Numero 19

fredag 16 maj 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Frivilliga sökes!

Under de närmaste tre åren ska vi göra en självvärdering av verksamheten på Nada och vi bör ha kommit igång med den till hösten. Jag söker flera personer som kan delta i både planering av arbetet och till genomförande av olika delar. Det finns en hel del tankar och rapporter som vi har utarbetat det senaste året och som kan vara av värde i detta arbete. Några lärare kommer också att resa till andra universitet och diskutera hur de arbetar med alternativa undervisningsformer och examination. Bland annat University of Wales har stor erfarenhet av utvärderingar också.

Självvärderingen kommer att koncentreras på utbildningsfrågor men vi kommer givetvis också att titta på arbetet i våra forskargrupper, centrum och våra stödfunktioner. Forskningen utvärderas på många sätt i samband med ansökningar och nationella utvärderingar. Jag räknar inte med att vår självvärdering gör någon egen utvärdering, men det tål att diskuteras.

Så, efter denna bakgrund hoppas jag på många frivilliga anmälningar till mig på valfritt sätt. Jag vill ha ett första möte under maj månad, så tänk inte för länge.

Ingrid

SAF-seminarium om samarbete högskola-småföretag

...äger rum på onsdag (21 maj) kl 16.00-18.30 i sal D2, men anmälningstiden har egentligen gått ut. Kontakta Ann-Catrin Blomquist, 762 70 17.Numeropärmen 97.070


UPPTAKT, lärarträffar om pedagogik

Under lärarinternaten på Rosenön framfördes önskemål om ett NADA-forum för erfarenhetsutbyte kring pedagogiska frågor. Under läsåret 97/98 bokar vi upp tiden 15-17 första måndagen varje månad för möten om pedagogiska frågor, och hoppas att på så sätt få kontinuitet i verksamheten. Ca två ggr varje termin planerar vi allmänna möten för hela lärargruppen (såväl numeriker som dataloger), övriga tillfällen används för möten för mindre grupperingar, t.ex. kursutvärderingsgrupper och projektarbetsgrupper. Som en upptakt inför höstens arbete träffas vi Må 2/6 kl 15-16 i sal E32 och planerar inför hösten. Två punkter:

--Enligt KTH's utvecklingsplan skall våra kurser bl.a. vila på

vetenskaplig grund och ge eleverna ett förhållningssätt

till kunskap som ger förutsättningar för ett livslångt lärande.

Hur stämmer det med vårt sätt att undervisa?

--KTH's pedagogiska kurs.

Välkomna

Kerstin Frenckner Bengt Lindberg

DU som ännu inte svarat på enkäten om pedagogiska grepp, gör det NU.


I korthet

Seminarium: Social Dilemmas and Internet Storms. Markets for Controlling Smart Matter. Bernardo Huberman, Xerox Parc. 11 juni kl.13.00-15.00 på SICS.

Numeropärmen 97.067

Licentiatseminarium: Reinforcement Learning and Neural Networks for ATM Connection Admission Control. Jakob Carlström. 22 maj kl.13.15, rum 1111, byggnad 1, MIC/Polacksbacken, Uppsala Universitet. Numeropärmen 97.068

Licentiatseminarium: Results on the Decidability of Simulation and Bisimulation for Lossy Channel Systems. Matz Kindahl.

22 maj kl.15.15, rum 1111, byggnad 1, MIC/Polacksbacken, Uppsala Universitet. Numeropärmen 97.068

Seminarieserie: The Teleinformatics seminars series covers interesting current aspects in computing and communication sciences. http://ww- w.it.kth.se/research/seminars/. Numeropärmen 97.069


Nominera en KTH-are

I samband med Högskoleverkets stora konferens kring internationalisering 11-12 september kommer ett nyinstiftat Bertil Östergren-pris att delas ut. Det skall tillfalla en lärare eller administratör inom det svenska högskoleområdet som gjort stora insatser när det gäller internationalisering av utbildningen Priset är uppkallat efter sekreteraren och den drivande kraften i den stora internationaliseringsutredning som tillsattes för 25 år sedan. Den som vill nominera en kandidat till priset kan höra av sig till Torsten Kälvemark per tel. 08-453 7131 eller per e-post Torsten.Kalvemark@hsv.se. En särskild jury kommer att bedöma inkomna förslag.

Ur KTH-ekot

CID-seminarium: JML (Java Markup Language) - A server-side extension to HTML

JML, developed by IPLab, provides a new, simpler and faster approach to developing dynamic Web sites (online questionaires, Web based groupware, online services, etc), being ideal for prototyping and use by programmers and non-programmers (e.g. designers).

The major idea behind it is to separate the data model (to be written in Java) from the data view (written in the target language, HTML). By this JML combines the power of a programming language with the simplicity of HTML. JML allows the use of any existing Java library by this offering simple access to databases, networking, etc.

The seminar will present the major ideas behind JML, comparing it with other existing solution. This will be followed by a small introduction to the use of JML, including examples of existing systems. The seminar will end with some implementation solutions and with future plans.

More information about JML as well as the free distribution package at: <- CODE>http://iplab11.nada.kth.se:8080/jml/jml.cgi/index.jml

Seminariet äger rum hos oss på CID, tillsammans med IPLab.

Plats: Lindstedtsvägen 5 (t.h. i valvet till Stora Gården), plan 6, rum 4618. Tid: 21 maj, Obs tiden 14.00-15.00 Seminariet kommer att hållas på engelska.

OBS vi börjar 14.00 prick!

CID-café efteråt med mingel och diskussion.

För mer info se URL: http://www.nada.kth.se/cid/seminarier/onsdagpacid.html

Välkomna, Michael och Kicki

CID, Centrum för Användarorienterad IT-design

IPLab, Interaction and Presentation Laboratory

Nada, KTH


Undervisningstips

Ur Phil Race och Sally Browns bok med undervisningstips saxar jag: Provide learners with a list of useful things to do before starting this course. Some of these things could be relevant past knowledge to brush up, ideas and thoughts to collect together, maybe even suggestions for a little preliminary experimentation or field work.

Don't just suggest WHAT to read, explain WHY it's useful to read each major piece, and give positive suggestions regarding what learners should try to extract from each source.

Draw out once more the four main requirements for successful (and enjoyable) learning, ie:

Wanting to learn - motivation, a sense of purpose

Learning by doing - practising, making mistakes

Feedback from other people - leading to positive feelings about what has been learned

Digesting - time to reflect and make sense of what has been learned

Suggest useful reflection techniques to learners. For example, get them to review a lecture by deciding their answer to a question such as if there were just two things I would need to remember from this lecture, they would be (1)... and (2)....

Kerstin F

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 15 maj 1997 <numero@nada.kth.se>