Nada

Numero 39

fredag 14 november 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Hur blir man HMI-doktorand?

Forskarskolan i människa-maskininteraktion (HMI) har startat 1997 med två centra, ett i Linköping och ett i Stockholm. Programmet bedrivs i form av forskarutbildning och forskning inom ett antal tvärvetenskapliga projekt, och stöds av Stiftelsen för strategisk forskning. (För information om Stockholms HMI-centrum, se http://www.hmi.kth.se)

Just nu annonseras efter upp till 10 nya doktorander inom forskarskolan. (Annonsering har skett i DN och SvD och kommer även i Ny Teknik.) Med anledning av detta kommer vi att ge en kort introduktion till HMI, samt anvisningar för ansökan till programmet.

OBS! Detta gäller även dig som redan är antagen till forskarutbildning, och som är intresserad av HMI-programmet.

Tid: fredagen den 14 november kl. 9-10

Plats: sammanträdesrum 4523, Lindstedtsvägen 5, plan 5.

Alla intresserade är välkomna!

Kerstin Severinson Eklundh, Ann Lantz, Carl-Gustaf Jansson,Yngve Sundblad

Institutionskollegium

Boka redan nu den 1/12 kl 14.05-15.05 för institutionskollegium i sal E3. Vi kommer att

- presentera nyanställda

- informera från studieresan till University of Swansea, Imperial College och University of Manchester

- informera om Nadas självvärdering

- diskutera vad pausrum och seminarierum ska användas till

- informera om aktuella frågor Föreslå gärna frågor som ni vill ta upp!

Efter mötet blir det lärarmöte i samma sal med tema "Gemensamt ansvar för att KTH:s regler för datoranvändning följs". Jag förutsätter att alla lärare som håller/ska hålla kurs de inledande två åren kommer och räknar med att alla andra närvarar vid detta möte.

Ingrid

Informationsvideo

Jag har korta videoband som informerar om KTH på svenska och engelska samt ett som informerar om Teknikhöjdens verksamhet. Speltiden är mindre än 10 minuter vardera. De går bra att låna.

Ingrid

I korthet

Konferens: First International Conference on Virtual Worlds. 1-3 juli 1998 i Paris.

http://www.devinci.fr/home/iim/vw98/vw98.htm

Föreläsningar: Var med och invig universitetets nya aula, Aula Magna. På programmet finns: Öppna föreläsningar 22-23 november. Visningar 24 november. Hela programmet finns i Numeropärmen 97.126

Lärarutbyte: Du som är lärare i grundutbildningen har chansen att undervisa vid ett utländskt lärosäte under hösten 1998. Numeropärmen 97.127

Stipendier: Utlandspraktik eller examensarbete vid CERN, ESO, ESRF, EMBL eller JET. Naturvetenskapliga forskningsrådet. Numeropärmen 97.129

Service: KTH:s nya avdelningen ViS, Vidareutbildning - Kursservice invigs den 20 november kl. 15.30-17.00. Avdelningen hjälper till med arrangemang runt omkring kurser, konferenser och seminarier. Numeropärmen 97.130

Stipendier: 10 miljoner till stipendier för studentutbyte i Östersjöregionen. Svenska Institutet. Numeropärmen 97.131


Uppdragsutbildning ger universitetspoäng

Uppdragsutbildning som uppfyller samma kvalitetskrav som grundläggande högskoleutbildning ger högskolepoäng, vilket innebär att den studerande får tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande högskoleutbildning.

(Ur KTH-ekot)

Numeropärmen 97.132


Biblioteksdatabaser

I broschyren "Så här söker du teknisk och naturvetenskaplig information" beskriver Informations- och dokumentationscentralen vid KTH:s bibliotek, IDC-KTHB hur man går till väga. En separat förteckning över olika databaser finns också att tillgå.Numeropärmen 97.128


Teoretisk datalogi-seminarium: Learning a Genome

Lars Ivansson, Nada, håller seminarium i Teoretisk datalogi under ovanstående rubrik på torsdag (20 nov.) kl. 15.15-16.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

The goal of Radiation Hybrid (RH) mapping is to infer the order of, and distance between, markers on a chromosome. The probability of a certain outcome of an RH experiment depends on the arrangement of the markers. Most previous algorithms are heuristics with no guaranteed convergence.

In this talk, I will present the first algorithm with a guaranteed convergence. The most important part of this algorithm is an approximation algorithm for the Matrix-To-Line problem. The Matrix-To-Line problem is that of, given a distance matrix D, finding an arrangement A which minimizes max|D[i,j]-|A(i)-A(j)||. I will also give a lower bound on the approximability of Matrix-To-Line.

Reference: Lars Ivansson and Jens Lagergren, Fitting Points on the Real Line and its Application to RH Mapping, Manuscript.

Johan Håstad

Ansökan om vidareutbildningskurser på webben

Nu är det (äntligen) möjligt att lämna önskemål om att genomföra vidareutbildningskurser sommaren -98, ht -98 och vt -99 på webben som tidigare utlovats.

Adressen är http://hymer.midgard.kth.se/fort/start.asp

Sista dag för ansökan är 97-11-28, därefter kommer de samlade förslagen att prioriteras inom respektive delfakultet.

Ansökan kan fr. o. m. i år endast göras på webben.

Marc Landtblom,Vidareutbildningsenheten, KTH

PDC-seminarium: Correlations in Sea-level Elevations

Peter Dimon, NBI, Copenhagen, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik idag fredag (14 nov.) kl. 11.00 i seminarierum 1635 (Lindstedtsv. 3, plan 6).

Abstract

We have analyzed a 105 year time record of hourly sea-level elevations for the port of Esbjerg, Denmark. In addition to well-known periodic components, the power spectrum has a low frequency broadband structure which we interpret as having three regimes behaving approximately as f^0, f^{-1.2}, and f^{-2.4} with increasing frequency. We attribute this behavior to driven, damped Kelvin waves. In this context, we present a model which considers the correlation function of a damped wave equation driven by a spatially distributed noise source. We have also studied shorter records at other locations which display similar spectra and compared the coherence functions with the model predictions

Erik Aurell

Seminarium: Saving Lives: A Field Study of Computer System Use in Ambulance

John Bowers, gästforskare på Cid, håller seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (18 nov.) kl. 17.15-18.00 i sal E2 (Osquars backe 2, plan 3). Se http://www.nada.kth.se/~kfrenck/Studieinfo/Popularforelasning.html

Abstract

To better understand future possible uses of computers in the workplace, it is essential to study computer systems which are in use today. This is especially important in safety-critical settings where people's lives might be at risk if inappropriate systems are used. Ambulance control has experienced some notable failures of automation in the recent past and, in a number of places, computer failures have been blamed for deaths. This makes it vital to study such settings to see how people work in them and how (if at all) computer systems could be introduced to help improve service. This talk will discuss a field study of an ambulance control centre in a large metropolitan area in the UK and report on some lessons learned for computer system development in such settings.

Kerstin F.

CAS-seminarium: The Advanced Servicing Robot Project at Daimler-Benz AG

Dr. Steen Kristensen, Intelligent Systems Group, Research Systems Technology, Daimler-Benz AG,Berlin, håller CAS-seminarium under ovanstående rubrik måndagen den 24 nov. kl. 10.00 i sal OP (Fiskartorpsvägen 15A).

Abstract

In the talk I will give an overview over the Advanced Servicing Robot (ASR) project at Daimler-Benz. A short introduction to the project background and goals will be given and the current status of the project will be presented. The main aim with the ASR project is to create the functionality for commercially available service robots for domestic, industrial, and space applications. In the first part of the project, focus has been on developing a basic system architecture and navigation functionalities such as path planning, obstacle avoidance, docking, and landmark recognition. This part has reached a state where a demonstrator system exists and can perform standard navigation tasks in office environments. We are now turning our attention against methodologies for learning and maintaining the necessary representations and for easy teach-in of new tasks.

Henrik I. Christensen

PDC-seminarium: Multiphase Computations in Geometrical Optics

Olof Runborg, C2M2, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (18 nov.) kl. 15.15 i seminarierum 1625 (Lindstedtsv. 3, plan 6).

Abstract

I will show a new set of equations which can be seen as a generalization of the PDE-formulation of the classical geometrical optics equations. The class of physically relevant viscosity solutions of the eikonal equation is limited since it does not include solutions with multiple phases, corresponding to crossing waves. The new PDEs are based on the same high frequency approximation of the scalar wave equation as the eikonal equation. However, they also incorporate a finite superposition principle. The maximum allowed number of intersecting waves in the solution can be chosen arbitrarily, but a higher number means that a larger system of PDEs must be solved. The PDEs form a hyperbolic system of conservation laws with source terms. I will discuss the numerical problems involved when solving the equations and also their relationship to the model of pressureless gases with sticky particles.

Erik Aurell

CAS-seminarium: A Visually-Guided Robot for Physically Disabled Children

Prof. John Tsotsos, Dept of Computer Science, University of Toronto, håller CAS-seminarium under ovanstående rubrik måndagen den 15 dec. kl. 10.30 i S3:s seminarierum (Osquldas väg 10, plan 6).

Abstract

This presentation overviews the PLAYBOT project, a long-term, large-scale research program whose goal is to provide a directable robot which may enable physically disabled children to access and manipulate toys. This domain is the first test domain but there is nothing inherent in the design of PLAYBOT that prohibits its extension to other tasks. The research is guided by several important goals: vision is the primary sensor; vision is task directed; the robot must be able to visually search its environment; object and event recognition are basic capabilities; environments must be natural and dynamic; users and environments are assumed to be unpredictable; task direction and reactivity must be smoothly integrated; and, safety is of high importance. The emphasis of the research has been on vision for the robot; this is the most challenging research aspect and the major bottleneck to the development of intelligent robots. Since the control framework is behavior-based, the visual capabilities of PLAYBOT are described in terms of visual behaviors. Many of the components of PLAYBOT are briefly described and several examples of implemented sub-systems are shown. The talk concludes with a description of the current overall system implementation and a complete example of PLAYBOT performing a simple task.

Note: Details about the PLAYBOT system can also be found at http://www.cs.toronto.edu/~playbot.

Henrik I. Christensen

Hur ska Nadas självvärdering gå till?

Institutionsstyrelsen har bestämt att vi ska genomföra en självvärdering och det skriver vi också om i vårt Kvalitetsprogram. För att diskutera hur denna ska genomföras har Sju-gruppen (består av de personer som räknas upp nedan) träffats några gånger. Vi har enats om att syna Nada ur tre aspekter och har delat upp arbetet inom gruppen enligt nedan.

Grundutbildningen kommer att värderas - dels genom att kursanalyser från läsåret 1996/97 sammanställs gruppvis och därefter görs en totalsammanställning - dels genom att studentservicen undersöks genom en enkät. Detta görs genom Carolines, Gerds och Lindas försorg. Forskarutbildningen kommer att belysas med hänsyn till studiesituationen för doktoranderna och handledarnas uppgift. Alla doktorander ombeds att svara på vissa frågor. Svaren kommer att kompletteras med riktade intervjuer med några doktorander och handledare. Arbetet utförs av Max Scheja från pedagogiska institutionen, SU. Ingrid och Lasse Kj håller i den undersökningen. Administrativ och teknisk service kommer också att undersökas. Det är ännu inte helt klart hur det skall att göras. Gert och Karl håller i den undersökningen.

Anledningen till att vi gör denna självvärdering är att jag är övertygad om att vår utbildning kommer att bli bättre, att vår service kommer att bli effektivare och att det kommer att bli ännu trivsammare att arbeta och studera på Nada.

I slutet av vårterminen räknar vi med att det kommer att finnas en skriftlig rapport över resultatet av vår självvärdering. Givetvis kommer vi att göra förbättringar fortlöpande när behoven upptäcks.

Resultatet av vår självvärdering blir meningsfullt om alla inblandade bidrar på ett konstruktivt sätt. Det kommer att vara värt den tid det tar. Det säger i alla fall representanter för andra institutioner som gjort liknade arbete bland annat deparment of Computer Science på universiteten i Swansea, Imperial College och Manchester.

Ingrid

^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 13 november 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>