Numero

29

Veckoblad om forskning, undervisning och administration, m.m.

16 oktober 1998
Årgång 28

 

Numero är institutionstidningen vid Nada - institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH. Numero utkommer normalt på fredagsförmiddagar under terminstid. Manus måste lämnas in före kl. 10 på torsdagar.

Manus, tips, förslag och andra bidrag till Numero kan lämnas på något av följande sätt:

Bidrag för artiklar och notiser bör i möjligaste mån vara färdigformulerade och korrekturlästa.

Varje Numeronummer utkommer i två former:

Numeroredaktionen består av Peter Svanberg. Ansvarig utgivare är Ingrid Melinder. Numeros innehåll uttrycker inte institutionens officiella ståndpunkt annat än då detta anges.

Ibland refereras till Numeropärmen. Det är en pärm som finns i bokhyllan i Nadas fikarum på plan 4, i vilken kompletterande information sätts in, försett med nummer på formen 98:NNX.

Kurs i visualisering

Under hösten med start på måndag (19 okt.) kl 10-12 i rum 1537 kommer det att hållas en liten kurs Visualization in scientific applications, se <http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D5237/>.

Det är en kurs på masternivå och hålls på engelska. Även om man missar första tillfället går det bra att hoppa på senare. Skicka ett email till edsberg eller lassekj om du vill vara med.

Lars Kjelldahl, Johan Ihrén, Gunnar Ledfelt, Kai-Mikael Jää-Aro


Numerikseminarium

Seminarium i numerisk analys nästa fredag (23 okt.) kl 10.15 i rum 4523: Christer Fureby, FOA, Large Eddy Simulation of Turbulent Combustion.

Björn Sjögreen


Kalendarium

ti.
20 okt.

16.15

Exjobbsseminarium i datalogi, seminarierum 4523.

fr.
16 okt.

10.00

High Performance Computing in Fluid Dynamics and Electromagnetics, Anders Ålund, Nada. Lokal: sal D41.

 

14.00

Disputation: Multiscale and Multiphase Methods for Wave Propagation, Olof Runborg, Nada. Lokal: Kollegiesalen.

ti. 20 okt.

15.00-16.00

Docentföreläsning: Scene Interpretation and Depth Perception in Machine Vision, Fredrik Bergholm, Nada. Lokal: E3, Osquldas backe 14.

   

Kurs i Mathematica och Origin, se artikel.

fr. 23 okt.

10.15

Licentiatseminarium: Presentation och överblick vid läsning och författande med papper och datorstöd, Staffan Romberger, Nada. Lokal: sal E2.

må.
26 okt.

15

Seminarium i beräkningsbiologi: Fast sorting by reversals, Jens Lagergren, rum 4523.


Tentor på webben?

Jag har fått en massa kommentarer kring kursledarpärmen från Viggo. Han föreslår att kursledaren ska lägga ut tentalydelser och lösningar på webben. Det skulle innebära:

 • vi skulle inte behöva ha tentaarkiv utanför expeditionen (Berit och Inger jublar)
 • vi bör fortfarande lägga med tre extentor i kursbunten för att utnyttja kopiator snarare än skrivare
 • merarbete för lärarna att lägga ut tentorna särskilt för dem som gör handskrivna lösningar som måste läsas in med bildläsare
 • att vi fortfarande kan låta bli att publicera tentor som ingen eller någon enstaka student skrev
 • att kursledaren bör städa på webben med tiden så att det inte blir alltför omfattande samling extentor där
 • tentorna blir mer lättåtkomliga särskilt utanför KTH

Synpunkter?!

Kerstin


Staffans licentiatseminarium

Staffan Romberger, Nada, håller licentiatseminarium nästa fredag (23 okt.) kl 10.15 i rum E2. Handledare Kerstin Severinson-Eklundh, granskare Sten Henriksson, Lunds universitet.

Presentation och överblick vid läsning och författande med papper och datorstöd

Datorstöd för textbehandling har fått stort genomslag inom såväl arbetsliv som utbildning under 80- och 90-talen. Den nya teknikens verktyg har givit nya stora användargrupper utökade typografiska möjligheter, ibland utan att den gamla teknikens tumregler för god utformning har fått stöd och utan att erfarenheter från den gamla tekniken fått vävas in i den nya teknikens förutsättningar.

Denna avhandling presenterar en serie studier, baserade både på experiment och resonemang, med fokus på presentation och överblick vid läsning och författande med dator och hur problemen vid användning av datorstöd relaterar till traditionella arbetssätt och tekniker.

Studierna berör följande ämnen:

 • Krav, problem och lösningar vid införande av ny teknik för dokumentframställning i den grafiska branschen och på kontoren.
 • Läslighet och bläddring på papper och bildskärm.
 • Utveckling och användning av experimentprogrammet Paper som använder en pappersarksmetafor på en stor skärm för att ge bättre stöd för överblick.
 • En bred diskussion av överblicksproblemet och en metod, PT-diagram, för att studera skrivprocessen genom rörelser i texten.

Överblicksproblem vid bildskärm är mer uttalade än vid papper. Detta har samband med skillnader i läslighet, tillgänglig yta, direktheten i hanteringen och brister i stödet för rumsligt minne. Att bygga upp en helhetsbild av dokumentet och arbetsuppgiften och att använda den effektivt är en central del av överblick.


Stipendier i utlandet

Svenska institutets skrift med ovanstående titel har inkommit till red. och finns i Numeropärmen (98:29B ).


Fredrik Bergholm docentföreläser

Fredrik Bergholm håller docentföreläsning på tisdag (20 okt.) kl 15.00 - 16.00 i E3, Osquldas backe 14.

Scene Interpretation and Depth Perception in Machine Vision

Human and animal eyes are universal tools by which we (they) perceive our (their) environment. Machine vision aims at performing similar tasks using cameras and computing, which however has turned out to be rather complicated.

Whereas humans seldom are fooled by shadows, reflections or mirror images, this is a chronic problem for machine vision systems, when performing scene interpretation -- object recognition, and tasks of similar vein. The ability to perceive depth and cope with depth is fundamental and done with fantastic ease by natural eyes. In computer vision, a host of unsolved problems remain, for example the notorious stereo matching problem. In robotics, studies of autonomous navigating systems indicate that "qualitative depth" in some sense is quite sufficient for seemingly intelligent motion behaviours.

In this talk, I will give an overview of contributions done by myself and co-workers in computational techniques in computer vision for (a) facilitating scene interpretation, exploiting diffuseness and colour, for (b) depth measurements by stereo, advocating the use of an alternative camera sensor, as well as one-eye stereo. An example of (c) qualitative depth for free-space navigation for an autonomous moving vehicle will also be shown. The work on stereo has links to psychophysics and biology, and one-eye stereo to turn-of-the-century optical inventions.


Exjobbsseminarium i datalogi

På tisdag (20 okt.) kl 16.15 (obs tiden!) äger ett exjobbsseminarium i datalogi rum i seminarierum 4523.

Jonas Andersson, E94, 20 poäng: Neurala nätverk för mönsterigenkänning i arytmibehandlande kardiologiska implantat. Arbetet är utfört vid Pacesetter AB. Handledare Örjan Ekeberg, examinator Anders Lansner. Opponenter: Gandalf Hernandez och Staffan Larsen.

Kerstin F.


Konferens på KTH

Conference on Flexible Learning in Physics

A conference devoted to computer assisted learning and assesment in the fields of physics and engineering physics. FLIP'98 will focus on key issues in how to implement computers and software in various fields of educational physics.

Konferensen hålls på KTH 12-13 november. Mer info finns på <http://www.atom.kth.se/~berg/flip.html>

Kerstin F.


CID deltar i Links98

CID deltar i Links98, Älvsjömässan , 26-28 oktober CID deltager i Links98, Älvsjömässan, 26-28 oktober Vi finns i monter A125 i stora hallen. CID visar verksamhet inom digitala världar, smarta ting och interaktiva lärmiljöer samt "videocafé" mellan utställningen och Rågsvedskolan.

Sammanfattning om Links98

Links98 vänder sig till lärare, pedagoger och beslutsfattare inom alla utbildningsformer, från förskola till högskola, företag och bildningsförbund i Sverige, Norden, Europa och övriga världen.

Årets konferens bygger vidare på erfarenheterna från konferensen "Mot bättre vetande" som arrangerades hösten 1996 med inriktning på IT-utveckling i den svenska grund- och gymnasieskolan. Links 98 inkluderar även högskolor och universitet samt svenska och internationella forskningsprojekt. Konferensen genomförs på både svenska och engelska.

Konferensen syftar till att skapa en internationell mötesplats för diskussioner om IT:s möjligheter i undervisning och organisation. En plats där lärare och utbildningssamordnare kan hämta nya idéer, bekanta sig med goda exempel och knyta nya nationella och internationella kontakter. Sammantaget ska konferensen ge kunskaper, kontakter och erfarenheter som inspirerar till egen utveckling inom IT och lärande.

För mer information om mässan se URL: <http://www.links98.org/>.

Välkomna

Michael Ortman


Ny seminarieserie i beräkningsbiologi

Jag håller nästa måndag (26 okt.) klockan 15 i rum 4523 ett seminarium med titeln Fast sorting by reversals. Detta är det första seminariet i en ny seminarieserie i beräkningsbiologi som jag och Kimmo Eriksson är ansvariga för.

Fast sorting by reversals

It is well known that two species may have essentially the same genes, but occurring in different orders on their chromosomes. This makes it possible to measure evolutionary distance by the number of gene shuffling operations needed to transform a chromosome of one species to that of another. One particular type of gene shuffling operation that has attained much attention is reversals, i.e. the order of a consecutive subsequence of the genes are reversed.

During the last 10 years computer scientists has studied sorting by reversals (i.e. how to transform one gene sequence into another by reversals). The first results where approximation algorithms. In 1995, Hannenhalli and Pevzner proved a duality theorem that equates the reversal distance with the sum of three combinatorial parameters. Using this result, they also derived an O(n^4) exact algorithm for sorting by reversals. Here a more recent algorithm by Kaplan, Shamir, and Tarjan will be presented. This algorithm, although building on the results of Hannenhalli and Pevzner, is simpler and its running time, O(n^2), clearly compares favorably.

Jens Lagergren


Eu-informationsmöten

Enheten för internationella frågor och näringslivskontakter vid SU anordnar under hösten och våren tre seminarier med information om EU:s femte ramprogram för FoU. Det första äger rum den 27 okt. och ger allmän information. 9.30-11.30 i hörsal B4, Södra huset. Anmälan till Ulla Jungmarker, 08-16 22 57, <ulla.jungmarker@internat.su.se>. Numeropärmen 98:29A.


Centrum för Casemetodik

...har det kommit information om till red. - om arrangemang under läsåret, t.ex. Case-based teaching in statistics and business, (4 nov.). Finns i Numeropärmen (98:29C).


Kurs i Mathematica och Origin

Kostnadsfri minikurs kring Mathematica och Origin i arrangemang av DoubleClick Patrik Zakrisson och KTH programbibliotek.

Onsdag den 21 oktober 1998, Introduktion till Mathematica och ORIGIN med minikurs med arbete vid individuell datorplats. Sal: P 130, Drottning Kristinasväg 31.

Endast begränsat antal datorplatser finns, först till kvarn... Anmälan skickas till <patrik@doubleclick.se>. Ange vilket pass du önskar komma till.

Minikurs i Mathematica

Presentation blandad med egna övningar. 9.00-11.00 eller 13.00-15.00

Innehåll:

 • Teknisk dokumentation - text, formler, grafik i dokument för utskrift eller HTML.
 • Numeriska beräkningar - matriser, diffekvationer mm.
 • Symboliska beräkningar - algebra, integral, ekvationer mm.
 • Grafik - olika grafer 2D, 3D, 3D modeller i realtid med Dynamic Visualizer

Kursmaterial "Introduktion till Mathematica" ingår.

Presentation av Origin

Presentation med möjlighet att själv testa Origin 11.00-12.00 eller 15.00-16.00

Innehåll:

 • Tekniska diagram för publikation
 • Efterbehandling och analys av data
 • Koppling till Excel mm.

För mer information kontakta Maria Lien eller Patrik Zackrisson på DoubleClick ab, <http://www.doubleclick.se>.

Roswitha Graham


Ny i systemgruppen: Ernesto

Hej, jag heter Ernesto Poletto och har just börjat på systemgruppen. Det är mig ni kommer att ha att göra med i er kontakt med Delfi.

Jag kommer närmast från Granström och Tengvall Information (GTI AB), ett företag specialiserat på översättning av programvara. Där fungerade jag både som ansvarig för företagets datorer och som översättare.

Min fritid upptas just nu nästan helt av mina hundar. Två helt bedårande amerikanska cocker spaniel-valpar (nästan helt svarta upplagor av Lady i Lady o Lufsen) som faktiskt blir fem månader idag. Den lilla tid som blir över spenderar jag med min sambo, tittar på film på min hemmabio samt, om jag mot förmodan får tid, tar en tur på min motorcykel.

Ernesto <ice@nada.kth.se>


Medel för forskninginformation via Internet

Högskoleverket utlyser medel till forskare som "gjort särskilda insatser för att på Internet informera om sin (institutions) forskning till gymnasieskolan i Sverige". Mer information: <http://www.hsv.se/verksamhet/ utredningar/safari/senast.html>.


Intervju med Jacob Palme

Jacob Palme, professor vid DSV på SU och KTH, intervjuades nyligen av Electrumtidningen, där det bl.a. framgår att han haft Germind Dahlqvist som lärare. Se <http://www.electrum.se/htmldokument/ electrumtidningen/palme.html>.