Nada

Numero 10

fredag 13 mars 1998, årgång 28

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Institutionskollegium på måndag

Missa inte institutionskollegiet på måndag (16 mars) kl. 15.15 i sal E3 (Osquars backe 14, plan 5). En viktig fråga som vi kommer att diskutera då är remissen "Högskolans ledning, lärare och organisation". Institutionen skall svara senast den 3 april. Den viktigaste frågan, som kommer att påverka Nada väsentligt, är regler på KTH för övergången från lektor till professor och från adjunkt till lektor. Vilka behörighetskrav kommer att ställas? Hur stor blir undervisningsåtagandet? Vem ska betala? Institutionsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som ska formulera Nadas svar. I gruppen ingår Ingrid, Johan H, Kalle, Örjan och en studeranderepresentant: Mårten Larsson.

Vi presenterar nya ansikten

Lokaler finns det alltid något att säga om

Lärartjänster

Nadas självvärdering

Andra ärenden på gång

Övriga frågor

Vi avslutar kollegiet och går till pausrummet på plan 4 där vi har möjlighet att avtacka Håkan Huss.

Ingrid

Professor i datalogi

Nada utlyser professur i datalogi med inriktning mot autonoma system. Ämnet omfattar metodik för att utveckla, analysera och implementera autonomt arbetande komplexa robotsystem.

Mer information finns i tidningsannons och i Numeropärmen 98.037. Den kommer också att publiceras på Nadas webbplats, åtkomligt under rubriken Aktuellt på ingångssidan. Sista ansökningsdag är den 2 april.


Håkan Huss avtackas

Vi avtackar Håkan Huss i pausrummet på plan 4 på måndag (16 mars) ca kl. 16.30.

Välkomna

Ingrid

Ny professor

Professor Jan-Olof Strömberg börjar redan nu på halvtid. Han är professor i Harmonisk analys och kommer att sitta på matematiska institutionen. Den första juli tillträder han sin professur, som hör till både matematik och Nada, på heltid.

Ingrid

Grafisk Teknik har bytt namn

Avdelningen för Grafisk Teknik har bytt namn till Avdelningen för Medieteknik och Grafisk Produktion. Numeropärmen 98.036


Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum på tisdag (17 mars) kl. 15.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5, vid Sans).

Jonas Källström, D87, 12 poäng. Tabellwidget med realtidskrav i X/Motif. Arbetet är utfört vid Front Capital Systems AB. Handledare Serafim Dahl, examinator Lars Kjelldahl.

Peter Danielsson, F92, 20 poäng. Design av ett moduluppbyggt perceptionssystem för en autonom robot Arbetet är utfört vid Cvap, Nada. Handledare Henrik Christensen, examinator Tony Lindeberg. Opponent: Torbjörn Nyman

Roberto Bonet, D93, 20 poäng. Strömmande multimedia på Internet. Arbetet är utfört vid Sisu. Handledare Kristina Groth, examinator Yngve Sundblad. Opponent: Annika Hansén-Eriksson.

Fredrik Zetterling, F92, 20 poäng. Visualisering av molekyldynamik. Arbetet är utfört vid PDC, Nada. Handledare Jesper Oppelstrup, examinator Lars Kjelldahl. Opponent: Åsa Hultgren

Kerstin F.

IPLab-seminarium: How Academics Coordinate and Communicate about Reviewing in Collaborative Writing

Ezra Kim håller IPLab-seminarium under ovanstående rubrik fredagen den 20 mars kl. 9.00-10 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

Collaborative writing is hard and complicated to support. A more realistic understanding of collaborative writing practices is essential to build co-authoring systems that people really want. Based on one-hour interviews with 11 academics, I present an understanding of collaborative writing practices in common, particularly about reviewing documents in the context of academia. Interesting issues to be dealt with in the seminar are: - what common cooperating strategies for co-authoring are, - how people manage comments on the document and changes of it, - what they use previous revision history for, - to what extent current technology helps people review the document. I would also like to discuss design implications for collaborative writing tools in relation to the findings, and plausible researches in the future.


^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 12 mars 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>