Numero

32

Veckoblad om forskning, undervisning och administration, m.m.

9 november 1998
Årgång 28

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i möjligaste mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 98:NNX.

Exjobbsseminarium

Måndagen den 16/11 kl 9.00-9.30 presenterar Ingemar Persson, F91 sitt examensarbete Implementation and Evaluation of Matrix Dissipation in a 3D Navier-Stokes Code i rum 4523.

Lennart Edsberg


Kalendarium

må.
9 nov

 

11.15-12

Using Rough Classification to Represent Uncertainty in Spatial Data, written by Ola Ahlqvist, Johannes Keukelaar and Karim Oukbir; room 1635.

13.00

Seminar in Algorithmic Bioinformatics: Optimal accuracy alignment, Lars Arvestad, NADA KTH; room 4523 (? se nedan!).

13.30-15

Joint SICS DCE and KTH CID seminar, Chris Csikszentmihalyi, U. California Art Department in San Diego; room 4523 (? se ovan!).

14.15

Exjobbsseminarium i datalogi, sal E34.

15.15-16

Pedagogiskt seminarium: Lärandets problematik, Helge Strömdahl, didaktiktenheten; sal 1537

on.
11 nov.

17.15-18.00

Populärföreläsning: Datorsimulering av hjärnan, Örjan Ekeberg, sal E3.

to.
12 nov.

14.00

Seminarium: Förebygga, förbättra, förändra, Elina Unkila, sjukgymnast på Previa; seminarierum 1537.

15.15

Doktorandnumerikseminarium: A coupled inviscid boundary-layer solver for incompressible turbulent 2D-flow, Christian Wauquiez, Nada; seminarierum 4523.

må.
16 nov.

9.00-9.30

Exjobbsseminarium i numerisk analys: Implementation and Evaluation of Matrix Dissipation in a 3D Navier-Stokes Code, Ingemar Persson ; ovrigt

17.15-18.00

Populärföreläsning: Hur en robot upplever världen, Magnus Andersson, sal E3.


Reading seminar on performance evaluation at KTH/IT

We would like to announce a graduate course on [computer systems] performance evaluation. If you are interested, contact Viktoria Elek, Department of Teleinformatics, <viktoria@it.kth.se> for mor information.


Doktorandseminarium i numerisk analys

På torsdag (12 nov.) kl 15 i rum 4523 håller Christian Wauquiez ett doktorandseminarium.

A coupled inviscid boundary-layer solver for incompressible turbulent 2D-flow

The goal of my Licentiat project is to develop an innovative tool to perform aerodynamic shape optimization. This tool will be made by coupling an optimization library with a parameterized numerical solver which is under development.

  • The solver has to provide a fast and robust computation of the lift and drag for low speed turbulent flow past a 2D parameterized airfoil : a fully coupled inviscid - boundary layer model is used.
  • The solver must provide with the solution for each set of parameters derivatives of the objective. These derivatives will be computed by automatic differentiation of the code.

The goal of this presentation is to show what has been done up to now, i. e. part of the development of the solver code, and to introduce the different ways to go on.

Mattias Liefvendahl


Sjukgymnast talar om arbetsställningar och arbetsplanering

Vi vet att flera på Nada har besvär med axlar, nacke, armbågar, handleder, rygg osv. Vi vill göra något åt detta. Därför inbjuder vi dig till ett seminarium där en sjukgymnast från Previa deltar.

Elina Unkila, sjukgymnast på Previa, pratar på torsdag (12 nov.) kl 14.00-16.00 i seminarierum 1537. Hon ger praktiska tips på arbetsställningar och arbetsplanering.

Efter seminariet kan du boka ett träff med Elina för en individuell rådgivning kring din egen arbetsplats.

Eva-Lena Åkerman


Meddelande från prefekten oktober 1998

Människa-datorinteraktion, MDI

Fakultet EIT har inrättat forskarutbildningsämnet MDI den 15/9-98 och antagit dess studieplan. Kerstin Severinson-Eklundh är ämnesföreträdare.

Lektoraten

Numerisk analys: Gunilla Kreiss har tilldelats forskningslektoratet från den 1/11-98.

Datalogi: Viggo Kann har tilldelats forskningslektoratet. Stefan Nilsson anställs från den 1/1-99 på ett andra lektorat.

Beräkningsfysik: Mikhail Dzugutov anställs från den 1/11-98.

Forskarassistenttjänsterna

Datalogi: Hercules Dalianis anställs från den 1/1-99. Arbetsinnehåll kommer att diskuteras.

Licentiatexamen

Staffan Romberger höll sitt licentitatseminarium den 23/10. Sten Henriksson var granskare.

Ansökan om befordran till professor kommer troligen att kunna göras för första gången under november månad. KTH kommer att ha en central tjänsteförslags-nämnd för dessa ärenden.

De första rapporterna från fyra utredningar om KTHs IT-verksamhet har lämnats till rektor. Ledningsgruppen föreslår Universitetsstyrelsen att utbildningar i Medieteknik och Bioteknik startar H99 med vardera 30 platser. Program för Mikroelektronik och Kommunikationssystemteknik föreslås diskuteras på EIT.

KTHs utvecklingsplan beräknas fastställas av styrelsen under november. Bland profilområden intar datalogi och teknisk vetenskapliga beräkningar en framträdande roll.