Nada

Numero 36

fredag 24 oktober 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Uppskjutet PDC-seminarium: Phage lambda - a genetic switch

Erik Aurells PDC-seminarium under ovanstående rubrik är uppskjutet till på tisdag (28 okt.) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).


Ny kurs för språkteknikintresserade

Nada håller för första gången en kurs i språkteknologi. Kursen går i period 2 och börjar på tisdag den 28 oktober kl 13-15 i sal E32. Den vänder sig i första hand till fjärdeårselever på D, men även doktorander och andra intresserade är välkomna.

Under den första föreläsningen kommer kursens alla föreläsare (Rickard Domeij, Viggo Kann och Peter Svanberg från Nada, Björn Gambäck från Tal, musik och hörsel, Jussi Karlgren från SICS och Hercules Dalianis från DSV) att berätta vad kursen ska innehålla. Både lingvistiska och statistiska metoder för behandling av naturliga språk kommer att tas upp i kursen. En föreläsning varje vecka beskriver aktuella språktekniktillämpningar.

Kursen examineras med labbar, tenta och en uppsats som ska redovisas både skriftligt och muntligt.

Mer information finns i webben på http://- www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/

Viggo Kann

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium äger rum på tisdag (28 okt.) kl. 15.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Carlos Garcia, T91, 20 poäng. Hantering av östasiatiska tecken i strängar, filer och utskrifter. Arbetet är utfört vid Cats AB. Handledare: Serafim Dahl. Examinator: Stefan Arnborg. Opponenter: Erik Forslin, Patrik Thörnblad.

Morgan Ahlström, E92, 20 poäng. Automatisk dokumentsegmentering med hjälp av gaborfilter och statistiska data. Arbetet är utfört vid Ralip International AB. Handledare: Stefan Carlsson. Examinator: Tony Lindeberg. Opponent: Dan Waltin.

Henrik Stridsberg, E92, 20 poäng.

Segmentering och igenkänning av bokstäver i ett OCR-system med hög noggrannhet. Arbetet är utfört vid Ralip International AB. Handledare: Stefan Carlsson. Examinator: Tony Lindeberg. Opponent: Jörgen Björkner.

Pär Lidberg, E92, 20 poäng.

Analys av hjärnaktivitetsmönster med en tredimensionell skalrumsskiss. Arbetet är utfört vid Cvap, Nada och Karolinska institutet. Handledare och examinator: Tony Lindeberg. Opponent: Maria Ögren.

Kerstin F

Bordsalmanackor

Bordsalmanackor finns att hämta hos mig.

Bibbi

CID/IPLab-seminarium: Presentation av ESPRIT eRENA project

Ett CID/IPLab-seminarium äger rum under ovanstående rubrik idag fredag (24 okt.) kl. 9.00-10.00 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Sammanfattning

The eRENA project is focused on inhabited information spaces to support new forms of cultural experience spanning arts, performance and entertainment. We refer to these kinds of spaces as electronic arenas. In eRENA long term research is involved into a range of "spatial technologies", especially multi-user virtual environments, coupled to new forms of artistic content and an understanding of social interaction. Characteristics and goals of the eRENA project include the following.

The project is structured around underlying research challenges, which involve three topics:


Lunchseminarium: Education for an unknown future: A question of the curriculum?

John Bowden, Royal Melbourne Institute of Technology, Australia, håller lunchseminarium under ovanstående rubrik på måndag (27 okt.) kl. 11.00-14 i Quantums hylla (Q-huset). Anmälan senast 24 oktober till KTHs växel, ank. 10.

Abstract

John Bowden is Professor of Educational Development and Director of the Educational Program Improvement Group at Royal Melbourne Institute of Technology, Australia. His research interests are Educational Quality Assurance, Development in Higher Education, Academic Management and Professional Competence. A summary of John Bowdens presentation is available on request to <tornkv@admin.kth.se>

Gunnar Svedberg / Sören Törnkvist (ur KTH-ekot)

^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 23 oktober 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>