Nada

Numero 34

fredag 10 oktober 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Lediga befattningar vid Nada

Följande tjänster är utlysta vid Nada:

Ansökningstiden går ut 6 november för doktorandtjänsterna och 23 oktober för de övriga. Mer information finns i webben, lätt nåbart under "Aktuellt" på Nadas förstasida (http://w- ww.nada.kth.se/externt/annonser/).


Deep Blue-seminarium

Fredagen den 17 oktober kl 10-15 håller PDC och IBM tillsammans ett seminarium i sal E1 där några av upphovsmännen till systemet som slog Garry Kasparov i våras kommer att presentera sitt arbete. Vidare kommer en miniversion av Deep Blue "Deep Blue Jr" att spela en match mot svenska juniormästaren Erik Hedman. I programmet ges också lite bakgrund till parallelldatorer och frågan om "tänkande datorer". Lunch kommer att serveras till självkostnadspris i ljusgården.

Anmälan ska ske till:

IBM Konferensbokning

tel 08- 793 11 00

email: lena.stark@ibm.se

Gert Svensson

"IT till alla" - ett avlägset mål; Lagstiftningsutredning

Två artiklar ur Från riksdag & departement nr 97:27 bifogas pappers-Numero:

Finns även i Numeropärmen 97.117.


Varning - han är här nu!

Den obehörige personen på SU, som vi skrev om i slutet på september har dykt upp på Matematik på KTH. Han misstänks för att stjäla. Han är propert klädd, tunnhårig, i åldern 30-40 år med sydländsk härkomst. Var vaksam och sprid informationen vidare.

Ingrid

Ny vägledare för doktorander

Fredrik Bergholm tar över information och vädledning till doktorander. Han finns i Lilljanshuset och har telefonnr 6353. Kontakta honom om ni har frågor om forskarutbildningen.

Registrering av kurser och rapportering av resultat i LADOK för forskarutbildningen görs i fortsättningen av Caroline Nordquist.

Ingrid

Kvalitet och förbättringsarbete vid universitet och högskolor

Inbjudan till konferens i Luleå 10-11 juni 1998.

Högskoleverket ordnar konferensen och syftet är att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan lärare, forskare och administratörer samt studenter som engagerar sig inom kvalitetsutveckling. Det blir parallella seminarier som bygger på bidrag från deltagare men också plenarföredrag och posters. Intresserade hör av sig till

Kerstin F.

I korthet

Pengar: Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR) utlyser ramanslag inför 1999. Intresseanmälningar ska ha inkommit till TFR senast den 14 november 1997. Numeropärmen 97.113

Pengar: Styrelsen för Centrum för Miljövetenskap(CMV) har beslutat utlysa en ny ansökningsomgång för planeringsmedel (max 50 kkr) för initiering av miljöprojekt (forskning, utbildning, information eller blandning därav) enligt bilagan. Deadline för ansökan till CMV är 27 oktober 1997. Per Jacobsson, Centrum för Miljövetenskap, tfn 08-7909555/7907018, e-post perjac@admin.kth.se. Numeropärmen 97.114

Pris: 1997 års pris till studenter för främjande av jämställdhet på KTH och THS. Nominering med motivering skall vara högskolans registrator tillhanda senast 14 november. Numeropärmen 97.116

Seminarium: "Talking agents" and Agent Communication Languages, Yannis Labrou, SICS seminarierum, plan 3, på tisdag (14 oktober) kl 13.00-15.00. Numeropärmen 97.118


PhD Student Position for Molecular Dynamics Simulation

An open PhD Student position is announced.

The research can be tailored to the interest profile of the applicant in area of application and theoretical direction.

Further information:

Dr. Mikhail Dzugutov. tel: +46 8 7907813, fax: +46 8 247 784, e-mail: mik@nada.kth.se

Announcements of this and several other positions can be found at

http://www.nada.kth.se/external/announcem- ents/gradstud-971002-en.html


Vi gratulerar Bengt!

KTHs pedagogiska pris 1997 går till Mats Ericson, Kimmo Eriksson och Bengt Lindberg, som får var sitt resestipendium på 40 tusen kronor för framstående lärarinsatser vid KTH.

Universitetslektor Bengt Lindberg, institutionen för numerisk analys och datalogi, Nada, har arbetat med övergripande förnyelse av undervisningsformer och innehåll, med framställning av läromedel och andra hjälpmedel. Han har befrämjat ämnesövergripande undervisning. Bengt Lindberg har även varit gästlärare i Saudi-arabien och Sovjetunionen. Som ordförande i institutionens grundutbildningsgrupp arbetar han med frågor som har återverkningar för alla de KTH-teknologer som följer Nada:s kurser.

Universitetslektor Kimmo Eriksson är studierektor vid datateknik, och pedagogisk förebild med ett brett engagemang för utbildningen på KTH. Han driver det pedagogiska arbetet med kraft och har med hjälp av lärarlag reformerat kursinnehåll för att få bättre samordning och integration mellan närliggande ämnen. Han har i sin egen matematikundervisning arbetat med utveckling av undervisningsformer och examinationsformer.

Universitetslektor Mats Ericson, institutionen för industriell organisation och ekonomi, stimulerar teknologerna genom sitt engagemang och utformningen på sina föreläsningar i arbetsvetenskap. Han har skapat ett positivt inlärningsklimat med dubbelriktad kommunikation och därigenom stimulerat teknologerna till att lära sig mer om ämnet. Mats Ericson har genom sina stora kunskaper och erfarenheter inom ämnet arbetsvetenskap och sin förmåga att förklara forskningsresultat levandegjort ämnet.


Henrik avslöjar IT-bluffen

Förra årets campuskonferens om IT på Stockholms universitet dokumenteras i en just utkommen PU-rapport. Ur den avslutande paneldiskussionen "IT på gott och ont" citerar vi Henrik Erikssons provokativa bidrag.

Syna IT-bluffen!

Henrik Eriksson

Nya anvisningar för lic- och doktorsexamina

Fakultetsnämnden EIT har skickat ut nya anvisningar för lic- och doktorsexamina - dnr 200-465-97 - de finns hos mig och i Numeropärmen.Numeropärmen 97.115

Catherine

^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 9 oktober 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>