Nada

Numero 4

fredag 30 januari 1998, årgång 28

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Stöd talforskningen - byt din röst mot en trisslott!

Hej - och ursäkta att vi tränger oss på!

Vi skulle bli mycket glada om vi fick låna din röst för ett projekt som rör automatisk taligenkänning. Meningen är att göra det möjligt att tala med en dator över telefonen, till exempel för att boka biljetter, ta reda på hur vädret ska bli eller leta efter begagnade bilar på Internet. För detta behövs stora mängder inspelat tal. Vi samlar därför in röstdatabasen SpeechDat och vore mycket tacksamma om du ville hjälpa oss. Totalt spelar vi in 5000 personer från hela landet.

Inspelningen sker genom att du ringer ett gratisnummer och talar in 48 yttranden. Talet spelas in av en dator och samtalet tar kring sju minuter.

Efter att du ringt och skickat in en svarsblankett får du en trisslott som tack för din medverkan. Eller så sätter vi in 25 kr på ett välgörenhetskonto som du själv väljer.

Beställ inspelningprotokoll på http://www.speech.kth.se/cgi-bin/SpDat eller genom att skriva till SpDat-adressen nedan. Ange ditt namn och din postadress.

Kjell Elenius

Tal, musik och hörsel

tel. 08/790 7564

e-post: SpDat@speech.kth.se - ange namn och postadress!


Centrala doktorandtjänster att söka

KTH ledigkungör upp till 4 centrala, ej ämnesanknutna doktorandtjänster (s k excellenstjänster) för en första förordnandeperiod omfattande tiden 98-07-01--99-06-30. Tjänsterna kan längst innehas under 4 år.

Excellenstjänsterna är avseedda för dig som nyligen avlagt civilingenjörsexamen eller avser att göra detta under vårterminen 1998.

Du skall ha mycket höga betyg och mycket goda förutsättningar för framgångsrika forskarstudier i tekniskt vetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen samt stort intresse för forskarutbildning i något ämne vid KTH.

KTH eftersträvar en jämnare fördelning mellan kvinnor och män i excellenstjänsterna. Vi välkomnar därför speciellt kvinnliga sökande. Vårt mål är att minst 30 % av excellenstjänsterna skall innehas av kvinnor.

Upplysningar och ansökningsblanketter: Ulla Malm, tel ankn 7998, e-post ullam@admin.kth.se.

Sista ansökningsdag 20 februari 1998.

Numeropärmen 98.017

(Ur KTH-Kalendern)

Välkommen Elon

Linda och Viggo Kann

KS 29 december


Några strategier att skapa aktiv inlärning

Stockholms universitet inbjuder pedagogiskt intresserade lärare till en heldag om några aktiverande arbetsformer i undervisningen den 19 februari. Man tar upp: problembaserat lärande, rollspel i undervisningen och vinjetter - underlag för studenterna att inleda seminarier och presentera sina uppgifter. Jag tycker att några från Nada bör gå. Anmäl intresse till mig. Jag har inbjudan. Numeropärmen 98.011

Kerstin F.

I korthet

Tjänster: Three full-time, either full year or part year, permanent faculty positions as lecturer. The department of Teleinformatics at the Royal Institute of Technology. Numeropärmen 98.012

Stipendier: Sigrid Arrhenius' stipendium. Det ges till lovande forskare vid Stockholms universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet. Ansökan senast den 16 februari. Numeropärmen 98.013

Stipendier: Korttidsstipendier/resebidrag för studiebesök i Central- och Östeuropa under 1998/99. Svenska institutet. Ansökan senast den 15 februari. Numeropärmen 98.014

Kurser: Introduktionskurser i informationssökning. KTHB-IDC.

http://www.lib.kth.se/idc/libintro.html

Numeropärmen 98.015

Stipendier: Stipendier ur Ingenjör Ernst Johnsons fond. Sista ansökningsdag är den 20 februari. Numeropärmen 98.016


Konferens med Nada-bidrag

CID deltar med bidrag på konferensen "International Workshop on Cooperative Buildings" (se

http://www.darmstadt.gmd.de/CoBuild98) genom Konrad Tollmar och Stefan Junestrand. Numeropärmen 98.018


CAS-seminarium: A Mobile Post System

Sjur J. Vestli, Institute of Robotics, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich, håller CAS-seminarium under ovanstående rubrik på måndag (2 febr.) kl. 13.00-14.30 i seminarierum BB2 (Fiskartorpsvägen 15).

Abstract

At the Institute of Robotics, Swiss Federal Institute of Technology a new MObile Post System (MOPS) has been developed. This mobile service robot operates in a building containing several research institutes and various other in situations. The task of the MOPS is that of distributing incoming mail (letters and small parcels collected in boxes) from a central post station to the various institutes and to collect the outgoing mail from the said institutes on its return journey back to the central post station. In this presentation we will describe the task in detail as well as our solutions to such diverse problems as: collision free and robust navigation, position update, position control, communication with building infrastructure, range sensing and mobile manipulation. The MOPS is currently undergoing extensive field testing.

In addition to our work in mobile robotics we will also have a look at conventional manipulators and parallel robots.

Henrik I. Christensen

CID-seminarium: Konceptutveckling, kommunikation och metaforer - att utveckla upplevda produkter

Olle Torgny, CID, håller seminarium på onsdag (4 febr.) kl. 14.00-15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5). Han kommer att berätta om kopplingen mellan kundorientering och användarorientering.

Sammanfattning

* Hur tolkar och upplever vi produkter?

* Nya produktkategorier - immateriella produkter och smarta ting - nya förhållningssätt.

* Design som kommunikation: kund- och användarorienterad produktutveckling följer kommunikationens lagar.

* Metaforer gör komplexa företeelser och produkter begripliga.

* Om hemmablindhet och "inifrån-och-utsyndromet".

* Hur kan man ta kontrollen över upplevda egenskaper?

* Vad är god smak?

* Det finns inga enkla sanningar!

* Ofta är de centrala värdena subtila och svåra att definiera.

* Empati och användarorientering kan skapa nya, kreativa lösningar.

* Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metodik i produktutvecklingssammanhang.

* Kreativa metoder.

Olle Torgny är utbildad industridesigner MFA och marknadskommunikatör DRMI, verksam på CID som forskningsassistent sedan hösten 1995 och som konsult i Olle Torgny AB.

Läs gärna rapporterna CID-12, CID-15 och CID-26.

Michael Ortman

Diskret matte-seminarium: Some variations on a theme of Peter Buneman

Vincent Moulton, Mitthögskolan, håller seminarium i diskret matematik under ovanstående rubrik på torsdag (5 febr.) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 3733, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

Abstract

In 1971 Buneman presented a way to construct a tree from a pairwise compatible collection of splits of a finite set. This construction has some nice properties: for example, it generalizes to arbitrary collections of splits in which case it leads to a connected median graph, which we call the Buneman graph.

In 1984 Dress presented what at first sight may seem to be an unrelated object -- the T-construction of a metric space. However, in the case where the T-construction is a tree (one of the properties that motivates its study in the subject called T-theory) it coincides with Buneman's construction of a tree.

In this talk we motivate and present a recently discovered result that gives the general connection between the T-construction and the Buneman graph and, on the way, discuss some applications to phylogenetic analysis.

This is joint work with Andreas Dress and Katharina Huber.

A. Björner och J. Håstad

^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 29 januari 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>