Nada

Numero 41

fredag 28 november 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Institutionskollegium på måndag

Missa inte institutionskollegiet på måndag (1 dec.) kl. 14.05-15.05 i sal E3 (Osquars backe 14, plan 5).

Ingrid

Extra trångt i datorsalarna

Jag fick ett datorbrev från en student som påtalar bekymmer med att många låser datorerna undre längre tider. Jag uppmanar er lärare att upplysa studenterna om att man inte får låsa skärmarna längre än 10 minuter och att det just nu är extra trångt. Be dem visa hänsyn mot andra studenter som också behöver använda våra datorer. Det kan också vara lämpligt att påminna om gällande regler i terminalsalarna.

Ingrid

Lukten i huvudbyggnaden

I Numeropärmen finns en skrivelse från Akademiska hus som sammanfattar de åtgärder som vidtagits för att klargöra orsaken till lukten inom byggnad A43:3, etapp III, samt de åtgärder som utförts för att eliminera densamma.Numeropärmen 97.148


Nadatidningen har delats ut i postfacken

Nada har tryckt upp en informationstidning på engelska. Varje verksamhet beskrivs översiktligt på en sida. Det är Peter Carlsson som har gjort den på mitt uppdrag. Jag vill här passa på att tacka alla som har bidragit. Utan era bidrag hade det inte blivit så bra. Avsikten var att göra en liten folder om Nada, men resultatet blev en hel tidning. Det säger en hel del om hur mycket som pågår på Nada.

Tidningen finns i 3 000 exemplar och är avsedd att delas ut vid informationsmöten eller på resor. Ett mindre antal går det bra att hämta i förrådet på plan 4. Större mängder får du fråga Bibbi om. Dessvärre finns några tydliga tryckfel som dock kommer att rättas till när vi lägger upp materialet på Nadas hemsida senare i höst. Tala gärna om för Bibbi om du upptäcker andra fel.

Ps. Peter Carlsson har slutat och vi söker en ny informationsansvarig. Ds.

Hittade fel: Kalles efternamn är felstavat. (Siklósi är den korrekta stavningen). CID- och CAS-rubrikerna är felstavade.

Tidningen har delats ut i postfacken.

Ingrid

I korthet

Tjänst: Forskarassistenttjänst i Datorsystem vid Institutionen för Teleinformatik. http://www.it.kth.se/misc/jobs/Foass.html

Seminarium: Adaptive Routing and Deadlock Handling in Interconnection Networks. Prof. Jose Duato, Universidad Politecnica de Valencia. Onsdag 3 december kl 10.00 i Telegrafen, Teleinformatik, plan 5, Electrum. Numeropärmen 97.143

Disputation: Resource Management for Classes of Service in Wormhole Networks. Abdel-Halim Smai, Teleinformatik. Onsdag 2 december kl 13.00 i Kollegiesalen, administrationsbyggnaden, Valhallavägen 79. Numeropärmen 97.144

Pengar: Medel för kontaktbesök vid Åbo akademi vårterminen 1998. SU. Numeropärmen 97.145

Seminarium: Hjälp- och läromedel inom undervisningen i akademiskt skrivande. SU. 10 december kl.14.00-16.00. Anmälan senast 8 december. Numeropärmen 97.146


CID-seminarium: Presentation av förstudien "Generation Apart" inom Smarta Ting projektet

Konrad Tollmar håller CID-seminarium under ovanstående rubrik fredagen den 5 dec. kl. 9.00-10 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5). Läs mer om projektet på http://www.nada.kth.se/cid/projekt/smartintro.html


Luft-medel

Personligt söka medel beviljas universitetslektorer och universitetsadjunkter vid KTH, som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande kompetens. Normalt tilldelas medlen för 50% forskning under en treårsperiod. Förlängning kan beviljas ytterligare tre år.

Ansökan skall vara kansli EIT tillhanda senast den 4 december 1997.Numeropärmen 97.147


CID-seminarium: KomVision - plats i den virtuella byn

Ett CID-seminarium äger rum under ovanstående rubrik på onsdag (3 dec.) kl. 14.00-15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5). http://www.nada.kth.se/cid/seminarier/onsdagpacid.html

Sammanfattning

Svenska kommuner på Internet? Ja, de finns men man blir inte direkt över sig av förtjusning när man går igenom hur de representeras: några sidor med turistinformation, en och annan förvaltning som torrt berättar om sin verksamhet och ofta uppdateringsdatum från tre månader tillbaka. De kommunikations- möjligheter som mediet erbjuder ser man knappt någonting av.

Projektet "KomVision - plats i den virtuella byn" -gjort för Botkyrka kommun - tog sin utgångspunkt i de problem hos svenska kommuner (och i den urbaniserade världen överhuvudtaget) som kan sammanfattas i "bristen på medborgarengagemang": människor känner sig maktlösa inför de politiska strukturerna, kommunernas storlek och professionalisering ökar avståndet än mer och människor möter detta genom ökad isolering och privatisering av sin tillvaro.

Ett digitalt nätverk kan inte ensamt lösa de problemen men exemplen är många på hur de kan utgöra ett steg på vägen mot mer engagemang och delaktighet i lokalsamhället. Tyvärr är exemplen på det motsatta också många och vi för även en diskussion kring de problem som ett digitalt nätverk kan föra med sig och de ställningstaganden som man måste göra vid införandet av dem.

Några andra nyckelbegrepp för diskussionen är:

* Internet utgör en infrastruktur och inte i första hand ett media.

* Internet handlar om kommunikationteknologi, i motsats till informationsteknologi för att lyckas med en satsning på ett digitalt nätverk måste man utforma det som en "plats".

* Internet är i större utsträckning ett lokalt media, än ett globalt.


PDC-seminarium: Genetic stability requires high energy consumption

Johan Paulsson, Dept. of Molecular Biology, Uppsala Universitet, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik tisdagen den 9 dec. kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

The most studied of all independently regulated gene clusters is plasmid ColE1. Plasmids are commonly present in most prokaryotes and are sometimes responsible for the rapid spread of antibiotic resistance in bacteria. To avoid direct genetic instability, i.e. a loss of the gene cluster at cell division, a precise plasmid copy number control is required. By analyzing the kinetics of the chemical reactions involved, the rate constants of the system can be related to genetic stability on one hand and energy consumption on the other. Direct stability requires both an efficient (nonlinear) control mechanism and high consumption of free energy. This free energy could instead be used in other cellular processes to make the cell grow faster. The selective disadvantage of slower growth will lead to indirect genetic instability in the course of evolution. By taking both these sources of genetic instability into account, an optimal evolutionary plasmid strategy for dissipation of free energy is indicated. The explicit connection of molecular details of the system to global behavior, in a quantitative cost-benefit analysis, explains many experimentally observed features and makes many predictions.

Erik Aurell

Mathematical Reviews på nätet

KTHB har köpt en användarlicens från AMS för hela teknis gällande ett söksystem för Mathematical Reviews. Gör så här för att komma in på systemet:

1. Gå till NADAs hemsida.

2. Gå upp till KTHs hemsida.

3. Gå till KTHBs hemsida (eller gå direkt hit, om Du vet hur man gör.

4. Gå till DATABASER, Index- och referatdatabaser: via www - endast för KTH.

5. Gå till MathSciNet, 1940- (nu tre möjliga val: USA, Frankrike, Tyskland).

6. Du är nu inne i söksystemet för Math Reviews. När sökningen är klar, kan Du t.ex. klicka på referatbeteckningen i början av posten för att nå referatets text.

Hans Riesel

CAS-seminarium: What is Cooking in the GRASP lab? A review of the current activities

Prof. Ruzena Bajcsy, Dept. of Computer Science, University of Pennsylvania, håller CAS-seminarium under ovanstående rubrik fredagen den 5 dec. kl. 10.00 i sal E3 (Osquars backe 14, plan 5).

Abstract

We are engaged in multidisciplinary research related to Machine Perception and Robotics and their applications. Our methodology follows a path of hypothesis, modeling (analytical and simulation) and then verification via Physical experiments. The perceptual capabilities are always tested by some action as in mobility or by human observer as in tele-immersion or medical image interpretation. More concretely, Tele-immersion is a larger project built on the work of Radim Sara's, and Prof. C.J.Taylor and substantially enhanced by R. Enciso, L. Nocera, R. McKendall, Y. Ruichek and G. Kamberova by reconstructing of 3D dynamic environments in "real time". Professor Taylor's interests include model based reconstruction techniques,vision based control and image based interfaces to autonomous and semi-autonomous systems. For vision based mobility we are investigating the tradeoff between peripheral and foveal vision(the work of P. Venetianer and S. Bauchemin). The question of "where am I" is addressed by J. Mendelsohn. Remote control and observations via networks, modeling delays with H-infinity control, is carried out by Faik Goktas and Prof. Jonathan Smith. Physical games like one robot chasing another and hybrid systems are studied by A. Hicks. Our research in model-based medical image analysis, currently led by J.Gee is marking its second outstanding decade, with clinical collaborations ranging from automated brain morphometry to group analysis of functional MRI and PET data. Recently we have begun to study Photometric properties of materials, their measurements and applications to Computer Vision (I.Tarhan, Kelley Ann Smith). The sensory fusion and performance modeling and prediction is led by Prof. M. Mintz and his students. The efforts in modeling, design and control of complex mechanical systems like multiple robots carrying objects in various configuration, is led by professors V. Kumar, J. Ostrowski and their students. Finally we have a small effort in virtual prototyping and manufacturing where many of us are involved but notably, Prof. G.K.Ananthasuresh. I will explain the highlights of these projects and show video-clips from their physical experiments.

Henrik I. Christensen

^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 27 november 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>