Nada

Numero 11

fredag 20 mars 1998, årgång 28

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

CID-seminarium: The Webhouse project

Anders Hedman, doktorand på CID, håller CID-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (25 mars) kl. 14.00-15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

The WebHouse project is a digital community project which aims to explore the concept of dynamic autonomous design in relation to community building for work and/or cooperation.

By dynamic autonomous design I refer to the activity whereby users may design and construct software immediately without any expert intervention.

Background - Design Evolution

WebHouse

Technology

Philosophical Interests

Some philosophical ideas

Method for development


Exjobbsseminarium i datalogi

Två SU-studenter presenterar sina examensarbeten torsdag 26 mars, med start kl 10.15 i seminarierum 1537 (Osquars Backe 2, plan 5)

Anna Westlund, fristående kurs i datalogi: Tillgänglighetsmätningar i Serverhotellet. Arbetet har utförts vid FöreningsSparbanken IT. Handledare vid Nada: Kjell Lindqvist.

Johan Bergkvist, matematisk-naturvetenskapliga linjens inriktning mot datavetenskap: Simulering av TV-radarbild. Arbetet har utförts vid CelsiusTech Systems. Handledare vid Nada: Lars Kjelldahl.

Caroline

I korthet

Konferens: 4th ERCIM WORKSHOP ON "USER INTERFACES FOR ALL". Special Theme "Towards an Accesible Web". 19-21 oktober i Stockholm. http://www.ics.forth.gr/ercim-wg-ui4all/UI4ALL-98/call.html

Tjänster: 4 tjänster vid Cognitive Ergonomics, Volvo Technological Development.

http://www.tech.volvo.se/jobop.html

Stipendier: Stipendium för telekommunikationsstudier i USA. Numeropärmen 98.038

Stipendier: Stipendier för praktiktjänstgöring utomlands. Numeropärmen 98.039

Stipendier: Stipendier från Telefonaktiebolaget L.M. Ericssons stiftelse för främjande av elektroteknisk forskning. Numeropärmen 98.040

Pengar: Hasselbladsstiftelsens vetenskapliga forskningsanslag. Numeropärmen 98.041

Stipendier: Fullbright Grants for Visiting Lecturers and Research Scholars. Numeropärmen 98.042 http://www.usis.usemb.se/Fulbright/

Information: Nyheter från NorFa (Nordisk Forskerutdanningsakademi) Numeropärmen 98.043 http://www.norfa.no/

Stipendier: Euro-Grants. Numeropärmen 98.044

http://www.imaginet.fr/euro-prospective/

Stipendier: Postdoktorala stipendier vid Massachusetts Institute of Technology (MIT). Numeropärmen 98.045 http://web.mit.edu/chemistry/www/Wallenberg.html

Föredrag: Klimatfrågan - Ett samspel mellan vetenskap och politik. Professor Bert Bolin. 23 mars kl. 17 i sal E1. KTH Alumni. Numeropärmen 98.046


^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 19 mars 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>