Numero 17

onsdag 30 april 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Numero på onsdag även nästa vecka

Även nästa nummer av Numero utkommer redan på onsdagen (7 maj). Manus måste lämnas in före kl. 10 på tisdag (6 maj).

Red.

CAS Seminars

The following CAS Seminars have been scheduled in connection with the visit by Prof. Jean-Daniel Nicoud, EPFL, Lausanne, Switzerland.

Thursday 15 May at 13.15-14.15

Trying to understand insect intelligence

Prof. Jean Daniel Nicoud, Laboratoire de Microinformatique, EPFL Lausanne, Switzerland

A simple ant, which exhibits such interesting behaviours, is controlled by about one million neurons, working at kHz frequency. Present processors should be able to do a complete simulation of the behaviour of an ant, but we can only mimick very simplified behaviours. Why? We have neither the good algorithms nor the appropriate sensors.

The Khepera robot has been specifically designed for the study of insect intelligence, at the individual and collective level. Ethology inspires our experiments.

Experiments with single robots allow to validate fuzzy logic, neural networks and genetic algorithms models. For instance, a genetically evolved robot returns every 20 seconds on a "feeding spot" and then resumes its random wandering.

Collective behaviour experiments are more difficult to implement and interpret. Collective work efficiency and reliability, robot-robot and robot-environment interactions being studied with experiences of increasing complexity. Videos will be shown.

Other research work under progress at the LAMI, that will be reported during the presentation, include active vision and bio-inspired 1-D cameras that simplify robot navigation.

Friday 16 May at 9.00-10.00

Searching for antipersonnel mines: sensors and robots

Prof. Jean Daniel Nicoud, Laboratoire de Microinformatique, EPFL Lausanne, Switzerland

Landmines are easy to lay but difficult to find and destroy. They are blind killers that should be forbidden as soon as possible. Nevertheless, there are already about 100 million mines which need to be removed; but with present techniques and financing it will take more than 100 years.

A population of lightweight, low-cost, semi-autonomous robots has been proposed to search for anti-personnel mines. The Pemex-B robot should search for mines as a dog would. However, the required combination of sensitive mine sensors does not exist yet, and local deminers scanning with a simple metal detector are very cheap. They also can cope easily with different terrains, and remove the vegetation before using their detector and prodder.

Important amounts of money are given to projects related to post-conflict demining, but they do not bring what deminers on the field expect. A better understanding of their needs is essential. It can only be obtained by visiting these teams and making early tests on real mine fields with the people able to continue to operate the proposed equipments. Certification of the proposed products will be a long and serious process that should be considered from the beginning of the projects.

The room will be announced later.

Welcome

Henrik I Christensen

I korthet

Stipendier: Stipendier för yngre kvinnliga, disputerade forskare (födda efter 1954). Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Ansökan senast den 15 maj. Numeropärmen 97.056

Pengar: Visbyprogrammet. Stöd till vetenskapligt utbyte och samarbete mellan Sverige och Östersjöländerna. Svenska institutet. http://www- .si.se/stipendier/visby.html Numeropärmen 97.057

Stipendier: ITM (Institutet för Tillämpad Matematik). Sista ansökningsdag är den 20 maj. Numeropärmen 97.058

Seminarium: Forskarinnovatören. Doktorander, handledare och andra intresserade på KTH hälsas välkomna till ett seminarium om kommersialisering av forskningsresultat. Torsdagen den 22 maj kl. 12.30-16.10 i sal K2, Teknikringen 28. Anmälas senast den 16 maj. Numeropärmen 97.059

Tävling: Innovation Cup 1997. En tävling med stipendiepriser till studerande och personal vi de högskolor och universitet som har civilingenjörs- eller högskoleingenjörsutbildning. (KTH har inte vunnit tävlingen sedan 1986.) Anmälan senast 1 oktober 1997.

http://w- ww.skandia.se/iff/innovation.htm Numeropärmen 97.060


CID-seminarium: Förstklassig matematik

Ambjörn Naeve, Matematik och Nada, KTH håller CID-seminarium under ovanstående rubrik onsdagen den 7 maj kl. 14.00-15 i seminarierum 4618 (Lindstedtsv. 5, plan 6).

Sammanfattning

Matematiken kan betraktas som uppbyggd av "logiskt testade fantasifoster" - fantasier som ofta har sitt ursprung i lusten att lösa olika typer av problem. I skolan koncentreras matematikundervisningen på den logiska strukturen - ja ofta enbart på den algoritmiskt orienterade räkneaktivitet som är en del av denna - medan eleverna får mycket få tillfällen att fostra sina egna matematiska fantasier.

Jag kommer att berätta om mina försök att hjälpa barn att utveckla sitt matematiska tänkande utifrån detta perspektiv, samt presentera några datorprogram som jag har utvecklat som stöd för detta.


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 29 april 1997 <numero@nada.kth.se>