Numero 15

fredag 18 april 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Professor i beräkningsorienterad harmonisk analys sökes

Professurens område är den harmoniska analysens grunder och tillämpningar, speciellt signalbehandling och datakompression, inklusive utveckling av algoritmer, inom t.ex. radarteknik, radio- och telekommunikation, akustik och bildbehandling samt tekniska beräkningar. Professuren är institutionsöverskridande och placerad gemensamt på Institutionen för Matematik och Institutionen för Numerisk Analys och Datalogi. Mer information finns i Numeropärmen 97.054


CID-seminarium: Presentation av Kunskapens trädgård

Läromedlet "Kunskapens trädgård" presenteras på onsdag (23 april) kl. 14.00-15 i seminarierum 4618 (Lindstedtsv. 5, plan 6). - http://www.nada.kth.se/cid/seminarier/onsdagpacid.html


Nummeseminarium: Modelling of diffusional transformations in material science

Professor John Ågren, metallurgi, KTH, håller seminarium i numerisk analys under ovanstående rubrik på onsdag (23 april) kl. 13.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Björn Sjögreen

Mötet flyttat från förra veckan

Mötet om Nadas bibliotek flyttas från den 14 april till den 22 april klockan 10.15. Inbjudan lyder som tidigare:

Kom till Nadas bibliotek tisdagen den 22 april klockan 10.15 och lämna förslag till hur vi kan förbättra servicen. Det borde t.ex. vara möjligt att kunna läsa sina cd-skivor här. Är det möjligt/lämpligt att hålla med ett cd-bibliotek och vad ska det i så fall innehålla?

Ska våra rapporter och avhandlingar finnas på Internet. Hur ska det praktiskt gå till?

Kan vi påskynda beställning av böcker?

Vi kommer att bilda en biblioteksgrupp som kan fortsätta arbetet. Jag har redan minst tre intresserade som vill delta och fånga upp våra synpunkter.

Du som vill bidra till förslag och lösningar är således välkommen den 22 april 10.15.

Ingrid

Exjobbsseminarium i numeriska metoder

Fredagen den 25 april kl. 10.15-10.45 (c:a) presenterar Mattias Strid, SU90, sitt examensarbete "Is it conceivable to compute delay distributions with numerical methods?" i seminarierum 1537. I exjobbet diskuteras bl.a. numerisk inversion av Laplacetransformer.

Lennart Edsberg

I korthet

Konferens: ITiCSE 97. The second conference on Integrating Technology into Computer Science Education. 1-4 juni i Uppsala. http://www.docs.uu.se/docs/cse/sigcse97/program.html

Seminarium: Upper bounds for the satisfiability problem. 24 april kl. 13.15 i Uppsala. http://ww- w.csd.uu.se/~voronkov/lics.htm

Öppen debatt: Vem ansvarar för vad KTH:s studenter lär sig? 21 april kl. 15.15-17.00 i sal D2. Numeropärmen 97.051

Seminarium: Skrivproblem och skrivförmåga bland universitetets studenter. 29 april 1997 kl. 14.00-16.00 i sal F3154 på SU. Numeropärmen 97.052

Pengar: Riktade projektbidrag för seniora forskare bl.a. inom området "användandet av högpresterande datorer inom teknikvetenskap, naturvetenskap och medicin". Numeropärmen 97.053


Nummeseminarium: Numeriska metoder för icke-Newtonska fluider

Katarina Gustavsson håller seminarium i numerisk analys under ovanstående rubrik på måndag (21 april) kl. 10.15-12 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5). Seminariet ingår i serien "numerisk analys för Navier-Stokes ekvationer". http://w- ww.nada.kth.se/nada/na/seminars/


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 17 april 1997 <numero@nada.kth.se>