Nada

Numero 30

fredag 12 september 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Tangentbordsdetalj: Alt och specialtecken

Något som inte kom med i informationen om bytet till CDE var att Alt-tangenten inte längre fungerar för att mata in de tecken som visas nere till höger på tangentens ovansida - "{", "@" osv. Förvalt är det bara skifttangenten märkt "Alt Graph" som fungerar för att nå tecknen. Detta för att man kan behöva Alt-tangenten i X-miljön för att använda genvägar till kommandon. Alt + F9 utför t.ex. kommandot "Minimize" - minska fönstret till en ikon - för det aktiva fönstret. Om man vill ha tillbaka den gamla hanteringen av Alt-tangenten och kan acceptera att den då inte alltid fungerar för genvägar kan man kopiera filen /usr/local/etc/nadaskel/examples/.xmodmaprc till sin hemkatalog
cd; cp /usr/local/etc/nadaskel/examples/.xmodmaprc .

Systemgruppen via Peter

Teknologdatorprojektets CD-skivor

Det har nu kommit ut nya CD-skivor med program som kan lånas av anställda och teknologer vid KTH. Man lånar skivorna på biblioteket och där kan man också få en liten folder med fakta om programmen. MS Office finns i år inte med på CD-skivorna eftersom Microsoft har gjort egna studentskivor som de säljer, hör med Teknologbutiken. På skivorna finns program för både PC och Mac. Startskiva: Program för kommunikation samt free- och shareware. Skiva 1: Maple och Matlab. För PC även skribent för skrivstöd och språkgranskning. Skiva 2: Verktyg för programutveckling på PC, bl.a. Delphi, Turbo Skiva 3: Program för träning i fysik Hur det är med CodeWarrior har jag inte fått klart för mig. Borland J-builder och Explorer 4 finns heller inte med - de var inte klara i augusti när skivorna pressades. Det ska komma en kompletteringsskiva. Mer info finns på webben http://www.kth.se/kthcd

Kerstin F

KTHs pris för bästa examensarbete 1997

...ges till arbete genomfört vid ett mindre företag och handlett och godkänt av institution vid KTH. Anmälan ska lämnas före den 30 september. Information och blankett från Stig Elvin, Vidareutbildningsenheten.Numeropärmen 97.102


I korthet

Postdoktorstipendium och gästprofessurer för kvinnor. TFR. Numeropärmen 97.098

Konferens: NWPT'97. 9th Nordic Workshop on Programming Theory. 15-17 oktober i Tallinn. http://jus.ioc.ee/j- us/nwpt97/ Numeropärmen 97.099

Pengar: Sök pengar för att förbättra utbildningen. Högskoleverket. Sista ansökningsdag är den 15 oktober. Numeropärmen 97.100

Pengar: Stipendier och anslag från Frans Georg och Gull Liljenroths stiftelse. Ansökan senast den 1 oktober. Numeropärmen 97.101

Stipendier: Svenska Institutets katalog "Stipendier till utlandet" finns att läsa. Numeropärmen 97.103


CID-seminarium: Personal home pages on the World Wide Web - a Simple Version of a Knowledge Net?

Kristina Groth, IPLab, håller CID-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (17 sept.) kl. 14.00-15 i seminarierum 4618 (Lindstedtsv. 5, plan 6). CID-kaffe efteråt. - http://www.nada.kth.se/cid/seminarier/onsdagpacid.html

Abstract

The World Wide Web, an internet-based multimedia service, has rapidly and recently become a commonly used medium for stributing information. A common type of information on the Web is about individual persons, which, in many cases, is presented on personal home pages. Information on these includes present and previous activities, formal education, interest areas etc. Together it shows what knowledge and interest a person has. In a knowledge net references are given to persons with specific knowledge about selected topics.

This seminar presents an interview study of personal home pages on the Web; what information is included, how it is presented, what information people find useful on other person's home pages etc. The results show that, in many ways, personal home pages can be of use in, or even seen as a simple version of, a knowledge net.environment.


Program för att registrera elevers studieresultat

Ladok används av KTH och de flesta andra svenska högskolor för att registrera elever, studieresultat och kurser. Det bygger på en massa tabeller som ligger i en databas i Umeå. Användargränssnittet är textbaserat med en menyhierarki där man vandrar upp och ned. Programmet är oflexibelt och inte anpassat till behoven på KTH. Kort sagt verkar det vara utvecklat på 70-talet. Nu håller man på och utvecklar Ladok Nouveaux. Det verkar dock vara lite tveksamt hur nytt det blir. Det ska dock bli ett mindre omodernt användargränssnitt. Men grunderna i systemet verkar man behålla. Utvecklingen sker centralt i Umeå och systemet anpassas inte till KTH. Man utvecklar också Ladok Open, som bygger på en databas som replikeras från Ladok-databasen. I Ladok Open ska man bara kunna titta - inte ändra. Men man ska kunna plocka ned data till program som Excel. Tanken är att man ska kunna titta på grupper av elever och kurser och arbeta med dessa i Excel. Även ett Ladok Input utvecklas och då får man väl hoppas att det ska gå att läsa in data från andra program till Ladok. Vi kommer nämligen även i fortsättningen att behöva något system för att registrera delmoment (enstaka labbar). På Nada pågår arbete med en ersättare till Res-systemet. Det ska gå att köra via webben och bygga på en riktig databas. Det ska ha ett mer användarvänligt gränssnitt. Det ska utgå från eleven och eleven ska sedan registreras på de kurser han/hon läser. (Nuvarande res utgår istället från en kursomgång och lagrar en textfil för kursomgången.) För varje kurs ska det finnas data om vilka labbar som finns, hur de betygssätts och tillgodoräknas etc. Tanken är att systemet ska komma till användning på fler institutioner än Nada.

Kerstin F

PDC-seminarium: The Low Moon according to Feigenbaum

Erik Aurell håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (16 sept.) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

This talk is a report on a recent paper by M. Feigenbaum "Little Ellipses, Large Circles and the Low Moon" (The Rockefeller University, July 1997).

According to Feigenbaum the percieved size of the moon depends on its elevation over the horizon and the landscape illuminated by it. For instance, in the mountains or at sea it is never very large, but in a park or in a garden it may seem large when it stands low.

Feigenbaum hypothesises that the reason for this discrepancy between percieved size and real size is that the brain may process visual information either in planar or in angular mode. A successful perspective induces us to see a painting in angular mode, although the physical surface of the canvas should of course be represented in planar mode. This effect could work the other way around, such that a landscape illuminated by the moon is processed in planar mode. If, in addition, the brain thinks that the image of the moon is circular while in fact it is slightly elliptic, processing in planar mode may lead to a very large moon.

The image of the moon is indeed slightly elliptic, more so at low elevations, as an effect of differential diffraction of light rays passing through the atmosphere.

The aim of this talk is to go through the computations of Feigenbaum and present his estimates on how large a large moon can be, in the hope of stimulating someone to do experiments on this aspect of human visual perception.


PDC-seminarium: KeLP: A Retargetable Infrastructure for High Performance Scientific Applications

Nu är det dags för det seminarium som jag felaktigt annonserade i augusti.

KeLP: "A Retargetable Infrastructure for High Performance Scientific Applications".

Room 1635, Osquars backe 2, 6th floor, Thursday September 18, 14.15--16.00

Scott B. Baden*, Associate Professor, Department of Computer Science and Engineering, University of California at San Diego, Senior Fellow, San Diego Supercomputer Center, http://www-cs- e.ucsd.edu/users/baden

The KeLP infrastructure is a set of C++ class libraries designed to reduce the development time of various irregular scientific computations running on distributed memory parallel computers.

Most KeLP applications have a layered design, in which a domain specific library, specialized to the application, is constructed on top of KeLP. KeLP's provides only seven core abstractions abstractions. Four of them are hardware independent; the remaining three may be _retargetted_ according to the specifics of data motion within the underlying hardware.

I will discuss the basic KeLP model, a domain specific library, and an example of how we re-targeted KeLP to multi-tier execution on clusters of symmetric multiprocessors.

(*) This Research is currently supported by the U.S. National Science Foundation (NSF) and a U.S. Dept of Energy Computational Science Graduate Fellowship. KeLP is part of the Common Adaptive Run Time Environment (CARTE) which is to be funded by the NSF under the auspices of the National Partnership for Advanced Computational Infrastructure, a partnership of research institutions, with headquarters at UCSD.

Gert Svensson

PDC-seminarium: Computational Chemistry on Fujitsu Vector Parallel Computers

We have the pleasure to invite you to a seminar about the Fujitsu vector parallel computers. In this seminar we will have a technical presentation of the present and future vector parallel systems and two presentations on computational chemistry on distributed memory vector parallel systems.

The present generation of Fujitsu VX/VPP vector computers gives with its implementation of the vector technology in CMOS a very competitive price/performance ratio for many scientific and technical applications. PDC has 2 processor Fujitsu VX system with a total peak performance of 4.4 GFlop/s. A presentation of the system can be found at http://www.pdc.kth- .se/fujitsu/

13.30 - 14.30 The Future of Vector Parallel Systems M.Takamura Gen Mgr Dev

14.30 - 15.30 Solving Chemical Problems Using Vector Systems Prof.J.Clarke

15.30 - 16.30 Computational Chemistry at Fecit Dr R. Nobes

(45mins presentation + 15 mins Q&A)

Mr Moriyuki Takamura graduated from the Dept. of Electronics,Waseda University,Japan,in 1970 as a Bachelor of Science, he then joined Fujitsu Limited and was engaged in designing the company's general purpose mainframes and also the vector processors (VP's).

Since 1988 he has been directing the development of vector parallel processors (VPP's)as the General Manager of the 1st Development Division of the High Performance Computing Group.

Julian H.R. Clarke was appointed Professor of Computational Chemistry at UMIST in 1992. He has published over 130 scientific papers concerned with the properties of liquids, solids, solutions, interfaces and colloids. He is currently Chairman of the Statistical Mechanics and Thermodynamics Group of the Royal Society of Chemistry and also Chairman of the Fujitsu Supercomputer User Group.

Ross Nobes is research fellow at Fujitsu European Centre for Information Technology Ltd (FECIT).

More information: check out htt- p://www.pdc.kth.se/news/events/events.html or call 08-790 6261

Per Öster

^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 11 september 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>