Nada

Numero 9

fredag 6 mars 1998, årgång 28

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Seminarium: New Media, New Practices: Experiences in Open Learning Course Design

Dr Josie Taylor, Head of Programme on Learner Use of Media, Institute of Educational Technology, Open University, UK, håller seminarium under ovanstående rubrik på måndag (9 mars) kl. 10.00-11.30 på CID-Torget (Lindstedtsv. 5, plan 6). http://www.nada.kth.se/cid/seminarier/onsdagpacid.html


CID-seminarium: Innehållsfrågor för elektronisk handel

Patrik Hiselius, Telia InfoMedia, håller CID-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (11 mars) kl. 14.00-15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5). Mer information på http://www.nada.kth.se/cid/seminarier/onsdagpacid.html


Seminarium: Making the Most of Multimedia Materials: An Evaluation of an Undergraduate Distance Learning Course

Dr. Denise Whitelock, Lecturer in New Technologies and learning, Institute of Educational Technology, Open University, UK, håller seminarium under ovanstående rubrik på måndag (9 mars) kl. 13.00-14.30 i CID-Torget (Lindstedtsv. 5, plan 6). http://www.nada.kth.se/cid/seminarier/onsdagpacid.html


Nummeseminarium: Dendritic Solidification Using Phase Field Models

Gunilla Kreiss håller seminarium i numerisk analys under ovanstående rubrik på onsdag (11 mars) kl. 13.15 i sal D35 (Lindstedtsv. 5, plan 3).

Björn Sjögreen

I korthet

Konferens: The Future of Fun: Tomorrow's Technological Entertainment. 8 maj. Viktoriainstitutet, Göteborg. http://www.viktoria.informatics.gu.se Numeropärmen 98.033

Seminarium: Datorn som korrekturläsare. Möjligheter och begränsningar. Anna Sågvall Hein, professor i datorlingvistik vid Uppsala universitet. Språkvårdssamfundets möte den 12 mars kl. 19.00 i Hörsal 1 HSC (Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala). Numeropärmen 98.034

Seminarium: Apple-seminarier om digitala medier. 19 mars på Stockholm universitet, Frescati. http://www.apple.se/pages/registry/index.html

Seminarium: Få bra eller många färdiga C-uppsatser - måste vi välja? 13 mars kl. 13.00-16 i sal C497, Stockholms universitet. Numeropärmen 98.035


Resestipendier för doktorander 1998

För tredje året i rad utlyser Kognitionscentrum ett antal resestipendier ā 5000:-. Stipendierna riktar sig till doktorander antagna till forskarutbildningen vid institutioner med anknytning till kognitionsvetenskap och informationsteknologi, i första hand vid de institutioner som är representerade i Kognitionscentrum, dvs: Data-och systemvetenskap SU/KTH (DSV), Psykologi SU, Lingvistik SU, Filosofi SU, Numerisk analys och datalogi KTH (NADA), Tal, musik och hörsel KTH (TMH) Produktionssystem KTH, Miljöskydd och arbetsvetenskap KTH (IMA), samt Nobelinstitutet för neurofysiologi KI).

Stipendierna är avsedda att användas för att finansiera deltagande i sommarskolor med kognitionsvetenskaplig inriktning och finansieras med medel från FRN forskarskolan i kognitionvetetenskap och informationsteknologi.

Villkoren för tilldelningen av ett stipendium är att:

* sommarskolan ska vara av tvärvetenskaplig karaktär och gäller alltså inte sommarskola i endast det egna ämnet

* den sökande ska kunna få studierna tillgodoräknade som en del av sin forskarutbildning

* den sökande åtar sig att berätta om sommarskolan (tillsammans med andra) på ett kognitionsvetenskapligt seminarium under hösten 1998.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 1 april 1998, och ska innehålla:

1. Kort beskrivning (högst en sida) av varför sommarskolan är relevant för den sökandes forskarutbildning.

2. Kopia av sommarskolans program eller motsvarande information.

3. Intyg från handledaren om att studierna kan tillgodoräknas.

Sänd ansökan till:

Ann Lantz

NADA/IPLab

KTH

100 44 STOCKHOLM

For mer information om Kognitionscentrum se:

http://www.dsv.su.se/research/kogc/kogskola.html

Ann Lantz

^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 5 mars 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>