Nada

Numero 25

fredag 8 augusti 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

God ny termin!

Red.

Rektorsvalet

Här följer ett kort sammandrag av Högskolestyrelsens protokoll 3-97. Dnr 930-40-97, dossier 12.

Högskolestyrelsen beslutar att föreslå regeringen att utse Ulf J. Johansson till rektor för KTH fr o m den 1 januari 1998.

Ledamoten Christer Erlandsson reserverar sig mot beslutet och skriver: "Jag reserverar mig till förmån för Gunnar Svedberg. Skälen är följande: Vi har haft två bra kandidater som rektor vid KTH att ta ställning till. Jag har vägt argumenten för och emot men ej funnit skäl att ha en annan uppfattning än valförsamlingens förslag där man förordar Gunnar Svedberg med siffrorna 35 mot 23 röster. Dessutom kommer KTH fr o m 1998-01-01 ha en extern ordförande."

Arbetstagarorganisationerna uttalar sitt stöd för valförsamlingens resultat. (AO representerades vid HS-sammanträdet av Anna-Karin Carstensen, Saco, Laila Hanqvist, Seko, Christina Jonsson, ATF.)

Ordföranden, rektor Janne Carlsson, deltog själv inte i beslutet

Från KTH-ekot

I korthet

Konferens: Svenska Neuronnätssällskapets årsmöte 1997 äger rum den 20 november hos Ericsson, Telefonplan, Stockholm. Mer information kommer på SNNS:s webbsidor ( http://www.nada.kth.se/nada/sans/neuronet/SNNS.html ).

Konferens: "Workshop on conservation laws" äger rum 15-17 december i Stockholm, se http://www.nada.kth.se/~szepessy/hyp.work.html.

Konferens: "Workshop on adaptive methods for differential equations" äger rum 30 mars-1 april 1998 vid KTH, se http://www.nada.kth.se/~szepessy/ad.work.html

Priser: NFR:s priser för popularisering av naturvetenskaplig grundforskning; ansökan senast 22 september. Numeropärmen 97.089

Seminarium: SU inbjuder till seminarium om forskarhandledning 7-8 okt. + tre eftermiddagar. Numeropärmen 97.090


Nya lunchpriser

Baskupongpriset för KTH:s personalrestauranger höjs från 29 till 30 kronor, medan tilläggskupongen kostar oförändrat 6 kronor - allt vid köp av tio kuponger. Två baskuponger gäller som betalning för dagens lunch på Värdshuset.

TS-info

Den nya Unixdatormiljön och Unixintroduktion

Unixintroduktion: Det har de senaste åren skapats flera olika Unixintroduktionshäften för introduktionskurser för D, F respektive universitetselever, parallellt med Unixhäftet. Just nu pågår arbete med att av detta material skapa två nya häften: ett gemensamt "Introduktion till Unixanvändning på Nada" för alla kurser och ett rent referenshäfte - att slå upp kommandon etc. i, främst via webben.

Rättelse: CDE (common desktop environment, den Unixanvändarmiljö vi byter till nu i höst) är det inte enbart Sun som står för, som antyddes i förra Numero. Det är tvärtom resultatet av ett samarbete mellan bl.a. Sun, IBM och HP.

Systemgruppen via Peter

Telefonnummer till Uppsala universitet

Uppsala universitet har nytt telefonnr fr o m 28 juni. Det nya numret är till universitetet är 018-471 00 00, Universitetsbiblioteket 018-471 39 00 och Biomedicinskt centrum, BMC, 018-471 40 00.

Anknytningsnummer till anställda ändras inte - ersätt bara 17 resp 18 i början av numret med 471. Detsamma gäller faxnummer som börjar med 17 eller 18.


^ Upp till Numeros hemsida.


Sidansvarig: <numero@nada.kth.se>
Senast ändrad 7 augusti 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>