Numero 23

fredag 13 juni 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Numero i sommar

Nästa nummer av Numero utkommer redan på torsdag (19 juni). Manusstopp kl. 10.00 på onsdag (18 juni). Detta är det sista numret före sommaruppehållet. Fredagen den 8 augusti räknar vi med att Numero ska komma ut igen.

Red.

Påminnelse: Nadas picknick

Nada har picknick nästa onsdag kl 11.30 på borggården.

Kostnad 20:-.

Anmälan till pcar@pdc.kth.se senast idag fredag (13 juni).

Peter Carlsson

Teknologernas arbetstid, en studie vid KTH 1996

Rapporten "Teknologernas arbetstid, en studie vid KTH 1996" finns att läsa i

Numeropärmen 97.084.


Om Internetjuridik och högskolekarriär

I Numeropärmen finns två artiklar ur "Från Riksdag & Departement Nr 18, 1997": om Internetjuridik vad gäller databasåtkomst respektive om förslag till nya karriärregler i högskolevärlden.Numeropärmen 97.085 och 97.086


Kurs i databrytning

I will give a course in Knowledge Discovery and Data Mining (Kurs i databrytning, 2D5342) in the fall 1997. First Lecture: August 22, 13:15 - 15:00 in room 1537, Nada, Osquars Backe 2. Send me an email if you would prefer some other time.

Course Topics (will be somewhat moderated by interest of participants)

KDD philosophy

Bayes rule and its interpretation as inference tool.

Data Cleaning, de-trending, etc

Learnability, VC-dimension

MDL methods, stochastic complexity

Statistical Techniques: MV analysis, SVD technique, etc

Classification and clustering

Bayesian networks and graphical models

Prediction and sequence mining.

Soft Computing Techniques: Fuzzy, rough and Neural computing

Visualization techniques : Visualizers and VR techniques

Interoperability, Mediation and Brokeradge

Overview of current geoinformatics research projects in KDD

Course Page with Book ordering info, etc: ht- tp://www.nada.kth.se/nada/kurser/kth/2D5342/

Regards!

Stefan Arnborg

I korthet

Konferens: The Brain and Self. 18-24 augusti i Danmark. http://www.c- onsciousness.arizona.edu Numeropärmen 97.082

Licentiatseminarium: Polymorphic Type Inference with Elemental Function Overloading. Claes Thornberg. 18 juni kl. 10.00-11.30 i Telegrafen, Electrum, Kista. Numeropärmen 97.083

Disputation: Analyzing, Transforming and Compiling Lazy Functional Programs. Karl-Filip Faxén, Datorsystem.

19 juni kl. 10.00 i kollegiesalen, Valhallavägen 79.

Konferens: Swedish High Performance Computing Network, SHPCnet, arrangerar en "workshop" inom området höghastighetskommunikation den 16-17 september i Knivsta. Numeropärmen 97.087


Nytt från Svenska datatermgruppen

Jag har varit dålig på att rapportera från Datatermgruppens arbete. Här redovisas i alla fall de nya termer som publicerades den 29 maj. Läs mer på vår webbplats: http://www.nada.- kth.se/dataterm/.


bilaga, bifogad fil

[i e-postsammanhang:] dokument som skickas som separat fil kopplad till ett e-meddelande

Använd bilaga eller bifogad fil för eng. attachment, attached file eller enclosure.


chatta, tjatta

föra skriftlig dialog i realtid via Internet

Man kan använda chatta eller tjatta för eng. chat. Det går naturligtvis också bra att använda snacka, diskutera, prata osv. på svenska om det framgår av sammanhanget att dialogen sker via Internet.

Kommentar

För det engelska substantivet chat kan man på svenska använda chatt eller tjatt. Sammansättningar skrivs utan bindestreck, t.ex. chattlinje.


kontantkort

smartkort som kan laddas med digitala pengar, som minskar när kortet används vid köp

Använd kontantkort i stället för eng. cash card.

Kommentar

Elektronisk plånbok förekommer också som benämning för detta begrepp, men vi förordar kontantkort eftersom det är kortare och mer beskrivande. Vi avråder också från benämningen cash-kort.


ladda ned, hämta

[inom datakommunikation:] kopiera data från en dator till en annan (underordnad) dator, oftast från en server till en klient, för vidare användning eller bearbetning

Använd ladda ned eller hämta för eng. download.

Kommentar

Man kan t.ex. ladda ned program från Internet till sin egen dator, eller information om teckensnitt till en skrivare. Att kopiera data i andra riktningen, eng. upload, kan på svenska kallas skicka, lägga upp eller överföra.


nätnav, hubb

utrustning i datornät som samlar en mängd nätanslutningar

Använd nätnav eller hubb för eng. hub. Hubb böjs hubben, hubbar som klubb.


rulla

förflytta text eller bild kontinuerligt på bildskärm eller i fönster

Använd rulla för eng. scroll.

Kommentar

Verbet bläddra används när hela skärmsidan eller fönsterinnehållet byts ut samtidigt. Vi avråder från benämningen skrolla.


smartkort

kort med inbyggt elektroniskt minne.

Använd smartkort för eng. smart card.

Kommentar

Detta begrepp har också tidigare benämnts bland annat aktivt kort och aktivkort. Exempel på olika typer av smartkort är telefonkort och kontantkort. Plastkort med enbart magnetremsa, t.ex. bankomatkort, minutenkort, kreditkort, är inte smartkort.


sökmotor

program för indexering av och sökning i stora textmassor, t.ex. samtliga webbsidor på Internet

Använd sökmotor för eng. search engine när det är själva programvaran som avses. När det är en tjänst som avses, se artikeln om söktjänst.

Kommentar

Flera olika söktjänster kan använda sig av samma sökmotor. Ordet sökmaskin är mindre lämpligt för detta begrepp. Däremot kan det användas när man avser t.ex. en viss server.


söktjänst

[inom Internet:] tjänst som erbjuds på en webbplats och som är inriktad på att tillhandahålla sökmöjligheter i text på webbsidor och i meddelanden i diskussionsgrupper

Använd söktjänst för eng. search engine när de t är tjänsten som avses. När det är en programvara som avses, se artikeln om sökmotor.

Kommentar

Exempel på söktjänster är AltaVista, Euroseek, Lycos och Yahoo.


tilldelning, mappning

logiska kopplingar mellan element i en mängd och element i en annan mängd

Använd tilldelning eller mappning för eng. mapping och tilldelad eller mappad för eng. mapped. Verbformen till mappning är mappa.

Kommentar

I vissa sammanhang kan avbildad vara den bästa svenska motsvarigheten till mapped, t.ex. punktavbildad för eng. bitmapped.

Peter Sv.

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 13 juni 1997 <numero@nada.kth.se>