Nada

Numero 32

fredag 26 september 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Går din arbetsstation filsystemssegt?

Temporärt råd till Nadaanställda med Sun-arbetsstation som går väldigt trögt: Gör en omstart av datorn med kommandot userreboot -c me

Vi håller på att införa automatik för detta och återkommer med mer förklaringar och råd.

Systemgruppen

Obehörig person på SU

Tekniska byrån vi SU varnar för en obehörig person - propert klädd tunnhårig man i 40-45-årsåldern med sydländsk härmkomst - som figurerat i universitetets lokaler. Han misstänks ha stulit pengar ur tjänsterum på SU.


Jag har bytt rum och telefonnumer

Mitt nya rum är 1614 och mitt nya telefonnummer är 6646.

Håkan

Seminarium: Goda råd för att göra en muntlig presentation

Henrik har sedan länge gjort en bejublad presentation om att göra muntliga presentationer på några kurser. Olle har sedan anammat idén och kört en presentation i samma stil på den kurs vi har för exjobbare. Nu kommer han att köra den för alla Nada-lärare.

Kom och lyssna! Den är både rolig och tankeväckande. Efteråt har vi en kort diskussion. Seminariet äger rum måndagen den 6 okt. kl. 15.15-16.30 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Kerstin F.

I korthet

Konferens och diskussion kring metadata och www i Sverige. Fredagen den 10 oktober i sal Q1 på KTH. http://www-mac.kth.se/user/roswitha/Metadatakonf- /metadata.html

Seminarium: Implementing Software Processes in Small Software Development Companies. 3 oktober kl. 14.15 - 15.00. Uppsala universitet. Numeropärmen 97.105

Konferens: 5th DELOS Workshop on Collaborative Filtering. 10-12 november i Budapest. ht- tp://www.sztaki.hu/conferences/delosbudapest

Stipendier: Svenska institutet, SI, annonserar just nu om stipendier och bidrag för studier och forskning i utlandet. Se vidare http://www- .si.se/stipendier/stip1.html


Diskussionsafton: Att göra forskningen begriplig. Forskningsinformation - Högskolans tredje uppgift.

Välkommen till en diskussionsafton med Åsa Moberg, författare, Margareta Kesselberg, informationsansvarig, Naturvetenskapliga forskningsrådet, Ann-Louise Martin, journalist, Utbildningsradion, Dan Larhammar, professor molekylär cellbiologi, Biomolekylärt centrum, och Sven Lidin, professor oorganisk kemi, Stockholms universitet.

Tid: Torsdagen den 2 oktober 1997 kl 18.30 Plats: Hörsal G, Biologihuset, Stockholms universitet

Kontaktperson: Christina Moberg, bitr. professor vid institutionen för kemi, KTH, tfn 08-790 9036, fax 08-791 2333, e-post kimo@kth.se

Arrangör: Stockholmskretsen av Svenska Kemistsamfundet.


SANS-seminarium: How to "hear" visual disparities: real-time stereoscopic spatial depth analysis using temporal resonance

B. Porr and F. Wörgötter, Inst. of Physiology, Ruhr-University Bochum, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (1 okt.) kl. 13.15-14.30 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

In a stereoscopic system both eyes or cameras have a slightly different view. As a consequence small variations between the projected images exist ("disparities") which are spatially evaluated in order to retrieve depth information. A strong similarity exists between the analysis of visual disparities and the determination of the azimuth of a sound source. The direction of the sound is thereby determined from the temporal delay between the left and right ear signals. Similarly, here we transpose the spatially defined problem of disparity analysis into the temporal domain and utilize two resonators implemented in the form of causal filters to determine the disparity as local temporal phase differences between the left and right filter responses. This approach permits true real-time analysis independent of image size and camera frame rate. Furthermore it can be solved analytically for a generic case. The proposed theoretical framework for spatial depth retrieval directly utilizes a temporal algorithm borrowed from auditory signal analysis. Thus, the similarity between the visual and the auditory system in the brain suggested by Wagner and Frost (1993, Nature) finds its analogy here at the algorithmical level.

Mikael Djurfeldt, Anders Lansner

PDC-seminarium: Genomics/Computer Dictionary

Erik Aurell håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (30 sept.) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

During the summer I read a text-book in Molecular Biology, and in an effort to memorize the DNA, RNA, polymerase, ribosomes, histomes, heterochromatine etc., I tried to think of analogies in writing, compiling and running a computer program and of storing files (in memory or on tape).

This talk is not for anyone who actually knows anything about the subject, only for those at least as ignorant as the speaker, and is given with the modest objective to convey to the participants a feeling that it could be fun to read a bit of Biology.

Source book: Molecular Biology of the Cell, B. Alberts et al.


^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 25 september 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>