Nada

Numero 33

fredag 3 oktober 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

PDC-seminarium: De affärsmässiga konsekvenserna av parallelldatorteknologi - resultat från Europort-D

Klaus Stüben, GMD/SCAI, Schloss Birlinghoven, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (8 okt.) kl. 13.30-17 i sal D3 (Lindstedtsv. 5). Föranmälan till Britt Olsson britto@pdc.kth.se senast på måndag (6 okt.).

Sammanfattning

För de affärsmässiga konsekvenserna av parallelldatorteknologi redogör Klaus Stüben från GMD/SCAI, Schloss Birlinghoven när han onsdagen den 8 oktober besöker PDC. Han beskriver erfarenheterna från Europort-D, redovisar benchmarks, berättar om referensprojekt och avrundar med en redogörelse av hur man hoppas sprida användningen av parallelldatorteknologi inom industrin i framtiden.

Som fortsättning på Europort-D och inom ramen för Esprit finns ett program just avsett för att stimulera utvecklingen av HPCN inom europeisk industri. PDCTTN informerar och ger exempel på hur ett projekt kan se ut.


Vandaler härjar i blå sal!

Vi har efter skadegörelse tvingats stänga blå sal. Salen har länge varit mer av spelhall än något annat. Blå sal kommer i fortsättningen att vara låst. Lärare (och assistenter) som behöver använda salen för redovisningar kan låsa upp salen med sin vanliga nyckel, men man får bara släppa in egna elever, och man får inte lämna salen obevakad. När man går därifrån skall alla elever avvisas och salen åter låsas.

Systemgruppen

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum på torsdag (9 okt.) kl. 15.15 i sal E36 (Osquars backe 2, plan 3).

Anders Jäderberg, D92, 12 poäng. Tidig användarutvärdering av Kunskapens trädgård. Arbetet är utfört vid Cid. Handledare: Ann Lantz. Examinator: Kerstin S-Eklundh.

Anders Jansson, E92, 20 poäng.

En virtuell video-vy av ett mänskligt huvud. vysyntes från två videokällor. Handledare: Stefan Carlsson. Examinator: Tony Lindeberg. Opponent: Morgan Ahlström.

Kerstin F.

Rättelse

I "meddelande från prefekten september 1997" var namnet på en de nya stipendiaterna felstavat. Nader Attar heter personen.

Red.

I korthet

Stipendier: Resestipendier ur Nils-Eric Svenssons fond. Ansökan senast 15 januari. Numeropärmen 97.106

Stipendier: ALM-fonden, främjar undervisningen i elektroteknik. Numeropärmen 97.107

Stipendier: Waldermar Borgquists stipendiefond, för forskarstuderande. Numeropärmen 97.107

Stipendier: Plejel-fonden, främjar forskning vid EIT, KTH. Numeropärmen 97.107

Stipendier: H.T. Cedergrens fond, till svenska elektrotekniker. Numeropärmen 97.107

Kurser: Katalog om pedagogiska kurser och seminarier för dig som undervisar vid SU. Numeropärmen 97.108

Kurser: Häfte om kurser i engelska för doktorander. Numeropärmen 97.109

Stipendier: TFR:s postdoktorsstipendium och gästprofessurer för kvinnor. Numeropärmen 97.110

Mentorprogrammet: för kvinnliga teknologer resp. för kvinnliga doktorander och disputerade. Numeropärmen 97.111

Konferens: Workshop on Diffusion.Transport Processes in the Atmosphere and the Ocean.The European Science Foundation. 6-10 oktober i Stockholm. Numeropärmen 97.112


Att göra en bra muntlig presentation

När du på vårt pedagogiska seminarium måndag 6 oktober kl 15 i seminarierummet utanför Sans låtit dig inspireras av Olle, så kan du fortsätta att låta dig inspireras. Åke Lundin, som är pedagogisk konsult på KTH, kommer nämligen att samma dag kl. 17.00 prata i sal D3 om presentationsteknik för KTH Alumni och KTH:s lärare. Visa dina åhörare den röda tråden! Tala så att dina åhörare förstår! Ja, så inleds inbjudan. Det finns många vinklingar på det här med presentationer och jag tror att det säkert är värdefullt att få flera.

Kerstin F.

CID-seminarium: Tools for making physical prototypes - an overview

Dan O'Sullivan, Tisch School of the Arts, New York University, håller CID-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (8 okt.) kl. 14.00-15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5). Observera att ny lokal gäller fr.o.m detta seminarium.

Mer information finns på - http://www.nada.kth.se/cid/seminarier/onsdagpacid.html

Abstract

1) microcontrollers Basic Stamps, Pic Chips, DSP chips

2) electronic components for sensing switches,variable resistors, etc...

3) commercial products for sensing polhemus, midi equipment etc..., how to talk to them

4) electronic components for output motors, lights, lcds

5) electronic components available for communication, IR, RF, rs232

6) software for bringing these together serial objects etc...


^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 3 oktober 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>