Nada

Numero 13

fredag 3 april 1998, årgång 28

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Information om passerkort

Det finns två mottagningar för passerkortsfrågor som är bra att känna till.

Delfi

Delfi - Nadas servicecenter , Lindstedtsvägen 1, öppet vardagar 10.00-12.00. Där tar vi hand om allt som har med passerkort att göra - utlämning av kort med tillhörande kod, hantering av vilka salar ett kort ger tillträde till etc. - för:

I Delfi tar vi dessutom hand om:

Vad vi inte hanterar i Delfi (utan hänvisar till Teknisk Service kortexpedition):

Teknisk Service kortexpedition

Teknisk Service kortexpedition, Drottning Kristinas väg 25, 2 tr., öppet vardagar 10.00-11.30 och 12.30-13.30. Där tar de hand om allt som har med passerkort att göra för:

Systemgruppen

FRN utlyser medel för dyrbar vetenskaplig utrustning 1999

Forskningsrådsnämnden disponerar 1998 ett anslag om 62,8 milj. kr för dyrbar vetenskaplig utrustning och högpresterande datorsystem. Regeringen har beräknat anslaget för 1999 till 64,5 milj. kr. Ansökningar om utrustningsbidrag 1999 ska vara FRN tillhanda senast måndagen den 25 maj 1998 kl. 16.00.

Ansökan ska göras på en särskild blankett som kan hämtas på http://www.frn.se/dyrutr99.html

Mer information finns på http://www.frn.se/aktuellt.html och i Numeropärmen 98.050


Exjobbsseminarium i datalogi

Två SU-studenter presenterar sina examensarbeten tisdag 7 april, med start kl 10.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsvägen 5, plan 5).

Malin Carlzon, matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning: Java-Phone: Telephone of the Future. Arbetet har utförts vid Telia Research, Nynäshamn. Handledare vid Nada: Viggo Kann.

Per Ininbergs, matematisk-naturvetenskapliga linjens inriktning mot datavetenskap: "Time reduction when downloading of files during debugging in IOG20" (titeln är preliminär). Arbetet har utförts vid AU-System. Handledare vid Nada: Viggo Kann.

Caroline

I korthet

Kurs: Skriv ett case för din undervisning. Från utkast till färdig version. 4-5 maj på Stockholms universitet. Numeropärmen 98.052

(Vad "ett case" är framgår inte av materialet.)


Namnbyte

Institutionen för biokemi och biokemisk teknologi har bytt namn till Institutionen för bioteknologi.Numeropärmen 98.051


Administrativ ansvarsuppdelning på Nada

Eva-Lena Åkerman är anställd som personalansvarig sedan den 26 mars. Hon sitter på plan 6 och beskriver sig själv i ett separat inlägg i detta Numero.

Således finns nu på Nada: Birgit som intendent, Eva-Lena som personalansvarig och Tina som ekonomiansvarig. Jag beskriver nedan kortfattat arbetsfördelningen mellan dem. Givetvis finns det frågeställningar som det inte är självklart vem som ska handlägga. Då gör de uppdelningen själva eller tillsammans med mig. Prefekten har givetvis det övergripande ansvaret. Om Du är osäker kan du alltid kontakta Birgit.

Birgit, som arbetar må-ti och to-fr, är institutionsstyrelsens sekreterare och följer därmed många av prefektens ärenden. Hon handhar diarium och all handläggning för institutionen från forskningsansökan till avrapportering. Birgit kommer också att systematisera många av våra administrativa rutiner och bistå Tina och forskargrupperna i vissa ekonomiska uppföljningar.

Ett rättvisande diariesystem förutsätter att alla lämnar aktuella handlingar till Birgit. Det finns ett särskilt postfack ovanför hennes för diariet. Handlingar som skall diarieföras är

Eva-Lena, som arbetar må-fr utom varannan måndag, handhar alla frågor som hör till rekrytering såsom annonsering och förordnande, frånvaro på grund av semester, tjänstledighet och sjukdom. Hon är tillsammans med prefekten arbetsgivarrepresentant i samverkansgruppen. Eva-Lena kommer att vara samordnare för sekreterargruppen, men projektledare ansvarar för den dagliga arbetsledningen. Vissa rutiner kommer att ses över under våren såsom semesterplanering och tillämpning av flextid, men även mottagande av nyanställda liksom rutiner när någon slutar. Eva-Lena kommer också att handha både fysiska och sociala arbetsmiljöfrågor.

Tina, som arbetar må-fr, ansvarar tillsammans med prefekt och projektledare för ekonomiska rutiner, uppföljningar, budget och bokslut. Hon deltar i planering och införande av nytt ekonomisk system på KTH, EKO99.

Ingrid

Eva-Lena presenterar sig

Jag heter Eva-Lena Åkerman och är både född och uppvuxen i Eskilstuna. Började min skolgång där och kom så småningom till Stockholms universitet där jag tog min examen som personalvetare 1983. Efter detta har jag i huvudsak arbetat med personalfrågor i Eskilstuna kommun med organisationsutveckling, personalutbildning och kompetensutveckling. Efter åtta år i Eskilstuna ville jag pröva något mera. Jag hade träffat en man från Umeå och flyttade dit. I Umeå har jag arbetat som personalutvecklare i en kommun och sedan haft olika projekt-ledaruppdrag. Arbeten som för mig har varit både intressanta och lärorika. Att arbeta i projekt har den nackdelen att man jämt är på väg och en fastare anställning lockar därför mera. Efter 1,5 år som projektledare i Vingåkers kommun är jag nu på NADA. Att jag kom tillbaka till mellan-Sverige beror delvis på att jag har min dotter, barnbarn och släkt på närmare håll. Dessutom ett oerhört stort social nätverk. I Umeå trivs jag så det är inget ont i det men "blod är tjockare än vatten" Själv är jag utåtriktad och uppskattar ärlighet och uppriktighet. Jag tror på människan och deras vilja att utvecklas om bara de rätta förutsättningarna ges. Det finns mycket jag kunde skriva om men det känns bättre för mig att få berätta om mig själv vid något tillfälle.

Jag kommer att pendla mellan Umeå och Stockholm varannan helg. Den helg som jag är i Umeå förlänger jag med en vardag, i de flesta fall med måndagen.

Mitt arbetsrum har jag på plan 6, i Yngve Sundblads gamla rum, telefonanknytning 9106 samt e-post är ela@nada.kth.se. Slutligen ser jag fram emot att få arbeta tillsammans med er för att utveckla Nada vidare till den institution som ni önskar. Alla goda krafter tillsammans kan göra underverk.

Eva-Lena

^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 2 april 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>