Numero 20

fredag 23 maj 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Seminarium i teoretisk datalogi: Electronic Money

Ray Hirschfeld, CWI, Amsterdam

At one time, money took the form of objects with intrinsic value. Nowadays, money usually takes the form of objects that themselves have little value but that stand for the idea of that value. This suggests that money could be represented purely as information.

Using public-key cryptographic techniques, it is possible to represent money as bits in a secure way. This allows it to be stored and transferred electronically, e.g., by fax or electronic mail. The privacy of these electronic transactions can be protected, a potential concern in an environment in which spending is automated.

Such "electronic cash" can form the basis of a flexible and scalable payment system with multiple issuers of money, multiple currencies, and arbitrarily many consumers and merchants.

Plats: Rum 1537, Lindstedsvägen 3

Tid: Måndag 26 maj, 10.15-11.15

Välkomna

Johan Håstad


Systemgruppen på intern konferens på torsdag

På torsdag (29 maj) drar sig systemgruppen undan till en konferenslokal utanför KTH för att ostört försöka planera sommarens och höstens arbete.

Det innebär att Delfi har stängt den dagen. Lösning av datorärenden måste så långt som möjligt uppskjutas till fredagen. Ev. kan några ur systemgruppen vid behov komma till KTH efter konferensen (ca. 17.30).

Vid akuta driftproblem av stor omfattning kan Nadaanställda få hjälp genom:

1. PDC:s jour.

2. Systemgruppens jourtelefon

Systemgruppen

Seminarium i numerisk analys: Numeriska metoder för tvåfasströmning

Måndagen den 26 maj kl 10.15 i rum 4523 talar Anna-Karin Tornberg om "Numeriska metoder för tvåfasströmning".

Björn Sjögreen

Seminarium om forskarhandledarutbildning

Alla forskarhandledare vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet inbjudes till ett seminarium tisdagen den 27 maj kl. 14.00-16.30 i Magnélisalen. Anmälan senast den 23 maj.Numeropärmen 97.073


I korthet

Stipendier: Ph.d.-stipendium i ikke-lineaer dynamik. Center for Kaos og Turbulens Studier (CATS). http://www.nb- i.dk/CATS/Welcome.html

Numeropärmen 97.071

Seminarium: HMI-seminarium. Kristina Höök. 23 maj kl. 9.15 - 10.15 i SICS seminarierum, plan 3, Electrum, Kista. ht- tp://www.sics.se/humle/projects/PERSONA.html Numeropärmen 97.072


Veckans pedagogiska tips

Ur Phil Race och Sally Browns bok med pedagogiska tips har jag saxat: Dela ut post-it-lappar vid en föreläsning och be varje elev att skriva rubrikerna: sluta, börja och fortsätt och sedan en sak under varje rubrik. Sluta ska vara sådant som du gör och som du bör sluta med, börja ska vara sådant som du inte gör och som eleven saknar och fortsätt sådant som du gör och som eleven uppskattar. Be sedan eleverna att sätta upp lapparna på väggen i korridoren på rasten. Du kan samla in dem efter föreläsningen.

Kerstin F.

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 22 maj 1997 <numero@nada.kth.se>