Nada

Numero 6

fredag 13 februari 1998, årgång 28

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Förbättrad städning

Nu förbättrar vi miljön i Nadas terminalsalar. Den senaste tiden har nedskräpningen ökat på plan 4. Städintervallen kommer nu att ses över och från Nadas sida kan vi hjälpa till genom att föregå med gott exempel. Vid terminalövningarna bör vi påminna om det lämpliga i att hålla rent vid arbetsplatserna. "Lämna platsen så som du vill finna den" är en lämplig uppmaning.

Onsdagsmorgonen den 11 februari hade Bibbi och jag ett möte med lokalvårdens Ros-Maj Nyberg. Vi blev informerade om de problem som finns med städningen av terminalsalarna. Eleverna är inte otrevliga, men lämnar ogärna datorn ens för en kort stun och som städare vågar man inte alltid störa i det viktiga arbetet.

Tyvärr går stor del av städtiden åt till att flytta prylar. Kan vi få eleverna att själva ta bort burkar, papper och annat skräp så kan städningen bli effektivare. Detta borde vara en självklarhet och eleverna har förbundit sig till detta i sin ansvarsförsäkran vid kvittensen av sina konton.

Vi lärare måste på alla sätt upplysa om att lokalvården "har företräde". Som lärare kan man föregå med gott exempel. T.ex. kan en koll runt skrivaren vara på sin plats. Släng alla gamla utskrifter som ligger där och samlas på hög.

Att tänka på: Påminn eleverna om att ta med alla lösa prylar. Hjälp till genom att själv röja kring skrivarna. Be eleverna att hänga kläderna på hängarna i salarna. Datorerna skall ej heller används som avlastningsyta: Alltför ofta ställs tunga väskor på datorn.

Krister Persson, Bibbi Lindholm

Nada utlyser lektorat och forskarassistenttjänster

Nada utlyser universitetslektorstjänster i beräkningsfysik, datalogi och numerisk analys samt forskarassistentjänster i datalogi, datavetenskapliga aspekter på tekniska beräkningar och numerisk analys. Mer information finns på webben: http://www.nada.kth.se/externt/annonser/


Kaffemuggarnas kyrkogård funnen!

Undrade du också vad som händer när en kaffemugg blir gammal? Efter en längre tids forskning har undertecknad kommit fram till att muggarna likt elefanterna drar sig tillbaka till en undanskymd plats längst ned i diskhon i pentryt på plan 4. Där inväntar de döden tillsammans med gamla och skröpliga gafflar, bakterieanlupna skedar och uråldriga husgeråd.

Ibland händer det att ängeln Bibbi eller något annat godhjärtat väsen lägger sin diskande hand på dem och vips så återföds de till sina forna användares STORA FÖRVÅNING!!!!

Saknar du din gamla mugg? Gå då till pentryt! Du kan komma att bli överraskad...

cello

I korthet

Tjänster: Professor och universitetslektor i datorsystem vid institutionen för teleinformatik. Ansökan senast den 6 mars. http://www.it.kth.se/misc/jobs/DS-prof-lekt.html

Pengar: Information för ansökan om medel från Swedish-British Academic Cooperation Programme 1998. Ansökan senast den 1 april. Numeropärmen 98.026

KTHs stora pris: Inbjudan att lämna förslag till mottagare av KTHs stora pris ur 1944 års donation. Senast den 15 mars skall förslagen ha kommit in. Numeropärmen 98.027


Svenska institutets stipendier

Svenska Institutet utlyser följande stipendier och bidrag:

* Stipendier för Europastudier - Sista ansökningsdag 15 mars

* Internationella forskarstipendier - Sista ansökningsdag 31 mars

* Östersjöstipendierna - Sista ansökningsdag 1 mars och 1 oktober

* Visbyprogrammet - Sista ansökningsdag 1 mars och 1 oktober

* Stipendier för mindre fältstudier i Central- och Östeuropa. Ansökan kan göras löpande under året.

* Nordiska ministerrådets stipendier för utbildning och forskning i Baltikum och nordvästra Ryssland - Sista ansökningsdag 1 mars och 1 oktober

* Länderbundna långtidsstipendier i: Japan - Sista ansökningsdag 1 juli Belgien (flamländska gemenskapen), Frankrike, Indien, Nederländerna, Schweiz, Tyskland och Österrike - Sista ansökningsdag 1 november

* Vetenskapliga samarbetsprojekt med Tyskland. Stöd till personutbyte till yngre svenska och tyska forskarstuderande/forskare - Sista ansökningsdag 30 september

Aktuell information om SI:s samtliga stipendiemöjligheter och ansökningshandlingar hämtas enklast från SI:s hemsida: www.si.se.

Numeropärmen 98.028

Olle Blomqvist

FRN utlyser projektbidrag

FRN utlyser härmed projektbidrag som kan sökas av enskilda forskare vid universitet, högskolor och motsvarande forskningsenheter för att finansiera informationsinsatser inom forskarens eget forskningsområde.

Informationsinsatserna ska rikta sig till allmänheten, gärna till grupper i samhället med låg utbildningsnivå eller utan akademisk tradition. En väl definierad målgrupp, en innovativ form och en metodiskt upplagd arbetsplan för informationen är kriterier som särskilt kommer att beaktas.

Syftet med FRNs utlysning är att skapa förutsättningar för aktiva forskare att delta i en levande dialog med övriga medborgare. Forskaren ska genom projektbidraget ges möjlighet att under en begränsad period koncentrerat ägna sig åt forskningsinformation.

För ändamålet finns 1,7 miljoner kronor att fördela. Projektbidraget avser 1998.

Ansökningarna skickas till FRN i ett original och 8 kopior och skall vara FRN tillhanda senast den 12 februari 1998. Beslut meddelas i april 1998.

Ansökningsblanketter beställes per e-post från lena.lindell@frn.se eller per fax: 08-454 41 55.

Olle Blomqvist

IPLab-seminarium: Navigation on the Web: Studies of Newspaper Reading

Kerstin Frenckner håller IPLab-seminarium under ovanstående rubrik idag fredag (13 febr.) kl. 9.00-10 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

When I pick up a paper newspaper, I first look at the first page to get an overview of what has happened. Then I browse through the paper from the first page to the last and stop where my eyes catch interesting stuff. Do you do the same? But how do people navigate in newspapers on the web? I will describe two experiments involving Swedish newspapers. One performed by Johanna Ullman (If we are lucky, she will come and talk about it herself) and one performed by myself. Do readers get an overview? How do they navigate? Do they like reading a newspaper on the web? What do they think about the structure of the particular papers used in these experiments: Helsingborgs dagblad, Aftonbladet and Svenska dagbladet. I will shortly tell how the experiments were conducted and then I will discuss some of the results. Some of the results have been implemented in a prototype, which I will also show. By the way: What is a newspaper?

Ann Lantz

Diskret matte-seminarium: The general structure of edge-connectivity of a vertex subset in a graph and its incremental maintenance

Alek Vainshtein, University of Haifa, håller seminarium i diskret matematik under ovanstående rubrik på torsdag (19 febr.) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 3733, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

Abstract

Let $G=(V,E)$ be an undirected graph, $S$ be a subset of its vertices, ${\frak C}_S$ be the set of minimum edge-cuts partitioning $S$, $\lambda_S$ be the cardinality of such a cut. We suggest a graph structure, called the connectivity carcass of $S$, that represents both cuts in $\frak C_S$ and the partition of $V$ by all these cuts; its size is $O(\min\{|E|,\lambda_S|V|\})$.

For an adequate description of the connectivity carcass we introduce a new type of graphs: locally orientable graphs, which generalize digraphs. The connectivity carcass consists of a locally orientable quotient graph of $G$, a cactus tree (in case $\lambda_S$ odd, just a tree) representing all distinct partitions of $S$ by cuts in ${\frak C}_S$, and a mapping connecting them. One can build it in $O(|S|)$ max-flow computations in $G$.

For an arbitrary sequence of $u$ edge insertions not changing $\lambda_S$, the connectivity carcass can be maintained in time $O(|V|\min\{|E|,\lambda_S|V|\}+u)$. For two vertices of $G$, queries asking whether they are separated by a cut in $\frak C_S$ are answered in $O(1)$ worst-case time per query. Another possibility is to maintain the carcass in $O(|S|\min\{|E|,\lambda_S|V|\}+u)$ time, but to answer the queries in $O(1)$ time only if at least one of the vertices belongs to $S$.

(The talk is base on a joint paper with Ye.Dinitz, Technion)

A. Björner och J. Håstad

^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 12 februari 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>