Nada

Numero 43

fredag 12 december 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Sista Numero för terminen(?)

Om inte högljudda protester eller viktiga bidrag inkommer tänkte vi låta detta vara det sista Numeronumret för terminen.

Första numret 1998 beräknas utkomma den 9 januari.

God jul och gott nytt år!

Red.

PDC:s decemberkonferens

PDC:s decemberkonferens äger rum torsdag-fredag (18-19 dec.) i sal E1 (Osquars backe 2).

Program har delats ut till alla på Nada och finns också på http://www.pdc.kth.se/news/events/conference97/

Studenter är välkomna till föreläsningarna utan kostnad, dock ej till måltiderna.


Glöm inte att låsa blå sal!

Systemgruppen vill på förekommen anledning påpeka att det är väldigt viktigt att ni låser blå sal efter er, när ni haft undervisning där.

Nadas systemgrupp

Systemgruppen julstänger

Delfi stänger för jul- och nyårshelgen den 19 december, klockan 12, och öppnar igen den 12 januari, klockan 8. Resursrummet kommer dock att vara tillgängligt för anställda.

Systemgruppens användarhjälp via brev till system@nada.kth.se och telefonsamtal till 08-790 71 46 har stängt under denna period. Detta utesluter inte att någon i systemgruppen är i tjänst, bara att vi inte utlovar någon service.

Vid allvarliga driftproblem, då omedelbar insats bedöms nödvändig, ring systemgruppens journummer (finns på Nadas telefonlista).

Övriga meddelanden kan lämnas via brev till system@nada.kth.se, men läses alltså inte direkt.

Systemgruppen

I korthet

Seminarium: DS-View: A Visual Design Environment for Distributed Applications. Dr. Robert G. Babb II. 15 december kl. 15.30, Telegrafen, inst. f. Teleinformatik, Electrum. Numeropärmen 97.151

Exjobbsseminarium: Techniques for runtime code generation in instrumented instruction set simulators. Magnus Christenson. 22 december kl. 10.00-10.30. CSlab library, Dept. of Teleinformatics, Electrum. Numeropärmen 97.152

Seminarium: Spririt-gruppen http://www.csd.uu.se/projects/spirit97/ från CSD, Uppsala universitet, presenterar sitt arbete med en automatisk guide. Guiden använder sig av GPS-teknik m.m. SICS plan 3, tisdag 16 dec. klockan 11.00 (in Swedish).


IPLab-seminarium: Narrativity in Interactive Fiction

Marie-Louise Rinman, medie- och kommunikationsvetenskap, JMK, SU, håller IPLab-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (17 dec.) kl. 14.00-15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

Narratology has its roots in structuralism, where the aim has been to find universal laws in narratives, such as international, transhistorical, transcultural traits. A plot, a linear story, which mostly leads to a disclosure of some kind ("whodunit"), has been the traditional way of describing and to tell a story. By the introduction of interactive fiction (computer narrative), in computer adventure games for instance, a change of "Centre of Narrative Gravity" has taken place. Post-modern narratology is becoming more aware of the importance of space, of the "current crisis of whole dimensions" as Paul Virilio puts it. It seems as if space-time itself has come to play the main role rather than the traditional plot.

I will illustrate this way of thinking by showing excerpts from films and computer adventure games.


Konferens: Workshop on Conservation Laws

Ovanstående konferens äger rum 15-17 dec. i sal E2 och på Mittag-Leffler-institutet. Se Numeropärmen 97.150 och via länk på NA-webbsidan http://www.nada.kth.se/na/.


CVAP-seminarium: Image processing and computer vision anno 1967

Prof. Jan-Olof Eklund håller CVAP-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (17 dec.) kl. 10.15-11.15 i BB1, Liljanshuset (Fiskartorpsvägen 15A).

Abstract

On the 11th december 1967 I joined what to the best of my knowledge was the first group in Sweden doing digital image processing. In fact, I was hired to do the computational work complementing the previous studies of optical image processing done by the same group. Of course, that influenced our work substantially and led to a focus on low level methods. Rather limited concern was given to problems in 3D vision. Still, it is surprising how many of the problems we discuss tend to revive now and then. There was also considerable foresight into what the key issues were. I'll present some aspects of what we did in that perspective and also show some of the earliest results. Before that I'll make an expose of the hard technical battles we had to fight, doing things that are today trivially solved by commercial hardware and software.


Exjobb-poolen för universitet och högskolor

Exjobb-poolen för universitet och högskolor innehåller förslag på examensarbeten och uppsatser från företag, organisationer och vetenskapliga institutioner. http://www2.admin.kth.se/exjobb/


Nya datatermsrekommendationer

Här kommer en ny rapport från Svenska datatermgruppen. Adressen till webbplatsen är som vanligt http://www.nada.kth.se/dataterm/

Alla webbsidor är inte hemsidor

En av de nya rekommendationerna i ordlistan som vi tycker är viktig är den om hemsida. Den termen används idag för flera helt olika begrepp. Vi föreslår ingångssida eller förstasida (för webbsida som tjänar som huvudingång till viss webbplats), startsida (den webbsida som webbläsaren är inställd att visa vid start), webbsida (allmänt) och webbplats (för eng. web site). Se även nedan.

Nya termer

appletprogram, miniprogram
litet program med begränsad funktion

Använd appletprogram eller miniprogram för eng. applet.

Kommentar
Termen appletprogram används huvudsakligen när programmet ingår i en webbsida och termen miniprogram när det är lagrat i användarens egen dator. Ett exempel på ett appletprogram eller ett miniprogram är ett program som en bart visar vad klockan är.

cache
tillfällig lagringsplats där datorn lägger viss information för att ha den snabbt tillgänglig

Använd cache för eng. cache (memory). I de fall man avser den fysiska enheten (minneskretsen) kan även cacheminne användas. Cache rimmar på krasch och böjs en cache, cachen, flera cachar, cacharna.

Kommentar
Med cachad kopia avses en kopia som ligger i en cache.

guide, vägvisare
hjälpfunktion i dator som, ofta via en serie dialogrutor, leder användaren rätt vid genomförandet av viss aktivitet, t.ex. installation av ett nytt program eller en ny hårdvara

Använd guide eller vägvisare för eng. wizard.

hackare
(vard. för) person som är mycket skicklig i att göra egna program eller ändra i andras program, ofta med inslag av perfektionism

Använd hackare för eng. hacker. Som verb används hacka. Jämför knäckare.

Kommentar
En fördel med det försvenskade hackare är att det till skillnad från hacker inte ger några problem med böjningen. Hackare är också den form som de flesta större dagstidningar och datatidningar valt att an vända.

hakparentes
tecknet [ och tecknet ]

Dessa tecken kallas hakparenteser på svenska (eng. brackets).

hemsida
Termen hemsida (eng. home page) används idag för flera helt olika begrepp: ingångssida, startsida, webbsida och webbplats (se respektive artikel). Det är därför lämpligare att precisera vad man avser genom att använda någon av dessa termer.

Termen hemsida (eng. home page) används idag för flera helt olika begrepp: ingångssida, startsida, webbsida och webbplats (se respektive artikel). Det är därför lämpligare att precisera vad man avser genom att använda någon av dessa termer.

ingångssida, förstasida
webbsida som tjänar som huvudingång till viss webbplats

Använd ingångssida (i analogi med ingången till ett hus) eller förstasida (i analogi med en tidnings förstasida) för eng. home page i den betydelse som avses här. Jämför webbplats.

Kommentar
Termen hemsida (eng. home page) används idag för flera helt olika begrepp: ingångssida, startsida, webbsida och webbplats (se respektive artikel). Det är därför lämpligare att precisera vad man avser genom att använda någon av dessa termer.

insticks-
Använd insticks- för eng. plug-in i sammansättningar.

Kommentar
Insticks- som förled förekommer t.ex. i termerna insticksmodul, insticksprogram, instickskort.

klammerparentes, spetsparentes
tecknet { och tecknet }

Dessa tecken kallas klammerparenteser eller spetsparenteser på svenska (eng. braces eller curly brackets).

knäckare
person som försöker forcera datorsystems säkerhetsspärrar i syfte att sabotera programvara eller att komma åt, utnyttja eller eventuellt förändra skyddad information

Använd knäckare för eng. cracker (en knäckare knäcker säkerhetssystem). Jämför hackare.

Kommentar
Gränsen för om en person ska kallas hackare eller knäckare kan ibland ibland vara svår att dra, men vi tycker ändå att det finns skäl att försöka skilja entusiaster från brottslingar.

kommunikation, -kom
Använd det utskrivna kommunikation i uttryck som datakommunikation, telekommunikation etc. Om man behöver förkorta uttrycken kan -kom användas, t.ex. datakom, telekom. Undvik den eng. förkortningen -com.

lodstreck
tecknet |

Detta tecken kallas lodstreck på svenska (eng. vertical line eller vertical bar).

Kommentar
Tecknet har på svenska tidigare även kallats vertikalstreck.

näthandel
handel med varor där varorna beställs via Internet

Använd näthandel för eng. on line shopping.

skrivare
Använd skrivare för eng. printer.

skriva ut
Använd skriva ut för eng. print.

spridprogram
program som får spridas fritt men som användaren förväntas betala en avgift för vid upprepad användning

Använd spridprogram för eng. shareware. Jämför gratisprogram.

Kommentar
Det finns två typer av program som får spridas fritt (dessa kan med ett gemensamt namn kallas fricirkulerande program): gratisprogram och spridprogram. Vi har för gratisprogram valt att f okusera på betalningen och för spridprogram på distributionsformen, eftersom de engelska termerna freeware och shareware har samma fokus.

startsida
webbsida som webbläsaren är inställd att visa vid start

Använd startsida för eng. start page eller home page i den betydelse som avses här. Jämför webbplats.

Kommentar
Detta är det ursprungliga begreppet bakom den engelska termen home page. Denna term har senare även kommit att användas för den inledande sidan (ingångssidan) eller samtliga sidor på en viss webbplats (se kommentar under in gångssida). För att undvika begreppsförvirring förordar vi därför i första hand den tydligare termen startsida.

styrplatta
Använd styrplatta för eng. trackpad.

styrspak
Använd styrspak för eng. joystick.

surfa
besöka olika webbplatser genom att använda de länkar som finns på webbsidorna, möjligen utan att ha ett på förhand definierat mål

Kommentar
Om man uppfattar surfa som ett väl vardagligt uttryck går det förstås också bra att använda verb som leta, söka eller besöka.

webbmästare, webbansvarig
person som har det övergripande ansvaret för en webbplats

För eng. webmaster kan man säga webbmästare eller webbansvarig.

Kommentar
Vid behov kan man precisera olika funktioner, t.ex. webbredaktör eller webbinfoansvarig (eng. infomaster) för den person som ansvarar för den information som publiceras på webbplatsen, webb skribent för den som skapar information för publicering och webbtekniker för den som är ansvarig för det rent tekniska.

webbplats
Använd webbplats i stället för eng. web site. Jämför webbsida.

Kommentar
En webbplats kan röra ett visst ämne, en viss organisations verksamhet eller ett visst företags varor och tjänster. Termen hemsida (hemsidor) har ofta använts synonymt med webbplats, t.ex. "organisation Y:s hemsida (hemsidor)" när man i praktiken

åsyftar samtliga sidor på den aktuella webbplatsen, vilket är felaktigt.

För många nya främmande företeelser finns sedan tidigare ett naturligt svenskt ordval. Detta gäller bl.a. det engelska ordet site som oftast översätts med plats. Därför behövs inte försvenskningen sajt (o ch förstås inte heller site) som ibland används i betydelsen webbplats.

Även när det på engelska bara står site bör detta översättas med webbplats, eftersom www-tekniken omfattar även protokollen gopher, wais, ftp m.fl. Om man däremot specifikt avser endast ett av dessa protokoll kan det vara lämpligt att använda uttrycken gopher-, wais-, ftp-plats osv.

vinkelparentes
tecknet < och tecknet >

Kommentar
Vinkelparenteser används bl.a. för att avgränsa Internetadresser i löptext. Det kan se ut så här: Adressen <dataterm-kontakt@nada.kth.se> går till Svenska datatermgruppen. När tecknen < och > står ensamma kallas de mindre än-tecken respektive större än-tecken.

Peter Sv.

Teoretisk datalogi-seminarium: On proof systems for integer linear programing

Pavel Pudlak, Academy of Science, Prague, håller seminarium i teoretisk datalogi under ovanstående rubrik på torsdag (18 dec.) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

We shall consider the problem of proving exponential lower bounds for several proof systems for integer linear programing (cutting planes, Chvatal's polyhedral proofs, a system of Lovasz and Schrijver). A possibility to prove some bounds on linear (noninteger) programing will be discussed.

Johan Håstad

^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 11 december 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>