Numero 16

fredag 25 april 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Numero utkommer på onsdag nästa vecka

Nästa nummer av Numero utkommer redan på onsdag (30 april). Manus måste lämnas in före kl. 10 på tisdag (29 april).

Red.

Nytt om riktade satsningar

Kollegor,

Som ni säkert observerat har Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, tillsammans med forskningsråden, TFR, NFR och MFR, beslutat om riktade projektsatsningar inom flera områden: cellulära signalsystem, medicinsk teknik, mikroelektronik, morgondagens material, användandet av högpresterande datorer inom teknikvetenskap, naturvetenskap och medicin, samt geokosmosfysik och fjärranalys. Avsikten är att förstärka och bredda den vetenskapliga grunden för de program som drivs och planeras inom SSF. I enlighet med den information som SSF och råden tidigare skickat ut söks bidrag genom forskningsråden i den normala ansökningsomgången i maj. För TFR den 16 maj. Denna satsning från SSF kommer att innebära att rådens flexibilitet och möjlighet att stödja projekt även inom andra områden förstärks. För att vi skall kunna fortsatta att upprätthålla högkvalitativ grundläggande teknikvetenskaplig forskning, är det därför synnerligen angeläget att så många som möjligt söker projektbidrag via TFR inom de riktade projektsatsningarna.

Hälsningar,

Sören Andersson, Jan-Olof Eklundh, Christina Moberg, Mathias Uhlen

Rådsledamöter TFR


Att vara en bra lärare

Att vara en bra lärare innebär:

1. Att vilja dela med sig till studenterna av sitt eget intresse för ämnet.

2. Att ha förmågan att göra det som ska studeras intressant och stimulerande.

3. Att ha förmågan att växelverka med studenterna på deras förståelse-nivå.

4. Att ha förmåga att förklara stoffet i enkla termer.

5. Att ha ambitionen att få studenterna att inse vad som ska förstås, på vilken nivå och varför.

6. Att visa omtanke och respekt för studenterna.

7. Att ha ambitionen att stimulera studenterna till självständighet.

8. Att ha förmågan att improvisera och anpassa sig till förändrade förhållanden.

9. Att erbjuda sådana metoder som stimulerar till aktivt, ansvarsfullt och samarbetsinriktat lärande.

10. Att använda valida (giltiga) examinationsmetoder.

11. Att i undervisningen fokusera på centrala begrepp och studenternas missförstånd av dessa snarare än att gå igenom stoffet.

12. Att ge högkvalitativ återkoppling på studenternas arbetsuppgifter.

13. Att nära en ambition att lära sig såväl av sina studenter som av den pedagogiska forskningen om hur undervisningen/lärandet kan förbättras.

Ingenjörsutbildningens didaktik, KTH efter Paul Ramsden. Ovanstånde finns som bilaga till en handlingsplan från KTH:s arbetsgrupp för utarbetande av pedagogiskt handlingsprogram. Har Ramsden rätt?

Kerstin F.

Artiklar ur R & D

Några artiklar ur "Från Riksdag och Departement" nummer 97:12 finns att läsa i Numeropärmen. Rubriker: "Ny datalag slår vakt om integriteten", "Integritetsskyddet alltför svagt", "Handlingar får lämnas ut med e-post", "Dataspel skyddas i grundlag". Numeropärmen 97.055


Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum på tisdag (29 april) kl. 15.15 i seminarierum 4618 (Lindstedtsv. 5, plan 6).

Fredrik Winberg, D92, 20 p: Användar- eller systemstyrning, en studie av föreslående menyer i ett interaktivt tv-system. Arbetet är utfört vid CID. Handledare: Hans Marmolin. Examinator: Yngve Sundblad. Opponenter: Anders Hallberg och Tommy Engqvist.

Christer Nilsson, D91, 12 p: GIS över Internet. Arbetet är utfört vid GIS-centrum. Handledare: Björn Eiderbäck. Examinator: Lars Kjelldahl. Opponent: Mattias Bratt.

Lars Albertsson, E92, 20 p: Interaktiv visualisering med parallella datorer. Arbetet är utfört vid PDC, Nada. Handledare: Johan Ihrén. Examinator: Lars Kjelldahl. Opponent: Kristian Johansson.

Kerstin F.

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum på tisdag (29 april) kl. 13.15 i seminarierum 4618 (Lindstedtsv. 5, plan 6).

Mikael Djurfeldt, F88, 20 p: Modellering av de första stegen i kattens synsystem. Arbetet är utfört vid Sans, Nada. Handledare och examinator: Anders Lansner. Opponent: Johan LeMon.

Thomas Nordin, D91, 12 p: Design och implementering av ett främmande språks gränssnitt för Haskell. Handledare: Rand Waltzman. Examinator: Stefan Arnborg. Opponent: Stefan Eriksson.

Kerstin F.

CVAP-seminarium: The Self-organizing Invariant representation Map

Danny Roobaert, Katholieke Universiteit Leuven, håller CVAP-seminarium under ovanstående rubrik på onsdag (30 april) kl. 10.15 i CVAP:s seminarierum (Drottn. Kristinas väg 47D).

Abstract

Spatial invariant representations are crucial in any vision system dealing with natural objects. This talk will present the Self-organizing Invariant representation Map (SIM) module, a bi-layer neural structure for developing spatial invariant representations in a self-organizing way. Self-organization is governed by a local learning rule which produces prototypical representations arranged in a topology-preserving map.

In order to test the SIM concept on real data, two example applications are built consisting of several SIM modules. Firstly, a handwritten digit recognition system is considered which, despite of the simplicity of its design, outperforms the (improved) neocognitron on the same test set. And secondly, a natural object-recognition system is built that can recognize 34 different objects from scanned-in grey-scale images.

Björn Sjödin

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 24 april 1997 <numero@nada.kth.se>