Nada

Numero 15

fredag 24 april 1998, årgång 28

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Numeroutgivning fram till sommaren

Numero kommer ut på följande dagar före sommaruppehållet: 24 april, 8 maj, 15 maj, 29 maj, 5 juni samt 12 juni. Första numret efter sommaruppehållet utkommer den 21 augusti.

Red.

Föreläsning: Turning Technology Inside-Out: Externalising Collaborative Activities

Yvonne Rogers, School of Cognitive and Computing Sciences, University of Sussex, är gästföreläsare på kursen "Computer-supported cooperative work" onsdagen den 6 maj kl. 10.15 i sal D3 (Lindstedtsv. 5). http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1416/material/F16.txt


KTHs årsredovisning för 1997

KTHs årsredovisning för 1997 finns nu tillgänglig på KTHs webbplats på http://www.admin.kth.se/KTH-Org/AR/97/ar97.pdf eller via KTHs startsida -> Allmän information -> Årsredovisning 1997 (under "Övergripande planering och uppföljning"). Årsredovisningen är upplagd som PDF-fil (ver 3.0) och är ca 820 KB stor. Den tryckta versionen av årsredovisningen börjar distribueras vecka 16-17.

(Ur KTH-ekot)

Kerstin utsedd till ledamot i redaktionsrådet

Rektor har utsett professor Kerstin Severinson-Eklundh till ledamot i redaktionsrådet på KTH-nytt för resterande mandatperiod (t.o.m. 30 september 1999).Numeropärmen 98.056


Pedagogiskt seminarium: Hemtal - en pedagogisk innovation eller bara en ytterligare pålaga?

Kjell Lindqvist och Malin Carlzon håller pedagogiskt seminarium under ovanstående rubrik måndagen den 4 maj kl. 15.15-16.30 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

I åtskilliga kurser har vi infört hemtal. Detta har gjorts på olika sätt och med olika syften, allt från att få eleverna att arbeta under kursens gång till att utgöra en väsentlig del av examinationen. Vi tittar på exempel på hur det kan göras och vad man når med de olika sätten. De som började med hemtal på Nada var Kjell och Serafim. Kjell kommer tillsammans med Malin Carlzon att berätta om olika modeller de använt. Vi får också kort höra lite om hur hemtal använts i några andra kurser.

Kerstin F.

I korthet

Seminarium: Människa-datorinteraktion - om användaren själv får välja. 5 maj kl. 8.30-15.40. Sal D3, KTH. Sista anmälningsdag är idag (24 april). http://www.e.kth.se/esekt/org/srka99/sem/mdi/

Konferens: Infomaster 98 -- årets konferens för ansvariga för webbplatser. 14 maj kl 9.00 - 17.00 i Stockholm. http://www.sto.dfs.se/980514/

Pengar: Second Call for Project Proposals. ARTES (A network for Real-Time research and graduate Education in Sweden). Deadline for submitting proposals: May 15th 1998. http://www.docs.uu.se/artes/ Numeropärmen 98.057

Pengar: First PAMP Call for Project Proposals. Symmetric multiprocessors in high-performance real-time applications. Deadline for submitting proposals: May 15th 1998. http://www.docs.uu.se/artes/ Numeropärmen 98.058


KTH presenterar en ny professor: Kerstin Severinson Eklundh, professor i människa-datorinteraktion

Vid en liten högtidlighet med seminarium och samkväm tisdagen den 12 maj 1998 kl. 15.00 - ca 18.00 i Kollegiesalen, Valhallavägen 79 presenterar KTH en ny professor vid institutionen för Numerisk analys och datalogi. Det är Kerstin Severinson Eklundh, professor i människa-datorinteraktion, som KTH på det här sättet vill introducera för några nära medarbetare, kollegor och särskilt utvalda gäster med intresse för KTH och ämnesområdet människa-datorinteraktion.

Kerstin Severinson Eklundh blev 1986 fil.dr. i kommunikation vid Linköpings universitet, docent 1995 och professor den 1 juli 1997 i ämnesområdet människa-datorinteraktion vid KTH. Relationerna mellan informationsteknologi, kommunikation och skrivande är hennes främsta forskningsintresse och hon inriktade tidigt sin forskning mot samspelet människa - dator. Kerstin Severinson Eklundh bidrog mycket aktivt till bildandet av Interaktions- och presentationslaboratoriet, IPlab, vid institutionen för numerisk analys och datalogi på KTH. En forskarskola i människa-maskininteraktion kommer att invigas på KTH i början av juni.

Vår tidtabell och idé för eftermiddagen den 12 maj ser ut så här:

15.00 Introduktion, Janne Carlsson, rektor

15.15 En ny professor till Nada, Ingrid Melinder, prefekt

15.30 Människan, datorn och texten, Kerstin Severinson Eklundh

16.00 Plats för personliga välkomsthyllningar och överraskningar.

16.30 - ca 18.00 Buffé

Informationsdirektör Olle Blomqvist, telefon 08 - 790 8189, e-post olle.blomqvist@kth.se är programansvarig för professorsintroduktionen.

Välkommen

Janne Carlsson

rektor

Tacksam för svar senast den 8 maj till Mona Järnkvist, telefon 790 8794, fax 10 95 81 e-post monaj@admin.kth.se


^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 23 april 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>