Numero 12

tisdag 1 april 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

April april!

Red.

Möte: Hur ska biblioteket förbättras?

Kom till Nadas bibliotek måndagen den 14 april kl 15.15 och lämna förslag till hur vi kan förbättra servicen. Det borde t.ex. vara möjligt att kunna läsa sina cd-skivor här. Är det möjligt/lämpligt att hålla med ett cd-bibliotek och vad ska det i så fall innehålla?

Ska våra rapporter och avhandlingar finnas på Internet. Hur ska det praktiskt gå till?

Kan vi påskynda beställning av böcker?

Vi kommer att bilda en biblioteksgrupp som kan fortsätta arbetet. Jag har redan minst tre intresserade som vill delta och fånga upp våra synpunkter.

Du som vill bidra till förslag och lösningar är således välkommen den 14 april kl 15.15.

Ingrid

Exjobbsseminarium i datalogi

Fyra SU-studenter, samtliga på matematisk-naturvetenskapliga linjens inriktning mot datavetenskap, presenterar sina examensarbeten tisdagen den 8 april kl. 13.15 i sal D31 ( Lindstedtsvägen 5, plan 3).

Human Motamedi-Nazari: A Study of World Wide Web based Intranet Search and Retrieval Techniques. Arbetet har utförts vid Ericsson Data AB. Handledare vid Nada: Kjell Lindqvist och Serafim Dahl.

Jan Åkerfeldt: Undersökning av kompressionsalgoritmer för ett radiobaserat paketförmedlande datanät. Arbetet har utförts vid Ericsson Mobile Communications AB. Handledare för Nada: Björn Pehrson.

Fredrik Rossby: En inventering av SAS inventariesystem och förslag till ett grafiskt gränssnitt. Arbetet har utförts vid Scandinavian Airlines System. Handledare vid Nada: Kai-Mikael Jää-Aro

Johannes Aho: Automatiska fordonslokaliseringssystem - en sammanfattning och utvärdering med utveckling av en egen prototyp. Arbetet har utförts vid Telia Promotor AB. Handledare vid Nada: Kjell Lindqvist

Caroline

D-linjelag vann Javatävling

Ett lag från KTH:s D-linje vann nyligen en Javaprogrammeringstävling. Ur pressmeddelandet:

Sveriges första tävling i återanvändning av programvara, "Software Reuse Café 1997", avgjordes i en final i Ronneby den 20/3. Tre lag hade kvalificerat sig till finalen och efter 26 timmars non-stop programmering i dataspråket Java, utsågs laget SRCTCTCT från Stockholm till vinnare. I laget ingick trötta men lyckliga Mattias Joëlson, Fredrik Sandberg och Joakim Dahlstedt. Alla studerande på Datatekniklinjen på KTH-NADA. På delad andra plats kom laget "#nescafe" från Umeå Universitet och FLUX från Högskolan i Karlskrona-Ronneby.

Juryns motivering: "Bästa lag enligt tävlingens anda med bästa inskickade komponenter, mest återanvändning av andra komponenter och den bästa struktur och generalitet i tillämpningen". Vinnarna från KTH får åka till den stora konferensen för Java programmerare, JavaOne i Californien och göra besök på Ericssons, Sun Microsystems och AirTouch (Europolitan) forskningsanläggningar. Tävlingsuppgift, resultat och bilder kan man hitta på internet http://www.hk-r.se/r- eusecafe. Arrangörerna planerar redan för "Software Reuse Café 1998".


Kandidat till rektor

Professor Gunnar Svedberg är valberedningens förslag på kandidat till rektor.Numeropärmen 97.045


I korthet

Konferens: Third IMACS International Symposium on Iterative Methods in Scientific Computation. 9-12 juli i Jackson Hole, Wyoming, USA. http://math- .uwyo.edu/IMACS/imacs.html.

Kurs: Introduktion till MATLAB. http://- www.comsol.se/Courses/courses.html.


Kvaliteten på skolundervisningen måste höjas

I Numeropärmen finns en artikel ur "Från Riksdag & Departement Nr 10, 21 mars 1997". I denna beskrivs regeringens utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning. Bl.a. vill regeringen införa ett nytt teknikinriktat program på gymnasienivå. Numeropärmen 97.046


Bisysslor

KTH:s riktlinjer för bisysslor har reviderats.

KTH ser positivt på ett ökat samarbete med näringsliv, men föredrar att det kan utföras som institutionsuppdrag. Enskilda lärare kan dock ha uppdrag helt vid sidan av institutionen, så kallad bisyssla.

För bisyssla gäller att

Läraren har informationsplikt. Det innebär att "En lärare i vars tjänst kan ingå forskning är skyldig att underrätta högskolan om sina bisysslor av nämnvärd omfattning och varaktighet inom tjänstens ämnesområde".

Anmälan skall ställas till Rektor och lämnas till prefekt inom två veckor efter det att läraren åtagit sig den bisyssla som utlöser anmälningsplikten. Lärare, som tidigare anmält bisyssla, skall inge ny anmälan.

Följande bisysslor skall alltid anmälas:

Detaljerade regler kan hämtas hos Catherine. Frågor kan ställas till Ingrid, till Jaak Berendson, personalchef eller till Stina Bishop, juridiska enheten.

Ingrid

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum på torsdag (3 april) kl. 15.15 i seminarierum 4618 (Lindstedtsv. 5, plan 6). Lars Tullgren och Erik Lundström, D91, 12 p: Användarcentrerad system- och verksamhetsanalys i ett kretsloppsföretag. Arbetet är utfört vid Ragn-Sells Råvaror AB. Handledare: Kjell Lindqvist. Examinator: Stefan Arnborg. Opponenter: Lambos Panagiotidis, Stefan Edlund och Skage Hoel Gløersen.

Kerstin F

Remiss: Avtal om forskningsfinansiering

Sveriges universitets- och högskoleförbund har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till standardkontrakt mellan universitet/högskolor, forskare och forskningsfinansiärer. Deras överväganden och förslag har kommit på remiss.

Jag har fått ovan nämnda remiss. Synpunkter skall lämnas till KTH senast den 15 april. Remissen har även gått till dekaner och föreståndare för Centra.

Rapportens del 1 innehåller arbetsgruppens överväganden och förslag och del 2 innehåller exempel på olika avtal. Du som är intresserad och inte har fått en egen rapport får höra av dig till mig.

Ingrid

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 27 mars 1997 <numero@nada.kth.se>