Nada

Numero 1

fredag 9 januari 1998, årgång 28

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Ny termin

Som traditionen bjuder tillönskas alla Numeroläsare en god ny termin!

Red.

PDC-seminarium: 3D Virus Structures: Image Processing and Atomic Modeling of High-Symmetry Objects

Holland Cheng, Dept Bioscience, Karolinska Institutet, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (13 jan.) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Erik Aurell

Exjobbsseminarium i datalogi

Tre SU-studenter presenterar sina examensarbeten torsdag 15 januari, med start kl 10.15 i seminarierum 1537 (Osquars Backe 2, plan 5).

Stefan Anbratt, matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning: Verktyg för webb-baserad distansundervisning: direktmanipulativ prototyp till stöd för läraren vid strukturering av lektionssidor Arbetet har utförts vid Partitur Informationsteknik AB Handledare vid Nada: Olle Bälter

Amela Selmanovic Ericson, fristående kurs i datalogi: Internet Telephony Arbetet har utförts vid Ericsson Radio Systems AB Handledare vid Nada: Kjell Lindqvist

Niklas Hellberg, matematisk-naturvetenskapliga linjens inriktning mot datavetenskap: Security in Interconnected Open Environments: how to achieve privacy and trust in a mobile environment Arbetet har utförts vid inst. för teleinformatik, KTH Handledare vid Nada: Johan Håstad

Caroline

Exjobbsseminarium i datalogi

Exjobbsseminarium i datalogi på tisdag (13 jan.) kl. 15.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5, vid Sans).

Jon Persson, M93, 20 poäng. Utveckling av en verktygslåda för att bygga intelligenta ting och miljöer. Arbetet är utfört vid Cid, Nada. Handledare: Konrad Tollmar. Examinator: Yngve Sundblad. Opponent: Jakob Sellgren

Mikael Rosbacke, E92, 20 poäng. Utvärdering och implementering av algoritmer för estimering av graden av oskärpa. Arbetet är utfört vid Tritech Mekatronik. Handledare och examinator: Tony Lindeberg. Opponent: Torbjörn Nyman

Kerstin F.

Besök från Italien

Jag kommer under januari att ha besök av Maurizio Serva från universitetet i Aquila (Italien). Han är specialist på stokastiska processer och statistisk mekanik, särskilt för oordnade system. Maurizio kommer att sitta i mitt rum i PDC-korridoren.

Erik Aurell

I korthet

Disputation: Analyzing Groupware Adoption: A Framework and Three Case Studies in Lotus Notes Deployment. Ulf Essler. 12 februari kl. 13.00, sal F1, Electrum, Kista. Numeropärmen 98.001

Information: Notiser från matematisk-naturvetenskapliga fakultetskansliet, december 1997. Numeropärmen 98.002

Stipendier: Fulbright Grants 1998-99. Numeropärmen 98.003


Två doktorander i medicinsk bildanalys

Till ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) söker vi två doktorander i medicinsk bildanalys. Projektet avser studier av funktionella områden i den mänskliga hjärnan, baserat på PET-mätningar vilka registrerar hjärnans aktivitet då försökspersoner genomför olika uppgifter. Specifikt avser projektet utveckling av metoder för att analysera tre-dimensionella PET-bilder med statistiska och multiskalmetoder.

En av de två tjänsterna är baserad vid KTH med inriktning mot utveckling av algoritmer och analysmetoder. Den andra tjänsten är baserad vid KI och är inriktad mot biomedicinsk kartläggning av hur hjärnans funktioner kan uppdelas i funktionella områden. Projektet är tvärvetenskapligt och erbjuder goda möjligheter för fördjupningar inom bildbehandling, datorseende och hjärnans funktioner.

Mer detaljerad information finns på http://www.nada.kth.se/~tony/brain-image-pos.html

För ytterligare upplysningar, kontakta docent Tony Lindeberg (tfn 08-790 62 05; epost tony@nada.kth.se) vid Institutionen för numerisk analys och datalogi vid KTH eller professor Per Roland (tfn: 08-728 77 85; epost Per.Roland@neuro.ki.se) vid Institutionen för neurovetenskap vid KI.

Projektet finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.

Ansökan ställs till Tony Lindeberg, Institutionen för Numerisk Analys och Datalogi, KTH, S-100 44 Stockholm


CAS-seminarium: Robot Force Control: A Bird's Eye View

Joris De Schutter, Katholieke Universiteit Leuven, håller CAS-seminarium under ovanstående rubrik måndagen den 19 jan. kl. 10.00 i sal OP (Fiskartorpsvägen 15A).

Dr. Joris De Schutter will visit 19-20 January 1998. As part of this he will give the following seminar. Room to be announced early in the new year.

If you want discussions with Dr. Schutter please send me a message and I will then organise a schedule for the full visit.

Abstract

This seminar summarizes the main results of twenty years of research in robot force control, points out remaining problems, and introduces issues that need more attention.

Three levels of force control are considered. The low level controller receives desired setpoints from the task specification module, and converts the sensor measurements into control signals for the actuators. The medium level controller adapts the models on which the low level controller is based. At the highest level, the controller can reason about which type of model is best suited for a given situation, and can plan or replan sequences of desired contact states. The seminar deals with the first two levels.

By looking at low level force control from a distance, a lot of common features among different control approaches are revealed; this allows us to put force control into a broader (e.g. differential-geometric) context. The seminar starts with the basics of force control at an introductory level, by focusing at one or two degrees of freedom. Then the problems associated with the extension to the multidimensional case are described.

The medium level contains both "adaptive" control and "tracking" control. In adaptive control the DYNAMIC parameters of the robot and/or the contact model are adapted. Recent experimental results are presented. On the other hand, in tracking control, the GEOMETRIC parameters of the contact (contact points, contact normals, curvatures) are identified and adapted in the model. PMA has developed a general methodology to identify geometric parameters of contacts (involving multiple contacts, and involving contacts between curved surfaces) by interpreting 6-component force/torque and velocity measurements. In addition transitions between different contact topologies can be monitoried based on the same signals. Experimental results are presented.

Henrik I. Christensen

Tack för det gångna året!

Har det hänt något under 1997?

I det här brevet tänker jag koncentrera mig på de omfattande och framgångsrika insatserna som gjorts i undervisningen. I september tackade jag alla studenter och lärare för den mycket stora insats som gjordes under våren 1997. Ett resultat på 406 helårsprestationer men 373 helårsstudenter är värt all beröm. Vi fick dessbättre också full ekonomisk kompensation för insatsen och har visst utrymme att kunna satsa på förändringar. Vi vet dock att 1998 års tilldelning skärs ner med 10% så vi måste spara pengar till kärvare tider.

Även 1997 kunde vi glädjas år att få gratulera en av våra lärare när Bengt Lindberg fick mottaga KTHs pedagogiska pris. Olle Bälter har fått känna utmärkelsens sötma när Anna Redz belönades med bästa examensarbete utfört på ett mindre företag.

Oh, nej det är inte bara pristagare som räknas, men de är bevis på att våra lärarinsatser uppmärksammas. Jag vill här betona de betydelsefulla insatser som görs i samband med våra pedagogiska seminarier. Kerstin Frenckner gör en mycket fin insats genom att planera och samordna dessa. De är ett av resultaten av våra dygnslånga lärarträffar med numeriker respektive dataloger som vi hade under förra läsåret. Det är viktigt att alla deltar i olika lärarträffar. Då kan vi utbyta erfarenheter, påverka varandra och förändra attityder. Det är vi själva som bestämmer hur meningsfulla de blir. Vårens program är delvis bestämt, men du kan givetvis påverka det.

Universitetskanslern har lämnat sin bedömargrupps rapport om förbättringsarbetet på KTH. Här strös en hel del beröm ut och Nada har all anledning att insupa delar av det. Förbättringar kan man göra om man vågar ta reda på vilka brister som finns. På Nada görs det både systematiskt och osystematiskt. GRU-gruppen håller ett vakande öga på helheten i undervisningen och har tillsatt lärargrupper som ska analysera olika kurser. Vi är i början av denna process, men jag är övertygad om att arbetet kommer att leda till betydande förbättringar för både studenter och lärare.

För första gången har institutionen kunnat tilldela sex lektorer 25% forskningsmöjligheter bekostade med egna FoFu-medel. Kanske är det början på ett mer rimligt krav på undervisningsinsats för våra lärare. Framtida medelsfördelning får ge svar på den frågan.

Vi har också framgångsrikt fått medel ur olika särskilda satsningar som annonseras. Det är ett resultat av framförhållning och förmåga att föra fram goda förslag i rätt tid. Främst gäller det professuren i Människa-Dator Interaktion som Kerstin Severinson-Eklundh sitter på. Det gäller även vissa doktorandtjänster och lärartjänster. Senast har vi tilldelats medel för att bygga upp en kompetensinriktning i Biomedicinsk teknik och för delfinansiering av två lektorat i Kommunikation respektive Beräkningsfysik.

Vi har visst bekymmer med att tillsätta våra forskarassistenttjänster och med att vi behöver fler lärare till de grundläggande kurserna. Några av våra unga och uppskattade lärare har slutat för andra spännande uppgifter. Vi kommer således att annonsera efter nya lärare tidigt under våren.

Andra händelser som har sin plats i denna summariska redovisning är:

att Jens Lagergren fick en docentuggla

att Christer Berg och Anders Holst fick varsin doktorsbukett

att nämna de tre som tog sina licexamina: Lars Arvestad, Mariana Dorobantu och Pascal Grostabussiat

att Cid och Psci har utvärderats med gott resultat

att ett nytt Mastersprogram Scientific Computing har inrättats

att PDC hade kunnat besparas oron kopplat till HPDRs nedläggning

att Cvap och Cas har flyttat till bra och stora lokaler i Lilljanshuset

Det nya året kommer att tillägnas TYDLIGHET. Alla kan själv bidra med att uppfylla sin del. Själv ska jag under året försöka bidra till ökad tydlighet även om vi på Nada jobbar i en platt organisation med akademiskt ledarskap. Kan man vara tydlig då? Det är min utmaning under 1998 att visa det och jag hoppas att alla vill hjälpa mig.

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET

önskar

Ingrid

^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 8 januari 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>