Nada

Numero 5

fredag 6 februari 1998, årgång 28

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Reserapport från Storbritanien

Nu finns en reserapport från fem lärares besök till tre brittiska universitet. Avsikten med resan var främst att få nya impulser till förändringsarbetet på institutionen avseende nya former för undervisning och examination samt att utbyta erfarenheter om kvalitetsarbete i universitetsvärlden. Valet av universitet gjordes på förslag av Karl Meinke, som har personliga kontakter där. Universiteten representerar olika storlek och har alla tre erhållit bedömningen "Excellent" av en nationell bedömargrupp, som utvärderar samtliga brittiska universitet.

Vi fick flera konkreta ideér som redan har avspeglat sig i diskussioner och nya planer på institutionen. Nämnas kan tankar kring målformuleringar och system med tutor.

Rapporten finns på expeditionen med nummer TRITA-NA-9804.

Den innehåller:

Summary - sammanfattning på engelska, sid 1

Institutionen för Datalogi i Swansea, sid 4

Imperial College, London, sid 8

Computer Science, University of Manchester, sid 11

Numerikundervisning i Storbritannien, sid 13

Program i University of Wales Swansea, bilaga

Ingrid

Delfi och systemgruppen flyttar

Som framgått av information som delats ut i Nadaanställdas postfack flyttar systemgruppen från plan 2 och in i nuvarande Delfi. Delfi-funktionen inryms istället i en del av nuvarande systemgruppslokalerna på plan 2. Mer information finns på Nadas webbplats http://www.nada.kth.se/systemgruppen/flytt-9802.html.


CID-seminarium

Kognitionscentrums stipendiater, 1997, presenterar sina sommarskolevistelser under två fredagseminarier.

Idag fredag (6 febr.) kl. 9.00-10 fortsätter stipendiater att presentera sina sommarskolor.

Nikolaj Lindberg och Erland Lewin, CTT, KTH ELSNETs 5th European Summer School on Language and Speech Communication.

Rickard Domeij, Lingvistik, SU och NADA, KTH 4th International Summer School in Cognitive Science

Plats: Lindstedtsvägen 5 (t.h. i valvet till stora gården), plan 5, rum 4523.

Michael Ortman

I korthet

Konferens: PAP/PACT98. Incorporating "The Sixth International Conference and Exhibition on The Practical Application of Prolog" and "The Fourth International Conference and Exhibition on The Practical Application of Constraint Technology". 25-27 mars i London. http://www.demon.co.uk/ar/PAPPACT98/

Tjänster: Två doktorander. Sociala aspekter på teknik. Forskning om Virtual Reality. Chalmers tekniska högskola. Ansökan senast den 26 februari. Numeropärmen 98.019

Stipendier: Telefonaktiebolaget L M Ericssons stiftelse för främjande av elektroteknisk forskning. Ansökan senast den 27 mars. Numeropärmen 98.020

Tjänster: Ingenjörshögskolan i Jönköping söker Universitetslektorer och Universitetsadjunkter. Ansökan senast den 16 februari. Numeropärmen 98.021

Stipendier: Ragnar och Astrid Signeuls fond. Ansökan senast den 20 februari. Numeropärmen 98.022

Stipendier: Resestipendier ur fem fonder. Ansökan senast den 20 februari. Numeropärmen 98.023

Stipendier: Anders Lindstedts fond. Ansökan senast den 20 februari. Numeropärmen 98.024

Information: I vetenskapens lustgård. Månadsblad februari kulturhuvudstadsåret 1998. Numeropärmen 98.025


PDC-seminarium: Quantitative refinement of noisy three-dimensional (3D) reconstructions from projection data.

Ulf Skoglund, Dept. of cell and molecular biology (CMB), Karolinska institutet, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (10 febr.) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

3D reconstructions from projections are usually ridden by noise from different sources. A common problem among many 3D reconstruction techniques is the systematic absence of certain projections, but also the accidental absence of spurious projections. In the 3D reconstruction such absences are visible as directional smearing due to convolution. Several approaches to overcome these "noise" effects in the 3D reconstruction have been developed, but they usually suffer from the very small radius of convergence in these cases. We have developed another algorithm, constrained maximum entropy tomography (COMET), that in practice has been shown to overcome these problems. The central idea in COMET is to iterate to the most featureless 3D density that has projections that still fit the observed projections within their variances. COMET has been successfully applied in several cases by now, and in particular its quantitative properties has been tested in a real 3D reconstruction of a virus and the result independently checked against refined X-ray data of the virus subcomponents. This test showed that the COMET result was inseparable from that of the X-ray data within the accessible resolution range. Usually COMET converges within 10 - 20 cycles.

Erik Aurell

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum på tisdag (10 febr.) kl. 15.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5, vid Sans).

Ola Ramström, E92, 20 poäng. Snabb metod för maximum-entropi-metoden baserad på glesa matrisoperationer. Arbetet är utfört vid Onsala rymdobservatorium. Handledare och examinator: Tony Lindeberg. Opponenter: Ingvar Isendor, Fredrik Zetterling och Roberto Bonet.

Kerstin F.

Seminarium: Kunskapens trädgård: Från information, via kunskap, till förståelse

Välkomna till en föreläsning i Nadas populärvetenskapliga serie "Datorn i människans tjänst". Ambjörn Naeve håller föreläsningen "Kunskapens trädgård: Från information, via kunskap, till förståelse" måndagen den 16 febr. kl. 16.15-17 i sal E3 (Osquars backe 14, plan 5).

Sammanfattning

Det är ett välkänt problem att den långt drivna specialiseringen vid våra högskolor samt den motsvarande mekaniseringen av utbildningen leder till vikande intresse och brist på nyfikenhet från studenternas sida. Den strömlinjeformade utbildningsfabriken lämnar ringa utrymme för de tvärvetenskapliga utvecklingsmöjligheter som kan vara avgörande för att skapa mening och sammanhang i en ung människas kunskapsutveckling. På CID (Centrum för användarorienterad IT-Design) på NADA finns ett projekt som heter Kunskapens Trädgård. En bärande idé med Kunskapens Trädgård är tanken om olika "kunskapstäppor", som kan länkas ihop till ett lapptäcke en sorts Kunskapens Koloniträdgård där varje kunskapstäppa är subjektivt baserad och har sin egen ansvarige utgivare (= trädgårdsmästare). Jag kommer att berätta mer både vad vi har gjort hittills och vad vi planerar att göra i framtiden.

Kerstin F.

^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 5 februari 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>