Nada

Numero 38

fredag 7 november 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

CID-seminarium: Presentation av Wearable computers - some perspective from MIT Media and other places

Konrad Tollmar, CID, håller idag (fredag 7 nov.) kl. 9.00-10 seminarium under ovanstående rubrik i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5). Mer information finns på http://www.nada.kth.se/cid/seminarier/onsdagpacid.html


Exjobbsseminarium i datalogi

Rickard Lind, D91, 20 poäng. Visualisering i 3D på persondatorer. Arbetet är utfört vid Sjöland & Thyselius Datakonsulter AB. Handledare och examinator: Lars Kjelldahl.

Patrik Thörnblad, F93, 20 poäng. Navigator för interaktiv digital-TV, gränssnittsdesign inom ett nytt område. Arbetet är utfört vid Telia Research. Handledare och examinator: Kerstin S-Eklundh. Opponent: Henrik Stridsberg.

Lambos Panagiotidis, F92, 20 poäng. Navigering med fjärrkontroll i ett gränssnitt för interaktiv TV. Arbetet är utfört vid Cid. Handledare: Olle Bälter. Examinator: Kerstin S-Eklundh. Opponent: Dennis Tell

Kerstin F.

Läsårsindelning 1998/99

Omtentaperiod v 34-35

Period 1 v 36-42

Tentor v 43

Period 2 v 44-50

Tentor v 51

Jullov v 52-1

Omtentaperiod v 2

Period 3 v 3-9

Tentor v 10

Period 4 v 11-12

Påsklov v 13-14 (29 mars - 5 april)

Omtentor v 14-15 (6-17 april)

Period 4 v 16-21

Tentor v 21-22 (27 maj - 5 juni)

Kerstin F.

International Master Programmes at KTH

En ny broschyr "International Master Programmes at KTH" finns nu att läsa. Numeropärmen 97.123


Diskret matte-seminarium: Topological Aspects of the Evasiveness Conjecture

Frank H. Lutz, TU-Berlin, håller seminarium i diskret matematik under ovanstående rubrik på torsdag (13 nov.) kl. 16.00-17 i seminarierum 3733, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

A. Björner och J. Håstad

I korthet

Konferens: One Day Workshop on Basic Parallel Numerical Algorithms and their Applications. 3 december i Lyngby. http://webhotel.uni-c.dk/para/december97/

Numeropärmen 97.122

Disputation: Quality of geographic data - Detection of outliers and imputation of missing values. Fotogrammetri och geoinformatik. Carlos Lopez, CeCal. 25 november kl 10.00. Kollegiesalen, Valhallavägen 79.


Enklare för skicklig pedagog att bli professor

I en artikel i "Från Riksdag & Departement Nr 31, 31 okt 1997" kan man bl.a. läsa följande: "Pedagogisk skicklighet ska väga lika tungt som vetenskapliga meriter när en professor ska tillsättas".

Hela artikeln finns i Numeropärmen 97.125


Ny enhet för näringslivskontakt och fonder

Rektor har beslutat att en ny enhet för näringslivskontakt och fonder (ENF) inrättas 1997-11-03 inom Central administration.Numeropärmen 97.124


Webbinformation läsbar också på PC

En elev klagade nyligen på att det finns en massa information på kurswebbsidorna som bara finns på Postscriptformat, vilket dom flesta Mac- och PC-datorer inte klarar av att visa. Ett bättre dokumentformat är PDF (Portable Document Format) som används av dokumentläsaren Acrobat Reader som finns för så gott som alla datortyper. Det vore därför bra om vi alla i fortsättningen la upp information både som Postscript och som PDF.

På Nadas Unixdatorer finns programmet distill som konverterar från Postscript till PDF. Skriv

module add distiller

distill fil.ps

för att konvertera fil.ps till fil.pdf. Ett dokument som ska konverteras till PDF bör bara ha skalbara typsnitt. Om dokumentet är skrivet i LaTeX får man enklast en PDF-fil med skalbara typsnitt genom att skriva

module add tex

latex2pdf fil.tex

Viggo Kann

CID-seminarium: Strategies for organising email

Olle Bälter, IPLab, håller seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (12 nov.) kl. 13.00-14 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).Mer information på http://www.nada.kth.se/cid/seminarier/onsdagpacid.html

Abstract

With the increasing flow of email, strategies for organising email messages become more important. Research describes various strategies used for archiving and retrieving messages. Categorising these strategies is important to identify special needs, problems and solutions for users of each strategy. This study extends earlier categories by grouping users after folder usage and cleaning frequency.

Conclusions are that the strategies are affected by the choice of mail tool and number of incoming messages, but no influence by the work task or position could be found. Some advice on interface design to support the different strategies is given.


CID-seminarium

Under seminariet kommer "crac", ett forum för produktion av konst som använder sig av nya media, att presenteras. Seminariet äger rum på onsdag (12 nov.) kl. 14.15-15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5). Mer information på http://www.nada.kth.se/cid/seminarier/onsdagpacid.html och http://www.crac.org


^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 6 november 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>