Nada

Numero 35

fredag 17 oktober 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Numeros nummerröra

Det som inte får hända har hänt: Två Numeroutgåvor har fått samma nummer och datum!

Hur man skiljer på utgåvorna (för er som sparar dem): Nummer 34 har bl.a. rubrikerna "Lediga befattningar vid Nada" och "Deep Blue-seminarium" på första sidan, och ska ha datumet 10 oktober.

Vi ber om ursäkt!

Red.

Nadas e-posthantering - intern ombyggnad

Nadas e-posthantering behöver fördelas på flera datorer för att förbättra prestanda. Arbete för att genomföra det har pågått en tid och under nästa vecka genomförs de första stegen: Mottagningsfunktionen separeras från lagrings- och hämtfunktionerna så att de senare kan göras på olika datorer för olika användare. Det innebär att vi kan fördela användare på olika e-postkontor.

Ändringarna nästa vecka bör inte påverka e-postanvändningen men systemet är komplext så vi förvarnar ändå om att problem kan uppstå. Hör som vanligt av er med e-post till system@nada.kth.se eller via telefon till systemgruppens dagjour, 7146.

Som användare behöver du alltså inte ändra något, men om du kör e-post med Eudora eller Netscape på persondator kan du redan nu ändra server för utgående post ("Outgoing Mail (SMTP) Server") till "smtp.nada.kth.se". Då bör du få bättre prestanda när du skickar brev.

Vi återkommer med mer information inom kort.

Nadas systemgrupp via Peter

Information från Previa

I "Nyhetsbrev från Previa, Nr 4 1997" finns bl.a. information om influensavaccinering. Dessutom informerar Previa om olika faktorer i arbetsmiljön som kräver obligatorisk medicinsk kontroll.

Numeropärmen 97.119


Automatisk omstart av elevers arbetsstationer

Denna helg kommer vi att inleda automatisk omstart på natten av Solaris-maskinerna i terminalsalarna p.g.a de prestandaproblem som för närvarande finns med AFS hantering av cache. Anställda med egna arbetsstationer kommer dock fortfarande att vara tvugna att göra detta själva med kommandot:

userreboot me

Detta eftersom vi bedömmer att ni själva vet bäst när det passar att göra detta.

De första dagarna efter att vi satt igång detta kommer det att vara ett flertal maskiner som varit uppe så länge så att de måste omstartas även om någon använder dem. Användaren kommer då att bli varnad först, varvid han/hon ska spara allt arbete och logga ut. Sedan kommer det att stabilisera sig så att detta endast sker i undantagsfall.

Systemgruppen

Måndagsseminarium: Euler-MacLaurins summationsformel för dubbelserier

Hans Riesel håller måndagsseminarium under ovanstående rubrik måndagen den 10 nov. kl. 15.15-16 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5). Hans är universitetslektor- emeritus på Nada och har arbetat här sedan 60-talet.

Sammanfattning

För beräkning av dubbelsummor kan Euler-MacLaurins summationsformel användas två gånger i följd. Emellertid är den vanliga formeln inte helt idealisk för detta. En modifiering av formeln härleds, som bättre lämpar sig för denna tillämpning. Sedan visas slutresultatet, och något eller några exempel gås igenom.

Ingrid

Teoretisk datalogi-seminarium: Better Approximation Algorithms for Set Splitting and Not-All-Equal Sat

Gunnar Andersson, Nada, håller seminarium i teoretisk datalogi under ovanstående rubrik på torsdag (23 okt.) kl. 15.15-16 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

A breakthrough in the search for approximation algorithms for NP-complete optimization problems came in 1994 when Goemans and Williamson improved upon earlier results for the Max Cut problem using semidefinite relaxations of integer programs. Since then, several new approximation results using this technique have appeared.

In this talk I will present an approximation algorithm for the Max Set Splitting problem which uses semidefinite programming. An instance of this problem consists of subsets of some finite set S, and the objective is to partition the elements of S into two parts such that as many subsets as possible contain elements from both parts.

Reference: Gunnar Andersson and Lars Engebretsen, Better Approximation Algorithms for Set Splitting and Not-All-Equal Sat, TR 97-022, The Electronic Colloquium for Computational Complexity.

Johan Håstad

Kurs: Vad är det du säger?

För alla lärare och övriga intresserade Nada-anställda är det redan nu dags att boka in 15-16 december kl. 9-16 för en kurs om att

Kursen kommer också att ta upp vad som kännetecknar en bra presentation och förutsättningar för att göra sådana. Sådan kunskap torde vara en förutsättning för att klara av punkterna ovan.

Bengt Hemlin, som är en erkänt engagerande talare och mycket kunnig inom presentationsteknik men kanske mest känd för sin bok "Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga..." har lovat att komma hit.

Kerstin F.

PDC-seminarium: Phage lambda - a genetic switch

Erik Aurell håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (21 okt.) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

Phage lambda is a virus that lives on a bacterium (E. Coli). It can be active in two frames: either its genetic material is actively being copied and the few proteins it uses produced; or it can integrate itself into the DNA of the bacterium.

In the first case the host cell is quickly killed and lots of new virus particles produced (lysis). In the second case the virus appearently lies dormant until at some time it senses that the bacetrium is in trouble, after which it quickly changes state and lyses the host.

The switch between the two states of the lambda phage has been studied in considerable detail. In this talk, following a previous one, I will try to explain these phenomena and results.

Source book: "A Genetic Switch, Phage lambda and Higher Organisms", M. Ptashne


CID-seminarium: Berättande och dramatisk struktur i en digital miljö

Per Persson, Filmvetenskap och Björn Thuresson, CID/Filmvetenskap, håller CID-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (22 okt.) kl. 14.00-15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5). Seminariet kommer att hållas på svenska. "CID-café" på plan 6 efteråt. För mer info se URL: http://www.nada.kth.se/cid/seminarier/onsdagpacid.html

Abstract

Metaphors have, during the past fifteen years, been given a lot of attention in interface design. Narratives, are, however, still a rather unexplored area.

In this seminar we try to give some tentative definitions on what narratives are, and a set of tools to create, analyse and value narrative discourse in digital as well as analogical environments. On the one hand narratives has to be differentiated from other types of discourse (metaphors, descriptions, recipes, news, essays, etc.). This is done in respect to the type of mental/psychic effects or construction processes the discourse triggers.

On the other hand we specify the concept of dramatic structure. This typically involves character/s and conflict development, as well as structuring the content and the presentation itself. We try and pin down the essentials of dramatic structure and present another tool-kit for this area in regard of a digital environment.

Both of these tool-kits are then used in close analyses and evaluations of a couple of design examples from multimedia productions.


Seminarium: Hur gör man en städningsrobot?

Henrik Christensen håller seminarium under ovanstående rubrik tisdagen den 4 nov. kl. 17.15-18 i sal E2 (Osquars backe 2, plan 3).

Sammanfattning

Centrum för Autonoma System på KTH jobbar med forskning kring konstruktion av robotar som t.ex kan användas i hemmet till uppgifter som städning eller som assistent till handikappade. För att konstruera sådana maskiner måste man ta fram nya tekniker för att beskriva den omgivning som roboten jobbar inom, och man måste konstruera nya tekniker för att styra roboten. I denna föreläsning kommer jag att berätta om hur man idag kan konstruera robotar som kan användas i hemmet, till minröjning, till semi-autonoma rullstolar och till städning av simbassänger. Inom detta forskningsområde stöter man på många interessanta datalogiska problem. Jag tänker ge exempel på flera av dessa.

Kerstin F

Flera pedagogiska seminarier hösten 1997

För resten av hösten finns följande - ännu så länge lösa planer (finns även som http://www.nada.kth.se/~kfrenck/Lararinfo/PedSem.html ):

Hur kan problembaserad inlärning tillämpas i våra ämnen

Måndag 3 november 15-16.30. Erfarenhet finns från Linköping, Chalmers och Skövde. Vi räknar med besök av någon från dessa orter. Försöksverksamhet i liten skala görs också på Programmeringsteknik på L och vi tittar på hur det fungerar.

Olika sätt att göra labbredovisningar

Måndag 1 december 15-16.30. På olika kurser har utvecklats ett otal sätt att göra och att ta emot labbredovisningar. Vi tittar på video från olika former och diskuterar och låter oss inspireras av varandras erfarenheter.

Kerstin F.

^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 oktober 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>