Numero 21

fredag 30 maj 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Hjälp med självvärderingen på Nada

Glad är jag att två har anmält sig frivilligt till Nadas självvärderingsarbete. Jag har dock hoppats på några fler kandidater till planeringen. Är du med kan du bättre påverka din insats. Många kommer senare att bli inblandade under själva genomförandet.

Hör av dig till Ingrid.


Konferens: CID workshop on visualization

2nd CID workshop on visualization, Monday 2 June.

The aim of this small workshop is to be a forum for exchange of ideas between researchers within the different areas of visualization.

Location will be the seminar room at CID, Lindstedtsv 5, floor 6. There is no fee for the workshop. We appreciate an email from you if you intend to participate.

<- CODE>http://www.nada.kth.se/cid/workshop/2nd_workshop.html

Lars Kjelldahl, lassekj@nada.kth.se

Möte: UPPTAKT, lärarträffar om pedagogik

Må 2 juni kl 15-16 i sal E32.

Välkomna

Kerstin Frenckner, Bengt Lindberg

Professuren i MDI

Tjänsteförslagsnämnd EIT föreslår rektor att utse Kerstin Severinson Eklundh till professor i Människa-Dator-interaktion. Vi hoppas att rektor raskt fattar sitt beslut och gratulerar Kerstin då.

Ingrid

I korthet

Konferens: The 1997 Rochester Forth Conference on Portable Software. 25-28 juni, University of Rochester, USA. Numeropärmen 97.074

Seminarium: Measurement of Loss and Delay for Real Time Traffic on the Internet and The Relation to Voice Conversations and Multicast Video. Nicholas F. Maxemchuk, head of the Distributed Systems Research Department at AT&T Bell Laboratories. 5 juni kl. 9.00, rum C2, Electrum, Kista. Numeropärmen 97.075

Disputation: Traffic Dispersion in ATM Networks. Eva Gustafsson, Teleinformatik. 6 juni kl. 10.00, Kollegiesalen, Valhallavägen 79. Numeropärmen 97.076

Seminarium: Efficient Techniques for Instrumented Instruction Set Simulation. Peter Magnusson, SICS. 2 juni kl. 15.30-16.30. Electrum, Kista. http://ww- w.it.kth.se/research/seminars/

Disputation: Processing Swedish sentences: A unification-based grammar and some applications. Björn Gambäck, Data- och systemvetenskap. 2 juni kl. 13.00, Electrum, Kista.


Konferens: SIRS '97

The Symposium for Intelligent Robotics Systems (5th SIRS) äger rum på KTH 8-11 juli.

http://cas.nada.kth.- se/sirs/


Onsdagsseminarium på CID

Två exjobb inom projektet "Elektroniska världar på interaktiv TV" presenteras. http:- //www.nada.kth.se/cid/varldar.html#itv

* Användar- eller systemstyrning? En studie av menyer i ett interaktivt TV-system. Fredrik Winberg.

* Att navigera med fjärrkontroll i en ITV-miljö. Haralambos Panagiotidis.

Seminariet äger rum den 4 juni kl. 14.00-15 i seminarierum 4618 (Lindstedtsv. 5, plan 6). - http://www.nada.kth.se/cid/seminarier/onsdagpacid.html


Kostnadsmedvetande - Porto - 240 000 kr

Denna gång ska jag berätta om portokostnader. Inte för att det är vår största utgift, men för att du kan påverka kostnaden och för att KTH har fått ett specialavtal.

KTH har reducerad portokostnad för brev som hanteras genom institution. Senaste inlämning är kl 16.00. Då blir det c:a 10% billigare än normalportot. Användningen av DHL eller liknande försändelser har ökat i omfattning på Nada. Du får inte använda sådan försändelse i onödan. Bättre framförhållning kan minska många av dessa specialförsändelser. Tänk också på att postens utdelning kommer fram lika snabbt om du lämnar in brevet t.ex. en fredag.

Under 18 månader var portokostnaden för Nada c:a 240 000 kr, varav DHL försändelser stod för c:a 15 000 kr.

Ett 20-grams brev kostar 4:40 genom Nada och 5 kr annars. 0,5 kg kostar 125 kr med Postens Expressbrev och c:a 375 - 575 kr med DHL. Motsvarande siffror för 1,0 kg är 185 och ca 600 samt för 1,5 kg 225 och 1 020.

Det går således att spara en hel del genom att bry sig!

Visst ska vi använda snabba leveranser då det behövs men inte i onödan.

240 000 kronor räcker nästan till en doktorandlön under ett år eller till inköp av 8 normaldatorer.

Ingrid

Exjobbsseminarier i datalogi

Det är tio exjobbare som anmält att de vill presentera sina exjobb den 3 juni. Det går naturligtvis inte och jag har därför delat upp presentationerna på tre tillfällen samma vecka.

Seminarium 1

Tisdagen den 3 juni kl. 15.15 i seminarierum 4618. Rummet ligger vid Cid, Lindstedtsv. 5 plan 6.

Johan Pehrson, D92, 20 p: Att skapa och animera världar i datorspel. Arbetet är utfört vid Nada. Handledare och examinator: Lars Kjelldahl.

Mats Dal, D92, 20 p: Algoritmer i datorspel för flera deltagare. Arbetet är utfört vid Nada. Handledare och examinator: Lars Kjelldahl, opponent: Sofia Engdahl.

Skage Hoel Gløersen, T92, 20 p: Effektiv åtkomst av information från en Gis-databas. Arbetet är utfört vid Ericsson Business Networks. Handledare: Mikael Goldmann, examinator: Stefan Arnborg, opponent: Carlos Garcia VillaFranca

Fredrik Johansson och Björn Eriksson, D91, 20 p: Automatisk multiskalmatchning av hjärnbilder i 3D. Arbetet är utfört vid Cvap, Nada och Karolinska institutet. Handledare och examinator: Tony Lindeberg, opponent: Hedvig Sidenbladh.

Seminarium 2

Onsdagen den 4 juni kl. 15.15 i seminarierum 4523. Rummet ligger vid Sans, Lindstedtsv.

Ivan Laptev, D92, 20 p: Vägextraktion baserad på nya metoder såsom ormar och linjeextraktion. Arbetet är utfört vid Technische Universität i München. Handledare och examinator: Tony Lindeberg.

Mattias Bratt, F92, 20 p: Egenrörelse hos en modulär autonom robot. Arbetet är utfört vid Cvap, Nada. Handledare: Kourosh Pahlavan , examinator: Tony Lindeberg, opponent: Pär Lidberg.

Jonna Löfdahl, F91, 20 p: Korrugerade koner - snabb tredimensionell magnetisk resonanstomografi. Arbetet är utfört vid Stanford University, Dept. of Electrical Engineering. Handledare: Magnus Andersson, examinator: Jan-Olof Eklundh, opponent: Mats Dal.

Seminarium 3

Torsdagen den 5 juni kl. 9.15 i seminarierum 4618 Rummet ligger vid Cid, Lindstedtsv. 5 plan 6

Johan Carlberger, D92, 20 p: Design och implementering av ett probabilistiskt ordprediktionsprogram. Arbetet är utfört vid Nada och Tal, musik och hörsel. Handledare: Viggo Kann, examinator: Stefan Arnborg, opponent: Johan Dewe.

Sofia Engdahl, D86, 12 p: Kravspecifikation till försystemreskontra i klient/värd-miljö. Arbetet är utfört vid Arbomus AB. Handledare: Serafim Dahl, examinator Stefan Arnborg.

Stefan Eriksson, E91, 20 p Kan en agent göra personliga TV-programscheman? En studie av användbarhet och experiment med neurala nätverk. Arbetet är utfört vid Cid. Handledare: Kerstin Frenckner, examinator: Yngve Sundblad, opponent: Johan Pehrson.

Mats Strålberg, E89, 12 p: Kapacitetsplanering i stora lokala nätverk. Arbetet är utfört vid Scania. Handledare: Henrik Eriksson, examinator: Lars Kjelldahl.

Kerstin F.

SANS-seminarium: Predictive Bayesian identification and learning for binary vectors - a case study of the method.

Timo Koski, Matematisk statistik, KTH, håller SANS-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (4 juni) kl. 13.15-14.30 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5).

Abstract

By Bayesian predictive identification we understand the rule of assigning a binary vector (representing a bacterial strain) to the taxon or biogroup with the maximal posterior probability calculated by means of a probabilistic prediction of the strain. The problem is to take into account "unseen cases" of biogroups.

The predictive discrimination criteria are first derived from a knowledge base and a data base ( of Enterobacteriaceae due to J.J. Farmer and his group at CDC) by a probabilistic assumption of sufficientness and exchangeability.

We show that Bayesian predictive identification also extends a basic non-probabilistic notion of predictiveness in numerical taxonomy.

A predictive rule for expressing the prior probabilities of the biogroup is required. This is done by means of De Morgan's rule of succession, which gives one solution for the difficulty with unseen cases. The predictive theory of Bayesian learning produces thus a sequentially expanding knowledge base.

Mikael Djurfeldt, Anders Lansner

Veckans pedagogiska tips

Ur Phil Race och Sally Browns bok med pedagogiska tips har jag saxat:

Learners often don't seem to know why they are doing practical work. Make the links between theory and practical work as clear as possible. Formulate objectives for each piece of practical work, so that learners know exactly why they are doing it.

Kerstin F.

Licentiatseminarium: Line Based Visual Navigation Using Pose Clustering

Anders Lundquist, CVAP, håller licentiatseminarium under ovanstående rubrik fredagen den 6 juni kl. 13.00 i sal Q25 (Q-huset, Osquldas väg 6, plan 2).

Abstract

In mobile robot navigation applications it is common to have camera motion and pose (position and orientation) restricted to the ground plane. This allows the pose estimation problem to be solved using only the horizontal image position of features, using a camera aligned with the ground plane. Since these applications also often require relatively high speed performance, the 2D case of pose estimation is of potentially great importance. An analytical solution for the 2D perspective 3-point problem is given. As opposed to the 3D case, this problem has a unique solution. In order to avoid, or at least reduce, matching problems, pose clustering is used for determining the pose without explicit matching. Various ways of reducing combinatorial complexity and making use of a priori knowledge are investigated. The resulting pose estimation algorithm is then used in a Kalman filter based passive motion path estimation system as well as an active robot control navigation system.


Exjobbsseminarium i datalogi

Tre SU-studenter presenterar sina examensarbeten tisdag 3 juni, kl 13.30-15.00 i seminarierum 1537 (Osquars Backe 2, plan 5).

John Juliusson, matematisk-datalogiska linjens datalogiinriktning: SGML-märkning av medeltida jordeboksmaterial. Arbetet har utförts vid Nada/CID Handledare vid Nada: Donald Broady.

Anders Sandberg, matematisk-naturvetenskapliga linjens inriktning mot datavetenskap: Gesture Recognition using Neural Networks. Arbetet har utförts vid Nada/SANS och IPLab. Handledare vid Nada: Roland Orre

Johan Walter, matematisk-naturvetenskapliga linjens inriktning mot datavetenskap: A Decision Tool for Uncertain Decision Making. Arbetet har utförts vid inst. för data- och systemvetenskap, SU. Handledare vid Nada: Johan Håstad

Caroline

Christina Landing är död

Christina Landing var sekreterare på Nada under mer än 20 år. Hon var en mycket omtyckt arbetskamrat full av arbetsglädje och engagemang, sina rappa svar och sin humor. Christina kunde skriva bokmanus och artiklar som få och IBM-skrivmaskinens kulor böts i rask takt för att få formlerna på plats. I slutet av 70-talet kom datorerna och TeX till användning. Christina tillhörde specialgruppen tillsammans med Hans Riesel, Staffan Romberger och Jan-Michael Rynning som brottades med att få text, tabeller och formler till allas belåtenhet. En professionell förmåga att texta vackert gjorde henne till en komplett skrivkonstnär.

Vi minns Christina med glädje.

Ingrid

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 29 maj 1997 <numero@nada.kth.se>