Nada

Numero 7

fredag 20 februari 1998, årgång 28

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

PDC-seminarium: Physical and biological optimization of radiation therapy

Anders Brahme håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (24 febr.) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Erik Aurell

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum onsdagen den 4 mars kl. 15.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5, vid Sans).

Karl Hjalmarsson, D92, 20 poäng

Dokumentbaser som stöd för lärare - en prototyp till en rikstäckande, distribuerad dokumentbas för skolbruk. Arbetet är utfört vid Cid, Nada. Handledare: Staffan Romberger. Examinator: Kerstin Severinson-Eklundh . Opponenter: Christine Timgren och Roberto Bonet.

Åsa Hultgren, F93, 20 poäng. Mode-Solver - utveckling av ett grafiskt användargränssnitt. Arbetet är utfört vid Ericsson Components. Handledare: Kristina Groth. Examinator: Yngve Sundblad. Opponenter: Dan Haggren och Ylva Johansson.

Kerstin F.

HMI-seminarium: Design for Virtual Communities : Human interaction in augmented and integrated media

Cristian Bogdan, John Bowers and Yngve Sundblad, Nada, KTH, håller HMI-seminarium under ovanstående rubrik idag fredag (20 febr.) kl. 9.00-10 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Information om IPLab/HMI- och CID-seminarier finns på webben: http://best.nada.kth.se:8080/iplab/jml.cgi/eve_first.jml

Abstract

The project "Human interaction in augmented and integrated media" in the Stockholm HMI Centre is presented in its context, structure and through specific work by Cristian Bogdan on design and experience of virtual communities.

The main part of the talk will deal with observations of

* Radio amateur communities

Cristian will also mention other experience from existing and plans on future work:

* A simple chat environment on the Web

* Aether - a general set of tools, concepts and platforms to support virtual communities

* Smart environments that explore novel interaction for virtual communities

Ann Lantz

I korthet

Seminarium: ASTEC Advanced Software TEChnology presenterar sig måndagen den 9 mars 1998 kl 09.00 - 14.00, Uppsala universitet, Ångströmlaboratoriet, rum 2005. Se http://www.docs.uu.se/astec/ och Numeropärmen 98.029.

Pengar: Utlysning av medel för tvärvetenskapliga kurser 1998. SU. Ansökan senast den 13 mars. Numeropärmen 98.030

Information: Notiser från matematisk-naturvetenskapliga fakultetskansliet, februari 1998. Numeropärmen 98.031

Förslag önskas: Konstnärers engagemang i den högre utbildningen i naturvetenskap. Matematisk-naturvetenskapliga fakultetskansliet vid SU vill ha förslag. Numeropärmen 98.032


Seminarium: Datorförmedlad kommunikation - en personlig historieskildring

Jacob Palme, institutionen för data- och systemvetenskap, SU och KTH, håller seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (24 febr.) kl. 13.00-14.45 i Sal F3, DSV annex (Kista).

Sammanfattning

Jag har intresserat mig för området datorförmedlad kommunikation sedan början av 1970-talet. Vid detta seminarium kommer jag att berätta om olika personliga erfarenheter, episoder, intryck och upplevelser under 25 års arbete inom området som format min syn på och ideologi för detta område.


Pedagogiskt seminarium: Hur får vi bra exjobb?

Ett pedagogiskt seminarium äger rum måndagen den 2 mars kl. 15.15-16.30 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Sammanfattning

Vi har över 50 tjugopoängs exjobb per år och närmare 40 handledare. Kvaliteten på såväl exjobb som handledning varierar. Vilka krav ska vi ställa på exjobben? Vilken är handledarens roll? Hur får vi exjobbaren att arbeta strukturerat och professionellt och bli färdig på rimlig tid?

Kerstin F.

CAS-minisymposium: From neural activity to movement - Muscle control in healthy and motor impaired man

Ett CAS-minisymposium äger rum onsdagen den 11 mars kl. 14.15-17.30. Lokal meddelas senare. Thomas Sinkjær & Michael Voigt, Center for Sensory-Motor Interaction, Department of Medical Informatics and Image Analysis, Aalborg University.

Abstract

During the last decades, two extreme views have emerged regarding the control of the skeletal muscles by the nervous system during a natural motor task. One view claims that the muscle system is controlled exclusively by supraspinal mechanisms because the local (reflex) control is considered too weak to be functionally significant. The other extreme view claims that the stretch reflex system forms the basis of the motor control scheme. One reason for such extreme views has been the lack of quantitative data documenting the importance of the peripheral and central components in activating the human muscles during different motor tasks. The first part of this minisymposium will describe the muscle, reflex and central components in the control of the ankle joint in healthy and spastic man.

The actuators - the muscles - by which the central nervous system (CNS) controls natural movement are highly nonlinear and CNS has to integrate these nonlinearities in the control scheme. All forces are transmitted from the muscle fibers to the bones via compliant tendons and we have been interested in the influence of the nonlinear mechanical properties of the tendons in the muscle-tendon combination on sensory-feed back in the control of human movement. Low tendon compliance ensures a stable force transmission while high tendon compliance are likely to cause mechanical instability. On the other hand tendons with high compliance seems to increase the mechanical efficiency of movement while the opposite is the case with low compliant tendons. The second part of this minisymposium will describe the muscle as an actuator and how the nonlinear behaviour of the muscle-tendon complex is integrated into the control scheme.

If the time allows it we will also address how Functional Electrical Stimulation (FES) can alleviate motor and sensory disabilities that are the result of trauma to the brain or to other parts of the nervous system. In the case of muscle paralysis from spinal cord injury, many of the muscles that are connected to the spinal cord below the injury level can be made to contract by applying electrical impulses to the nerves that innervate those muscles. Such electrical stimuli can mimic the neural impulses which would normally originate from the brain, but are prevented from reaching the intended muscles by the spinal injury. Depending on each person's situation, the muscles that could benefit from this artificial activation could include those used in picking up objects; in standing and walking; in controlling bladder and bowel function; and in extreme cases, even breathing.

Henrik I. Christensen

^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 19 februari 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>