliga råd, varur två medlemmar håller presentationer i sal D1 kl 13.30.

Hela programmet måndag eftermiddag 7 december:

13.30, sal D1: Irene McWilliam, designer, Philips Industrial Design,Eindhoven "The Evolution of the Interface: 2D - 6D"

Stuart Kirk, professor, University of Loughborough: "Information needs of disabled elderly people"

15-18 Förfriskningar och demonstrationer på CID, Lindstedtsvägen 5, plan 6, där CID:s projekt presenteras vid informationskiosk och ett antal "stationer".

16.00, 17.00 Kort Virtual-Reality-opera-föreställning

Välkommen till hela eller delar av programmet

Yngve Sundblad, föreståndare för CID


 

Parkeringstillstånd

Parkeringsdekalerna för 1999 är försenade, men jag hoppas att dom kommer snart. Ni som vill ha kan skicka e-post till mej, så lägger jag dom i era postfack så fort dom kommer.

Bibbi, bibbi@nada.kth.se


SANS-seminarium

... på onsdag (9 dec.) i sal 1625.

Cellular and molecular learning: old ideas with new results

Dan Lundh, IDA, Högskolan i Skövde

As the Human genome project and other sequencing projects proceed, we learn more and more about how proteins function and interact. Early pioners, e.g Hodgkin and Huxley, initiated modeling of protein functionallity by modelling conductivity of ion channels. More recent modelling does not only extend to model ion channel, they also include intracellular processes. Intracellular processes regulate much of the behaviour of the neuron, e.g synaptic plasticity. This seminar aims at giving an overview of some intracellular (molecular) processes that result in chances to the cellular behaviour (learning).

Mikael Djurfeldt, Anders Lansner


Exjobbsseminarium i datalogi

Tre SU-studenter presenterar sina examensarbeten tisdag 8 december, med start kl 15.00 i seminarierum 1537 (Lindstedtsvägen 3, plan 5).

Lars Dahllöf, matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning: Internet Based Command Interpreter for the AXE. Arbetet har utförts vid AXE Research & Development. Handledare vid Nada: Ovidiu Sandor och Cristian Bogdan.

Johan Nöteberg, matematisk-naturvetenskapliga linjens inriktning mot datavetenskap: Testsystem för socketar. Arbetet har utförts vid Ericsson Utvecklings AB. Handledare vid Nada: Stefan Arnborg.

Caroline


 

Tunnelbanekontakt

Hej! Jag är d-teknolog och även övningsassistent i kursen Människa-datorinteraktion. Just nu arbetar jag med ett projekt som visserligen ligger utanför skolan, men som ändå kan vara av intresse för instutitionen. Jag tillsammans med kulturföreningen Interact Stockholm ska sätta upp en videolänk mellan Östermalmstorgs tunnelbanestation i Stockholm och Ginza Station i Tokyo så att tunnelbaneresenärer i de båda städerna kan se och prata med varandra.

Projektet bygger delvis vidare på projektet jag och min grupp gjorde för kursen i Användarcentrerad Programutveckling (ACPU) 1998. Projektet har även vissa egenskaper gemensamt med Videofika som funnits uppe på CID.

Jag har bifogat vårt pressmeddelande om Undergrounded där det står lite mer detaljer om projektet. Jag finns på 070-7565649 och d92-jjo@nada.kth.se om ni vill prata med mig.

Jens Jonason

Ta tunnelbanan mellan Stockholm och Tokyo

Projektet Undergrounded tar Tokyos tunnelbana till Stockholm och vice versa. Ett par timmar per dag under sju dagar har tunnelbaneresenärer möjlighet att titta in i en annan värld och kommunicera med människor på andra sidan jorden.

Mellan den 7:e och 13:e december kommer ett videokonferenssystem kopplas upp mellan Östermalmstorgs tunnelbanestation i Stockholm och Ginza i Tokyo. Genom en tv-skärm, en kamera, mikrofon och högtalare kommer människor att kunna se och prata med trafikanter i tunnelbanan på andra sidan jorden. Projektet, som går under namnet Undergrounded, anordnas av kulturföreningen Interact Stockholm i samarbete med Stockholm- Europas Kulturhuvudstad 98.

Tanken bakom projektet är att låta människor från två skilda världar mötas i en vardaglig miljö som är gemensam oavsett kultur. Den gemensamma nämnaren är kollektivtrafiken och framförallt tunnelbanan, en miljö som är liknande oavsett var man befinner sig.

- Valet att göra detta i tunnelbanan var självklart redan från början, säger Jonas Westius, projektledare på Interact Stockholm.
- Tunnelbanan är en plats som är likadan, men ändå olika oavsett vilken del av världen man åker.

(forts.)
Undergrounded blir ett fönster in i en helt annan miljö som ändå starkt påminner om den egna platsen.

- Ett av målen är att avdramatisera tekniken, säger Jens Jonason, tekniskt projektledare för Undergrounded. Idag används sådana här lösningar mest av stora företag men vi vill visa hur den kan fungera i en vardaglig miljö för vardagliga människor. Det ska också bli intressant att se hur kontakten kommer fungera mellan människor, såväl språkligt som kulturellt, avslutar Jonason.

På grund av tidskillnaden, Tokyo ligger åtta timmar före Sverige, kommer uppkopplingen att ske under två timmar varje dag. I Sverige mellan 8-10 på förmiddagen och i Tokyo 16-18 på eftermiddagen samma dag.

I vardera tunnelbanestation finns en stor platt tv-skärm, en så kallad plasmaskärm, och en liten kamera för att transportera bilden. För ljudet finns en mikrofon och ett par högtalare. Bilden och ljudet transporteras sedan runt jorden genom en så kallad ISDN-uppkoppling. För att tolka signalen i vardera änden används ett videokonferenssystem från tillverkaren VTEL som levereras av Daltek Communications. Språksvårigheter löses genom en enkel japansk-svensk parlör som stöd om engelska inte räcker till. Det kommer även att finnas värdar på plats för att hjälpa till.

Projektet Undergrounded är ett arrangemang av kulturföreningen Interact Stockholm 98 i samarbete med Stockholm - Europas Kulturhuvudstad 98, Storstockholms Lokaltrafik (SL) och Teito Rapid Transport Authority (TRTA) som är tunnelbanenätet i Tokyo. Bidragande till genomförandet är också Stockholms Läns Landsting och Svenska Ambassaden i Tokyo.

Hållpunkter för Undergrounded:
Tid: 7-13 December, Stockholm 8-10, Tokyo 16-18.
Invigning: måndag 7 december, kl 08:00
Plats: Östermalmstorgs tunnelbanestation Stockholm, biljetthallen uppgång Stureplan; Ginza tunnelbanestation Tokyo, "Stained Glass Plaza" vid Exit B10

För mer information och frågor kontakta,
Interact Stockholm
Jens Jonason, 070 - 756 56 49
Jonas Westius, 070 - 5616654
Eller besök Undergroundeds hemsida på http://www.undergrounded.org

 

Ny SU-kommunikationskanal: Insidan

På adressen <http://www.insidan.su.se/> finns en webbplats som delvis kommer att ta över SU-Nytt och SU-Nytt Extra-utskick. SU-Nytt blir istället ett fylligare månadsmagasin.


Nobelpristagarna föreläser

...imorgon tisdag (8 dec.) i Aula Magna, SU, med början kl. 9.00. Se <http://www.kva.se/>.


PDC Annual Conference

Parallelldatorcentrum invites you to the annual December conference on parallel and high-performance computing. The theme of this year's conference is "Future Directions in Visualization." The conference will take place on the KTH campus in Lecture room E1, Osquars Backe 2.

For more information, including a final program, please see http://www.pdc.kth.se/news/ events/conference98/ on the World Wide Web.

Faith Short