Numero 14

fredag 11 april 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum på tisdag (15 april) kl. 15.15-17 i seminarierum 4618 (Lindstedtsv. 5, plan 6).

Kristian Johansson, F93, 20 p: Ubåtsföljning med hjälp av adaptiv planering för utplacering av passiva hydrofonbojar. Arbetet är utfört vid FOA. Handledare: Stefan Arnborg/Per Svensson. Examinator: Stefan Arnborg. Opponenter: Tomas Nordin, Fredrik Johansson.

Stefan Edlund, D92, 20 p: Metoder för klusteranalys med tillämpningar i NASA:s datamängder. Arbetet är utfört vid University of California, Irvine, USA. Handledare: Roland Orre. Examinator: Anders Lansner. Opponent: Björn Eriksson.

Madeleine Kim och Erik Pettersson, D90, 12 p: Ett informationssystem för personer som vill följa utvecklingen på de finansiella marknaderna i Sverige. Arbetet är utfört vid EP Ware. Handledare: Kjell Lindqvist. Examinator: Lars Kjelldahl. Opponent: Hans Bolang.

Kerstin F

Lägenhet uthyres i juli

3:a, 120 kvm, Hagagatan (nära KTH) uthyres "ungefär" under juli månad, exakta datum kan diskuteras. 8.500:- (eller 2.500:-/vecka). Ring Lasse, 6272.


PDC-seminarium: SiliconGraphics Origin2000 Porting and Optimisation Seminar

Den 17:e och 18:e april ger PDC ett seminarium om Origin2000.

Se ht- tp://www.pdc.kth.se/training/sgi-course.html för mer information.

Peter Carlsson

Acommodation 1998

Hi!

My name is Raúl Tempone and I am sitting at C2M2, granted by the Swedish Institute until July-August 1997. I am planning to return on February 1998, so I am looking for suitable accommodation (e.g. one or two rooms) for my wife and me on the period February - September 1998. I will greatly appreciate any advice, information or offer that you could give to me at this respect.

Best regards,

Raúl Tempone. email address: rtempone@nada.kth.se

I korthet

Tjänster: Lektors- och adjunktstjänster i datavetenskap vid högskolan i Karlstad. Sista ansökningsdag är den 14 april. http://www.hks.se/jobs och

http://www.cs.hks.se/cs

Seminarium: Navigation in Information Spaces: supporting the individual. 21 april kl. 14-15.30 på SICS. Numeropärmen 97.049

Seminarium: Intelligent Interface Technology. 21 april kl. 10.00-12 i rum F3, plan 7, Electrum, Kista. Numeropärmen 97.050

Pengar: TFR (Teknikvetenskapliga ForskningsRådet ) utlyser forskningsmedel för teknikvetenskaplig grundforskning för budgetåret 1998.

Ansökan skall vara TFR tillhanda senast den 16 maj kl 16.00.

Pengar: FRN utlyser medel för dyrbar vetenskaplig utrustning 1998. Sista ansökningsdag är den 12 maj 1997. http://www.frn.se- /dyrutl97.html


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 10 april 1997 <numero@nada.kth.se>