Nada

Numero 16

fredag 8 maj 1998, årgång 28

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Disputationer och licentiatseminarier på Nada

Under maj och juni kommer många av våra forskarstuderande att avlägga examen.

Disputationer

Licentiatseminarier

Ingrid

Påminnelse

Ansökningar om bidrag från NFR (Naturvetenskapliga forskningsrådet) måste lämnas in snarast. Sista ansökningsdag är den 15 maj kl. 16.00.


Ämneskonferens

Årets ämneskonferens för numme- och datalogilärare äger rum i Umeå den 8-9 juni. Den börjar måndag kl 10.30 på universitetet i Umeå, under eftermiddagen åker man buss till Strömbäcks folkhögskola och festmiddagen intas på en golfklubb dit man bussas. Övernattning på Strömbäcks folkhögskola (huvudsakligen i dubbelrum) och därefter arbete till kl 15 på tisdagen. Det blir 6 arbetspass, men det står ännu inget om vad som ska avhandlas under dessa arbetspass. Vi har fortfarande möjlighet att påverka det. Vill du delta så kontakta mig.

Kerstin F.

SAFARI

Högskoleverket (HSV) har fått regeringens uppdrag att samordna ett system för forskningsinformation på Internet. Projektet går under namnet Safari (Spridning av forskningsinformation till allmänheten över Internet) och skall erbjuda allmänheten, utbildningsväsendet, media, företag och forskare tillgång till forskningsinformation tillhandahållen av de forskande myndigheterna. All forskningsinformation som publiceras lokalt i enlighet med Safariprojektet indexeras och görs sökbar från en central ingång som HSV tillhandahåller. Systemet skall vara i bruk före utgången av 1998.

Mer information finns på http://info.admin.kth.se/info/safari/ och i Numeropärmen 98.063


I korthet

Föreläsningar: Lecture series on Current Research Issues of Telecommunications and Computer Science. Electrum C2, Kista. http://www.it.kth.se/misc/events/Lecture-series.html

Tjänst: Founding Dean for the school of computing sciences. National University of Singapore. Numeropärmen 98.059

Tävling: Europrix MultiMediaArt 98. Den nya europeiska multimediatävlingen. Sista anmälningsdag är den 30 juni. http://www.europrix.org http://www.ur.se/MIDAS-NET Numeropärmen 98.060

Seminarium: The INSPEC Database. 26 maj på KTHB. Numeropärmen 98.061

Konferens: Writing to Learn. 13-14 maj på SU. Anmälan senast 8 maj. Numeropärmen 98.062


Gäster

Under tiden från och med nu fram till slutet av juni kommer jag att ha tre gäster, Guglielmo Lacorata, Roberto Baviera och Paolo Muratore. De kommer att sitta i mitt rum på PDC.

Erik Aurell

Information från NorFA

En informationsbroschyr med ansökningsblankett från NorFA (Nordisk Forskerutdanningsakademi) finns hos Karin Molin. NorFA ger stöd till bl.a. kurser, nätverk, gästprofessurer och workshops.


CID-seminarium: Internetanvändning 1997. Estetisk smak och livsstil

Peter Petrov, CID, håller CID-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (13 maj) kl. 14.00-15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Sammanfattning

Frågorna belyses med en rad exempel från Mediebarometern, en årlig undersökningsserie som Nordicom, Göteborgs universitet, genomför samt från en omfattande undersökning om befolkningens musiksmak och livsstilar som Sveriges Radio gjorde 1995.


Exjobbsseminarium i datalogi

Två SU-studenter presenterar sina examensarbeten måndag 18 maj, med start kl 10.15 i sal E32 (Osquars Backe 2).

Mikael Ceder, fristående kurs i datalogi: IP Multicast: Attacking the Scaling Problems of Mass Communication on the Internet. Arbetet har utförts vid Ericsson Telecom AB. Handledare vid Nada: Jonas Mölsä.

Maria Slättman, matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning: Utvärdering av objektorienterade utvecklingsmetoder. Arbetet har utförts vid Ericsson Radio Messaging, Sundsvall. Handledare vid Nada: Karl Meinke.

Caroline

Konferens: 3rd CID workshop on visualization

The aim of this small workshop is to be a forum for exchange of ideas between researchers within the different areas of visualization. The language of the workshop will be Swedish unless some participants in advance ask for English as language.

Program

10.00-10.15: Lars Kjelldahl, Welcome, introduction

10.15-11.00: Patrik Ottosson, Visualisering av geografiska data

11.00-11.30: Jonny Gustafsson, Holografisk visualisering av 3D data

11.30-12.00: Kai-Mikael Jää-Aro, Visualisering av sockermolekyler på ImmersaDesk

12.00-12.30: Discussions

12.30-13.30: Lunch

13.30-14.15: Session open for additional presentations, discussions or demonstrations

14.15-14.45: Sören Lenman, Visualizing Information and People in Shared Digital Worlds

14.45-15.00: Coffee break

15.00-15.30: Åke Walldius, Visualization Workplaces: Genre theory as a way to envision new services

15.30-16.00: Discussions

Location

Location will be the seminar room 4523 at CID, Lindstedtsv 5, floor 5, at KTH (Royal Institute of Technology)

Registration

There is no fee for the workshop. You should however send an email to lassekj@nada.kth.se if you intend to participate or if you have questions. Please also tell us if you prefer English as language of the workshop.

Lars Kjelldahl

^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 7 maj 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>