Nada

Numero 3

fredag 23 januari 1998, årgång 28

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Ragnar Andersson är ny ledare för Systemgruppen

Ragnar Andersson har utsetts till ledare för systemgruppen. Han kommer därmed att till viss del få ändrade arbetsuppgifter. Initialt gör Ragnar en genomgång av systemgruppens arbetsuppgifter och tillgång på personal. Det kommer att ge en bättre uppfattning om nuvarande omfattning och leda till en tydligare ansvarsfördelning inom gruppen. Samtidigt pågår en diskussion i Pagod om forskargruppernas behov av support från systemgruppen. Vi kommer snart att informera mer om ett förslag till en sådan avvägning.

Delfi kommer även fortsättningsvis att vara platsen där vi ska söka hjälp från systemgruppen eller behöver tillgång till resursrummet.

Ingrid

Läsårsstart ht 98

För årskurs 2 och högre kommer undervisningen att börja måndag 31 augusti (vecka 36). För årskurs 1 har dock KTH:s ledning beslutat att undervisningen ska börja torsdag 3 september (vecka 36). För årskurs 1 blir därmed period 1 avkortad med tre dagar i början. Redan tidigare har man beslutat att senarelägga mottagningen så att den börjar torsdag 20 augusti för att antagningen ska hinna bli mera klar innan de nyantagna börjar. Min gissning är att man nu kommit fram till att det är viktigare att behålla nollningen intakt än att behålla undervisningen intakt (men jag kanske är taskig).

Kerstin F.

Birgit Ekberg-Eriksson har flyttat från Cvap till plan 4

Catherine går i förtidspension den 1 mars. Birgit kommer att ta över delar av hennes arbetsuppgifter. Alla personalärenden kommer senare att tas över av den nye personalansvarige. Birgit kommer att vara institutionsstyrelsens sekreterare och därmed följa många av prefektens ärenden. Hon kommer att överta diarium och all handläggning för institutionen från forskningsansökan till avrapportering. Birgit ska också systematisera många av våra administrativa rutiner och bistå Tina och forskargrupperna i vissa ekonomiska uppföljningar.

Ingrid

Lägenhet uthyres

2:a i Hagsätra 56 kvm med balkong,

omöblerad, lugnt läge, 6 mån eventuellt längre.

Ledig omgående. Hyra 3300 kr/mån.

kontakta Peter Nordlund, CVAP

petern@nada.kth.se, 6271,

070-5537571,

659 60 66 (hem)


I korthet

Pengar: STINT Programme for Teaching Excellence. STINT utlyser medel för att stärka internationaliseringen av universitetens och högskolornas verksamhet på grund- och forskarutbildningsnivå. Numeropärmen 98.007

Stipendier: C. F. Liljevalch J:ors resestipendier för studerande vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Enligt praxis kommer endast forskarstuderande ifråga. Ansökan senast den 16 februari. Numeropärmen 98.008

Konferens: Inbjudan till konferensen "Civilmaskinlinjen på en dag". 20 mars kl. 9.00-16.30 i Eskilstuna. Anmälan senast den 27 februari. Numeropärmen 98.009

Information: Europanytt Nr 40 januari 1998. Nyhetsbrev från KTH om EU-forskning. Numeropärmen 98.010


PDC-seminarium: Bioinformatics in the search for protein functions

Bengt Persson, Karolinska Institutet (Dept of Medical Biochemistry and Biophysics), håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (27 jan.) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

Bioinformatics is a rapidly growing field comprising several techniques aiming at understanding of the functions of our genes and proteins. The complete genomes of several organisms are now known and deposited in huge databases, which can be utilised as rich sources of information in the studies of protein structure-function relationships. The seminar will describe some bioinformatic techniques, examplify their use in the studies of protein families and also give perspectives for the future developments in the field.

Erik Aurell

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum på torsdag (29 jan.) kl. 15.15 i seminarierum 4523. Seminarierum 4523 ligger vid Sans, Lindstedtsv. 5, plan 5.

Erik Norman, T93, 20 poäng. Förbättring av simulatorn för utveckling av Gripens displaysystem. Arbetet är utfört vid Ericsson Saab Avionics. Handledare: Magnus Andersson. Examinator: Lars Kjelldahl. Opponent: Mikael Rosbacke.

Kerstin F.

CID-seminarium

Kognitionscentrum har under 1996 och 1997 utlyst resestipendier för doktorander inom kognitionsvetenskap. På seminariet kommer stipendiaterna berätta om sina sommarskolor.

Kristina Groth, Nada,KTH

Human-Centred Design of Organizational Memory Systems.

Nikolaj Lindberg, CTT, KTH.

ELSNETs 5th European Summer School on Language and Speech Communication.

Jesper Tegnér, Nada, KTH.

Montreal 97 Summer school on Nonlinear dynamics in Biology and Medicine. AUTO (kurs i datormetoder för bifurkationsanalyser).

Seminariet äger rum fredagen den 30 jan. kl. 9.00-10 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).


Seminarium: Olika sätt att göra labbredovisningar

Seminariet äger rum måndagen den 2 febr. kl. 15.15-16.30 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5, utanför Sans).

Genom åren har det utkristalliserat sig en mängd olika sätt att göra labbredovisningar. Vad fungerar när? Mikael G och Lars E inleder med att berätta om hur eleverna granskar varandras I-uppgifter i Programmeringsteknik respektive hur eleverna granskar varandras inledande labbar i Artificiella språk och syntaxanalys. Därefter diskuterar vi: Är det bra/genomförbart att en lärare har hand om samma, lilla grupp elever genom hela kursen? Ska redovisningar och hjälp separeras? Vad är det viktiga vid redovisningen? Att programmet fungerar? Att eleven gjort exakt det som står att han/hon ska? Att eleven lärt sig något?

Kerstin F.

^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 januari 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>