Nada

Numero 8

fredag 27 februari 1998, årgång 28

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Ny Numeroredaktion sökes

Numeroarbetet tar lite för mycket tid av redan belastade systemgruppsmedlemmar. Vi sökar alltså nu någon/några som kan ta över detta viktiga arbete.

Till redaktionsarbetet hör i första hand att bedöma, redigera och publicera de artikelförslag som kommer in via e-post, webblankett och postfack. Den nuvarande hanteringen med samtidig publicering på papper, i webb och i textform (news och e-post) sker genom en ganska komplicerad process, men arbete pågår för att förenkla detta. Det vore bra om den nya redaktionen kunde vara med under detta arbete.

Intresserade kan höra av sig muntligt till Mikael eller Peter (se nedan), eller via e-post till numero@nada.kth.se.

Red.

Institutionskollegium

Boka redan nu in måndagen den 16 mars kl 15.15 för institutionskollegium i sal E3.

En viktig fråga som vi kommer att diskutera då är remissen "Högskolans ledning, lärare och organisation". Institutionen skall svara senast den 3 april. Den viktigaste frågan, som kommer att påverka Nada väsentligt, är regler på KTH för övergången från lektor till professor och från adjunkt till lektor. Vilka behörighetskrav kommer att ställas? Hur stor blir undervisningsskyldigheten? Vem ska betala?

Närmare innehåll kommer senare.

Ingrid

Seminarium: Konferenssystem för KTHs utbildning - vad behöver vi idag?

Seminariet "Konferenssystem för KTHs utbildning - vad behöver vi idag?" äger rum på torsdag (5 mars) kl. 8.30-12.30 i sal D3 (Lindstedtsv. 5). Mer information finns på http://www-mac.kth.se/user/roswitha/konferenssystem/konferens.html


Ämneskonferens

Den 8-10 juni blir det ämneskonferens i Umeå. Då träffas lärare i datalogi och numerisk analys från de större högskoleorterna i landet och diskuterar gemensamma problem. Programmet är inte klart. Den som har synpunkter på vad som ska tas upp kan höra av sig till mig.

Kerstin F.

SANS-seminarium: Neural Control of Locomotion in Biological and Robotic Systems

Tom Wadden håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik på torsdag (5 mars) kl. 10.15-11.00 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

Here I will summarize the main results from my research on the neural control of locomotion. This work covers modeling intersegmental locomotion in the lamprey, neuro-mechanical simulations of legged locomotion, and the design and construction of a biologically inspired robot leg. The mechanical leg was constructed as a prototype to be used in a dynamically stable quadroped robot. A review of biological and artificial legged systems will also be presented.


CID-seminarium: IT och organisation

Iordanis Kavathatzopoulos håller CID-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (4 mars) kl. 14.00-15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

Olika informations- och kommunikationstekniska hjälpmedel används i samarbetet mellan individer, grupper och organisationer. De som redan finns förändras och utvecklas ständigt; nya hjälpmedel konstrueras. Allt detta har konsekvenser för organisationen, arbetet och användarnas kompetens. I denna situation spelar samarbetsstrukturen, kognitiva resurser, arbetets krav och teknologins egenskaper en lika viktig roll för en väl fungerande användning av informationsteknologiska redskap. Att studera alla dessa fyra aspekter är svårt. Även om man försöker göra det separat. Men här är det viktigt att göra det i kombination. De traditionella organisationsteoretiska perspektiven, analysmetoderna och tillämpningarna är inte tillräckliga. För att få fram organisationsstrukturer och informationsteknologiska hjälpmedel som passar i varandra måste man ha analys- och tillämpningsmetoder som kan ta in och utnyttja information om var och en av de ovan nämnda aspekterna. Samtidigt skall de vara känsliga för interaktionen mellan dem. Inom detta område är det överhuvudtaget svårt att konstruera tillförlitliga, valida och praktiskt användbara metoder. Här möts teknologi med sin exakthet och effektivitet med samhällsvetenskapens känslighet för osäkerhet och strävan till stringens.


Meddelande från prefekten mars 1998

Vi firar och avtackar Catherine Lagercrantz den 2 mars med början kl 16. Catherine slutar för att hinna göra andra roliga saker i livet än att vara intendent på Nada.

Universitetsstyrelsen har inrättat en professur i Datalogi med inriktning mot Autonoma System. Den kommer att utlysas inom kort.

Ansökan till lektorat och forskarassistenttjänster ska skickas till EIT före den 5 mars.

6 doktorandtjänster har tillsats. Doktorandtjänsterna har tilldelats:

Anders Sandberg, bekostas av SU, placerad vid SU, tillträdesdatum 1 februari 1998.

Martin Eriksson , bekostas av CAS, visuell navigering i inomhusmiljö, placerad vid KTH, tillträdesdatum 1 januari 1998.

Patrik Skogqvist , bekostas av NA/PSCI, differentialekvationer med tillämpningar, placerad vid KTH, tillträdesdatum 1 februari 1998.

Henrik Ståhl, bekostas av TCS, algoritmer för biologiskt motiverade problem, placerad vid KTH, tillträdesdatum 15 april 1998.

Dennis Tell , bekostas av CVAP, innehållsbaserad sökning i bilder och video, placerad vid KTH, tillträdesdatum ej bestämt.

Fredrik Zetterling, bekostas av PSCI/ITM, molekyldynamisk simulering, placerad vid KTH, tillträdesdatum ej bestämt.

Institutionskollegium den 16 mars kl 15.15 i sal E3. Då ska vi bl a diskutera remissen "Diskussionsunderlag baserad på regeringens proposition 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation". Den kommer också att behandlas i Institutionsstyrelsen den 6 mars.

Birgit Ekberg-Eriksson har fått ny befattning som intendent. Vi har anställt Emma Gniuli och Karin Molin som sekreterare på Cvap, Cas respektive IPLab.

Nada är värd för enheten KTHNoc med Peter Graham som föreståndare. I styrelsen sitter Karl-Einar Sjödin, Nutek; Björn Harvall, LiU; Olof Lindgren, SSF; Per-Olof Josefsson, Tele2; Johan Groth, Skolverket; Yngve Sundblad, KTH; Sven Göran Elveborg, Ericsson HPT.

Resultat av Universitetskanslerns bedömning av KTH finns tillgängligt i form av en blå rapport. Kontakta Birgit om du är intresserad av att läsa den.

Nada, PDC har projektanställt Mike Hamill som utbildningsansvarig och Faith Short som informatör.

Till ledare i systemgruppen har Ragnar Andersson utsetts.

Systemgruppen och Delfi har bytt lokaler.

Ingrid

Symposium: Vart är World Wide Web på väg?

Symposiet "Vart är World Wide Web på väg?" äger rum den 30 mars kl. 9.30 - 17.00 i Electrum, Kista.

W3C, World Wide Web Consortium, http://www.w3.org som hittills samlat drygt 200 organisationer över hela världen spelar en viktig roll i utvecklingen av WWW-standards.

Några av de tongivande personerna bakom WWW, bl a Jean Francois Abramatic, ordförande i W3C och Robert Cailliau från Cern, kommer att presentera W3Cs pågående arbete och framtidsvisioner. Dessutom finns möjlighet att under hela dagen ta del av intressanta demonstrationer.

SICS och SISU som är medlemmar i W3C inbjuder härmed till detta symposium. För mer information, program och anmälan se http://www.sisu.se/projects/w3c/la

Eller kontakta Britt-Marie Tholin, bitte@sisu.se,

tel 08-752 16 09, fax 08-752 68 00.


IPLab-seminarium: Surround-screen virtual environments

Kai-Mikael Jää-Aro håller IPLab-seminarium under ovanstående rubrik fredagen den 6 mars kl. 9.00-10 utanför seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

Large display screens with stereoscopic presentation are increasingly more popular for presentation of virtual environments. The Centre for Parallel Computers at KTH has an ImmersaDesk - a one-screen stereoscopic display device and will purchase a CAVE, consisting of at least four display surfaces. This seminar will discuss the technology behind and the applications of such devices and will conclude with a demonstration of applications on the PDC ImmersaDesk. Note: there is a limited amount of space in the demo room, so please inform me in advance if you will come, so that we can plan the demos appropriately.


^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 26 februari 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>