Numero
33

Veckoblad om forskning, undervisning och administration, m.m.

15 november 1998
Årgång 28

Nästa nummer

Nästa Numoeronummer utkommer måndag 23 nov.

Red.

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i möjligaste mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 98:NNX.

Lunchkör söker medlemmar

Varje onsdagslunch repeterar Teknis personalkör Lunchkören i Nadas bibliotek. Just nu repeterar vi julsånger inför Luciaframträdandet på konstföreningen. Om du vill sjunga med oss är du välkommen på onsdag!

Viggo (ensam tenor)

Kalendarium

må.
16 nov.

9.00-9.30

Exjobbsseminarium i numerisk analys: Implementation and Evaluation of Matrix Dissipation in a 3D Navier-Stokes Code, Ingemar Persson ; rum 4523.

11.00-12.00

The humanoid interface, Kristinn R. Thorisson, Ph.D., LEGO Digital Research Scientist/Chief Software Architect, Wizard Group ; rum 4523.

17.15-18.00

Populärföreläsning: Hur en robot upplever världen, Magnus Andersson, sal E3.

ti.
17 nov.

15.15

Exjobbsseminarium i datalogi, seminarierum 4523

on.
18 nov.

12.15-13

Körrepetition: Lunchkören repeterar; Nadas bibliotek.

14.00-15.00

CID-seminarium: The Universal Simulator, Anders Hedman, CID ; rum 4523.

fr.
20 nov.

10.15

On The Computation of Compressible Low Mach Number Flow, Bernhard Müller, Uppsala univ.; seminarierum 4523

må.
23 nov

13.15

Seminarium i algoritmisk bioinformatik: Kombinatorik hos genomrearrangemang, Kimmo Eriksson; seminarierum 4523.


Välkommen till "nya" Nadas Mac-arkiv!

Nadas Mac-arkiv har genomgått en förändring. I första hand har vi sett över volymen Mac-programvara.

Vi hoppas att ni, som vi, tycker att den nya mapp-hierarkin är mera lättöverskådlig (och helt enkelt "snyggare"!) och att det nu är lättare att hitta det man söker.

Vi har rensat ut en hel del gammalt. Det fanns mycket "junk" i hörnen. Vi kommer också att fortsätta slänga, eller åtminstone flytta undan, tre fyra år gamla program och versioner. Skulle ni (mot förmodan) sakna något... Hör av er!

Bakom kulisserna finns nu mer disk, bättre partitionerad, och formaterad så att den använder Apples nya filsystem HFS+, för att bland annat bättre kunna utnyttja diskutrymmet och få en snabbare filåtkomst.

Vi skall formatera och se över de andra diskarna på arkivet undan för undan. Och så fort det dyker upp även installera AppleShare IP 6.0 och nytt system.

Som vanligt nås vi via system@nada.kth.se.

Systemgruppen, Mac

Numerikseminarium

Seminarium i numerisk analys på fredag (20 nov.) kl 10.15 i rum 4523.

On The Computation of Compressible Low Mach Number Flow

Bernhard Müller, Department of Scientific Computing Uppsala University

The computation of compressible low Mach number flow has important applications in noise prediction, heat and mass transfer and in combustion.

In the seminar, numerical problems in computing compressible low Mach number flow will be addressed. Low Mach number asymptotics of the Navier-Stokes equations reveals the role of the global thermodynamic pressure, the acoustic pressure and the 'incompressible' pressure.

The cancellation problem in compressible low Mach number flow is avoided by solving for the small changes of the conservative variables instead of the comparatively large conservative variables themselves. The simulation of an expansion wave in a long thin tube illustrates the cancellation problem and its solution.

A convergence acceleration to steady state is introduced for compressible low Mach number flow by artificially reducing the speed of sound and thus increasing the Mach number. The efficiency of the Mach transformation is demonstrated for premixed laminar flames.

An approximate Riemann solver is designed for inhomogeneous conservation laws. Since it takes into account the Rankine-Hugoniot conditions due to the source terms, it is called Rankine-Hugoniot-Riemann (RHR) solver. Steady and unsteady flow simulations in combustion show considerably improved accuracy with the RHR solver.

Björn Sjögreen


Exjobbsseminarium i datalogi

...äger det rum ett på tisdag (17 nov.) kl 15.15 i seminarierum 4523.

Fredrik Öhrström, F92, 20 poäng: En formaliserad objektstruktur för ramverk för grafiska användargränssnitt. Arbetet är utfört vid Dept. of Software Engineering, Univ. of New South Wales, Sydney, Australien. Handledare Jiarong Li, examinator Stefan Arnborg. Opponenter: Ulf Åkerstedt, Martin Jonsson och Stefan Lundgren.

Kerstin F


Onsdagsseminarium på CID

Veckans onsdags-CID-seminarium (18 nov.) äger rum kl 14.00-15.00 i rum 4523.

The Universal Simulator

Anders Hedman, doktorand, CID

Abstract

The Universal Simulator (US) is an open extensible system providing a dynamic infrastructure for generating hypermedial learning resources.

Learning Visions
The US is the result of an effort to develop an easy to use infrastructure for the distribuition of multimiedial learning resources. Along with the evolution of Internet related technologies we have seen the emergence of novel applications and standards providing for simple, yet powerful ways of navigating information, as well as ways of presenting information using a variety of modalities. It is our firm belief that Internet related technologies harbor hypermedial possibilies that could benefit the learning situation in K12 schools and beyond. Our approach is to build on existing standardly used technologies that are easily accessible and to create a susbstrate for the growth of hypermedial spaces that are easily accessible and administred.

Michael Ortman


CID-seminarium med Kristinn R. Thorisson

Kristinn R. Thorisson, Ph.D., LEGO Digital Research Scientist / Chief Software Architect, Wizard Group håller seminarium idag måndag i rum 4523 kl 11.00-12.

The humanoid interface

As the computer evolves toward increased autonomy the methods and metaphors we use for interacting with it must change. In this presentation I will talk about systems with multimodal I/O: fully autonomous, humanoid agents that perceive the user's multimodal acts in real-time (speech, prosody, manual gesture, body language, gaze) and generate appropriate multimodal responses to these (speech, gaze, facial & manual gesture & body movement). I will present a broad architecture called Ymir that demonstrates new ideas about co-spatial, co-temporal dialogue in a coherent framework. This framework enables the real-time production of overlapping reactive and reflective behaviors, as well as planning of communicative acts that span intervals of several orders of magnitude, analogous to those found in human dialogue, from 1/6th of a second and up. I will show video examples of systems that demonstrate these ideas, including a computer character called Gandalf. Gandalf has been tested in interaction with humans and shown to be capable of supporting and sustaining multimodal, situated, real-time dialogue.

Yngve Sundblad, CID; Kenneth Olausson, II


Seminarium i algoritmisk bioinformatik

Nästa måndag (23 nov.) håller Kimmo Eriksson ett seminarium i algoritmisk bioinformatik i rum 4523 kl 13.15.

Sammanfattning

Jens Lagergren talade för några veckor sedan om "sorting by reversals", när ett helt avsnitt av genomet vänds. Utöver sådana vändningar finns ytterligare två fundamentala typer av genomrearrangemang: transpositioner och translokationer. Jag ska kort gå igenom vilka kombinatoriska och algoritmiska problem som finns formulerade på detta område, samt mer detaljerat studera "sorting by transpositions".

Jens Lagergren, Kimmo Eriksson