Nada

Numero 37

fredag 31 oktober 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Centrala doktorandtjänster att söka

KTH ledigkungör upp till 5 centrala, ej ämnesanknutna doktorandtjänster (s. k. excellenstjänster) för en första förordnandeperiod omfattande tiden 98-01-01--98-12-31. Tjänsterna kan längst innehas under 4 år.

Excellenstjänsterna är avsedda för dig som nyligen avlagt civilingenjörsexamen eller avser att göra detta under hösten 1997. Du skall ha mycket höga betyg och mycket goda förutsättningar för framgångsrika forskarstudier i tekniskt vetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen samt stort intresse för forskarutbildning i något ämne vid KTH.

Upplysningar och ansökningsblanketter: Lars-Bertil Ohlsson, tel 8781, e-post larsbo@admin.kth.se

Sista ansökningsdag 10 november 1997.

(ur KTH-kalendern)

Mer information och en ansökningsblankett finns i Numeropärmen 97.120


Från Utbildningsdepartementet

Utdrag ur regeringens budgetproposition "En reformerad forskarutbildning". Slutrapport från JÄST-gruppen: "Jämställdhet för kunskap, insikt och kvalitet". Dessa finns hos Catherine.


Reserapport på WWW

Rapport från Apple's World Wide Developer konferens finns nu att läsa på http://www.- nada.kth.se/~larsc/wwdc97/ för er som är intresserade.

Macstaff

Nadatidning

Nada har tryckt upp en informationstidning på engelska. Varje verksamhet beskrivs översiktligt på en sida. Det är Peter Carlsson som har gjort den på mitt uppdrag. Jag vill här passa på att tacka alla som har bidragit. Utan era bidrag hade det inte blivit så bra. Avsikten var att göra en liten folder om Nada, men resultatet blev en hel tidning. Det säger en hel del om hur mycket som pågår på Nada.

Tidningen finns i 3 000 exemplar och är avsedd att delas ut vid informationsmöten eller på resor. Ett mindre antal går det bra att hämta i förrådet på plan 4. Större mängder får du fråga Bibbi om. Dessvärre finns några tydliga tryckfel som dock kommer att rättas till när vi lägger upp materialet på Nadas hemsida senare i höst. Tala gärna om för Bibbi om du upptäcker andra fel.

Ps. Peter Carlsson har slutat och vi söker en ny informationsansvarig. Ds.

Hittade fel:

Kalles efternamn är felstavat. (Siklósi är den korrekta stavningen).

CID- och CAS-rubrikerna är felstavade.

Ingrid

I korthet

Kurs: Universitetspedagogik. SU. Sista anmälningsdag är den 20 december. Numeropärmen 97.121


Poesi och vetenskap, fem seminarier om de två kulturernas samband och språk

- möt KTHs "huspoet" Nina Burton i en unik seminarieserie

1. torsdag 6 november kl 12.00 - 14.00. Det splittrade alfabetet - om tecken som skapat magi och teknik.

2. onsdag 19 november kl 12.00 - 14.00. Poesins och vetenskapens språk - om konsten att knyta fakta till samband.

3. tisdag 25 november kl 12.00 - 14.00. Översättning; målning eller ekvation? - om öppningar mellan verklighetsmodeller.

4. onsdag 10 december kl 12.00 - 14.00. Komplexa språk i konst, teknik och natur - om nätverkens världsbild.

5. måndag 15 december kl 12.00 - 15.00 Diskussionsseminarium med gäster - om översättningen mellan poesins och vetenskapens språk. Inledare fil.dr. Joanna Bankier från "Kultur i dialog", Södertörns högskola och poeten Olle Orrje, tekn.dr. i geoteknik på KTH 1996.

Alla seminarier hålls på Quantums hylla och börjar med gemensam gratislunch.

Du anmäler dig till KTHs växel, ank. 10, senast dagen före seminariet. Antalet platser är 40/seminarium.

VÄLKOMMEN Olle Blomqvist, olle.blomqvist@kth.se - tfn 08 790 8189 informationsdirektör.

(ur KTH-ekot)

CID-seminarium

Elisabeth Fernström, Futura - Statshälsans

FoU-verksamhet håller ett CID-seminarium på onsdag (5 nov.) kl. 14.00-15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5). Mer information finns på - http://www.nada.kth.se/cid/seminarier/onsdagpacid.html

Sammanfattning

Belastningsbesvär i nacke, skuldror och arm är mycket vanliga bland datoranvändare och kostnaderna för samhället omfattande. Att arbeta vid dator ger fantastiska möjligheter att bearbeta bild-, text- och siffermaterial, skaffa sig information, kommunicera m.m. Just på grund av datorernas "obegränsade" kapacitet blir människor "fast" framför dem alldeles för länge och alldeles för ofta för att kroppen ska må bra.

För att i möjligaste mån undvika besvär är det nödvändigt att både ha en väl anpassad och utformad arbetsplats och dito utrustning. Variation i arbetsställningar och belastning på kroppen är ocksa nödvändig, och ofta krävs det att vi "lurar" oss till denna nödvändiga variation.

Under seminariet kommer följande diskuteras:

* Vad är det för besvär vi får och varför.

* Kan vi undvika besvären genom god ergonomisk utrustning - och finns det sådan.

* Hur uppnår man den behövliga variationen i arbetsrörelser och belastningar.

* Tankar om framtiden.


Pedagogiska seminarier

Hur kan problembaserad inlärning tillämpas i våra ämnen

Måndag 3 november 15-16.30 i seminarierummet utanför Sans.

Inledningsvis berättar Kerstin om erfarenheter från Linköping, Olle Bälter om försöksverksamhet på Programmeringsteknik för L, Anita Hansbo om erfarenheter från Skövde. Bengt Lindberg har också gjort lite försöksverksamhet. Och framför allt diskuterar vi om, hur och varför problembaserad inlärning kan vara bra i vår undervisning.

Gemensamt ansvar för att KTH:s regler för datoranvändning följs

Måndag 1 december 15-16.30 i seminarierummet utanför Sans.

Vi behöver göra en kampanj för att nå en skärpt medvetenhet bland eleverna om KTH:s regler för datoranvändning. Tyvärr sker då och då övertramp och det vållar KTH och Nada problem. KTH:s jurist, Sten Berglund, har lovat att komma och berätta för oss inte bara om KTH:s regler utan även om lagstiftningen på området. Han kommer att ta upp personregister, copyrightregler för Internet, vad som är kommersiell verksamhet m.m. Därefter hoppas jag på en givande frågestund och diskussion.

Kerstin F.

^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 30 oktober 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>