Nada

Numero 12

fredag 27 mars 1998, årgång 28

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Nadas frånvarotelefonsvarare - 9880

Som redan meddelats (i separat utskick) finns nu en telefonsvarare som Nadaanställda ska ringa till för att lämna meddelanden om inställd föreläsning och (annan) sjukfrånvaro. Numret är 9880.

(Benämningen "jour" bör undvikas, eftersom det kan missuppfattas.)

Bibbi och red.

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum på torsdag (2 april) kl. 15.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5, vid Sans).

Maria Ögren, F91, 20 poäng. Vägprediktion för kollisionsvarning med hjälp av bilradar. Arbetet är utfört vid Celsius Tech. Handledare: Henrik Christensen, examinator: Tony Lindeberg. Opponent: Henrik Ståhl

Ylva Johansson, F93, 20 poäng. Search and rescue - ett program för sjöräddnings- och oljedriftsprognoser. Arbetet är utfört vid Sjöland & Thyselius datakonsulter. Handledare: Henrik Eriksson, examinator: Stefan Arnborg. Opponent: Jesper Fredriksson.

Christofer Lagerros, D93, 20 poäng. Elektronisk inrapportering av patientuppgifter i cancersjukvården ur ett användarperspektiv. Arbetet är utfört vid Onkologiskt centrum, Karolinska sjukhuset. Handledare: Olle Bälter, examinator: Kerstin Severinson-Eklundh. Opponenter: Karl Hjalmarsson och Johan Wistrand.

Kerstin F.

TFR-ansökningsblanketter

TFR (Teknikvetenskapliga ForskningsRådet ) utlyser forskningsmedel för teknikvetenskaplig grundforskning.

Ansökan skall vara TFR tillhanda senast den 8 maj kl 16.40. Blanketter finns i Numeropärmen 98.049.


Kårhuset är stängt för ombyggnad 6 april - 1 februari

Kårhuset är stängt för ombyggnad 6 april - 1 februari. Information från "KTHs Restaurangkommitté" finns som bilaga till pappersversionen av veckans Numero och i Numeropärmen 98.047


Nummeseminarium: Asymptotic properties of differential-algebraic equations and of integration methods applied to them

Michael Hanke, NADA, håller seminarium i numerisk analys under ovanstående rubrik på onsdag (1 april) kl. 15.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

Asymptotic properties of solutions of differential-algebraic equations (dae's) and those of their numerical counterparts are discussed. Results on asymptotic stability in the sense of Lyapunov are given. The behaviour of BDF, IRK, and PIRK methods to such systems is investigated. It turns out that stringent conditions have to be imposed in order to preserve properties like A-, B-, or L-stability.

Björn Sjögreen

I korthet

Konferens: Fourth IEEE Real-Time Technology and Applications Symposium.3-5 juni i Denver, Colorado. http://www.cs.bu.edu/pub/ieee-rts/rtas98

Konferens: Seventh Swedish Workshop on Computer Systems Architecture. DSA - 98. 3-5 juni i Göteborg. http://www.ce.chalmers.se/~dsa98/

Stipendier: Stockholms universitets donationsstipendier 1998/99. Ansökan senast den 16 april. Numeropärmen 98.048


^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 26 mars 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>