Numero 13

fredag 4 april 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

No Fussball

Ett av våra viktigaste vårtecken lyser i år med sin frånvaro. Stians Torpeder annonserar i år inte efter nya spelare utan tvingas meddela att detta år blir ett sabbatsår. Bristen på lagledare gör att vi inte kommer att delta i något seriespel i år. Vi hoppas dock på lite spel på skoj under sommaren. (Seriespel är på dödligt allvar.)

Ni som kommer att sakna matchrapporterna får trösta er med att tidigare års matchrapporter finns på vår hemsida, http://ww- w.nada.kth.se/~ulfa/ST/ST.html

LAST YEARS COACH (från det varma och soliga Los Angeles)

Nummeseminarium: Adaptiva metoder på ostrukturerade nät

Anders Szepessy, NADA, håller seminarium i numerisk analys under ovanstående rubrik på måndag (7 april) kl. 10.15 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5). Seminariet ingår i serien "numerisk analys för Navier-Stokes ekvationer".

Björn Sjögreen

Seminarium: Kan Objekt-Relationsdatabaser förenkla livet för NADA? Illustra och Universal Server från Informix

Douglas Burgman, produktchef på Informix, håller seminarium under ovanstående rubrik måndagen den 14 april kl. 15.15-17 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Douglas Burgman demonstrerar och resonerar kring Informix nya teknologi, Universal Server, där man "smält samman" objekt- och relationsdatabasteknologi, användbart bl.a. för avancerade weblösningar, kartografisk information, dokumenthantering, video och bildhantering.

Serafim

I korthet

Tjänst: Researcher. Oxford Parallel, the Parallel Applications Centre of the University of Oxford. Numeropärmen 97.047

Pengar: FRN utlyser medel för dyrbar vetenskaplig utrustning 1998. Ansökan skall vara FRN tillhanda senast måndagen den 12 maj 1997. http://www.frn.se- /dyrutl97.html och Numeropärmen 97.048


CAS-seminarium: Using ultrasonics for workspace sensing - limitations and possibilities from a bat perspective

Dr. Gunnar Lindstedt, Lunds Tekniska Högskola, håller CAS-seminarium under ovanstående rubrik idag fredag (4 april) kl. 14.30-15.30 i S3:s seminarierum (Osquldas väg 10, plan 6).

Abstract

Ultrasonic measurements using the pulse-echo principle have in many cases got a bad reputation. The reason for this can often be found in a poor understanding of the basic physical limitations. On the other hand, effective methods can usually be found if the problem is correctly understood. As a "state-of-the-art-benchmark" the bat can usually be used. Using echolocation it has the ability to make quick precise position-measurements of small preys and at the same time avoid obstacles in the environment. This implies that the methodology of artificial ultrasonics has a lot to learn.

Measurement principles and signal processing of ultrasonic echoes can vary a lot depending on the purpose of the measurement. It is simple to make one- dimensional distance measurements while more sophisticated methods can be used if a detailed description of the workspace is desired. Methods from radar and acoustic holography can be used in this later case. The methods used to produce ultrasonic pictures for medical diagnosis also belongs here.

Transducers and transducer configurations are important for the measurements. The purpose of the measurement usually defines a suitable configuration while the transducer elements defines what signals can be used (e.g. bandwidth).

Inspired by the bat, with a good understanding of the physical conditions and equipped with a large method-toolbox most feasible measurement tasks can be solved even under rough conditions.

Henrik I. Christensen

CAS-seminarium: Integration of Multiple Visual Processes for Tracking Faces

James L. Crowley, Professor, I.N.P. Grenoble, håller CAS-seminarium under ovanstående rubrik på måndag (7 april) kl. 10.00-11 i S3:s seminarierum (Osquldas väg 10, plan 6).

Abstract

This talk describes a system which uses multiple visual processes to detect and track faces for video compression and transmission. The system is based on an architecture in which a supervisor selects and activates visual processes in cyclic manner. Control of visual processes is made possible by a confidence factor which accompanies each observation. Fusion of results into a unified estimation for tracking is made possible by estimating a covariance matrix with each observation.

Visual processes for face tracking are described using blink detection, normalised color histogram matching, and cross correlation. Ensembles of visual processes are organised into processing states so as to provide robust tracking. Transition between states is determined by events detected by processes. The result of face detection is fed into recursive estimator (Kalman filter). The output from the estimator drives a PD controller for a pan/tilt/zoom camera. The resulting system provides robust and precise tracking which operates continuously at approximately 20 images per second on a 150 megahertz computer work-station.

Henrik I. Christensen

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 3 april 1997 <numero@nada.kth.se>