Numero 11

fredag 21 mars 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Nominering och val till institutionsstyrelsen

Som bilaga till pappersutgåvan av Numero (och i Numeropärmen 97.044) finns information om nominering och val till Nadas institutionsstyrelse för nästa mandatperiod.


Exjobbsseminarium: En optimal stigfinnare för fordon i en verklighetsbaserad digital terrängkarta

Markus Jönsson, F93, håller exjobbsseminarium under ovanstående rubrik fredagen den 4 april kl. 10.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Detta examensarbete beskriver en algoritm för att finna den snabbaste stigen för ett fordon att färdas mellan två punkter i en digital terrängkarta, undvikande eventuella hinder på vägen. Exjobbet har utförts åt S&T Datakonsulter med Stefan Arnborg som handledare.

Lennart Edsberg

Lägenhet sökes i sommar

Dan Sorensen från Rice University kommer att besöka PDC i sommar från den 2 juni tom 11 juli. Vi söker en lägenhet åt honom och hans familj, fru och två barn (14 och 16 år gamla) gärna nära KTH. Kontakta Berith Bodelsson, 7899, berbod@pdc.kth.se om du har något förslag.

Gert Svensson

CAS-seminarium: A mobile robot for applications in manufacturing

Michael Brady, BP Professor of Information Engineering, Oxford University och Professeur Invité INRIA Sophia Antipolis, håller CAS-seminarium under ovanstående rubrik onsdagen den 2 april kl. 13.30-14.30 i S3:s seminarierum (Osquldas väg 10, plan 6).

Abstract

We describe the development of a mobile robot designed for applications in manufacturing. The system has been developed as a product of which several hundred have been deployed in practice. The system comprises a distributed, real-time hardware and software architecture that enables sensor data-fusion and real-time path planning. We describe some of the sensor technology developed for the project: ultrasound, infrared range, and a stereovision platform. The architecture is based around a concept that we call LICA: Locally Intelligent Control Agent. LICAs can be added to the system very easily, enabling it to grow competences. The current implementation of the mobile robot has over 40 LICAs. Typically, a LICA is combined with a sensor to make it "intelligent": we describe an ultrasound-LICA and an infrared-range-LICA. Some 10 LICAs are used to build the real-time vision system. Vision has many advantages; but it is necessary to solve a set of difficult problems such as calibration and obstacle detection. We have built a path planning system that performs real time decision making to avoid obstacles and find paths to the goal. Naturally, it runs on a LICA!

Henrik Christensen

I korthet

Tjänster: 2 tjänster vid Danmarks Tekniske Universitet. http://- serv1.imm.dtu.dk/~psh/phd_engl.htm och http://- serv1.imm.dtu.dk/~psh/postdoc.htm"

Tjänst: Professorship in Distributed Systems and Applications. University of Aarhus. Numeropärmen 97.038

Pengar: KTHs Stora Pris ur 1944 års donation. Numeropärmen 97.040

Pengar: Ansökningsförfarande - nyordning. NFR. Numeropärmen 97.041

Stipendier: Stockholms universitets donationsstipendier 1997/98. Numeropärmen 97.042

Stipendier: Ingenjör Ernst Johnsons fond. Numeropärmen 97.039

Tjänster: 4 centrala, ej ämnesanknutna, doktorandtjänster (s k excellenstjänster) vid KTH. Numeropärmen 97.043


Fotografering

Fotografen Pia Ulin kommer under några dagar i mars/april att fotografera KTH:s huvudbyggnad. En del av bilderna kommer att publiceras i en bok om huvudbyggnaden som KTH producerar tillsammans med Akademiska hus.


Nadas Lektorer - Ansökan om forskning i tjänsten

Institutionen inbjuder våra lektorer att ansöka om medel för forskning upp till 50% i tjänsten.

Det huvudsakliga urvalskriteriet är vetenskaplig skicklighet. Den som redan har fakultetsmedel för forskning kan ej komma i fråga.

Medlen måste sökas varje år, även om avsikten är att de ska delas ut i upp till tre år. Prövning kommer således att göras årligen. För förlängning förutsätts att du visat tillräckliga vetenskapliga resultat, aktivt deltagit som lärare i forskarutbildningen och aktivt bidragit till ansökan om externa forskningsmedel. I den andra delen av tjänsten förutsätts du normalt göra insatser i grundutbildningen.

För att finansiera forskningen kommer Nadas FoFu-medel att användas upp till 900 kkr/år i 3 år. Om det är möjligt kommer vi även att samfinansiera med externa anslag för att kunna dela ut medel till fler, men de kommer att räcka till minst 3 lektorer.

Ärendet kommer att beredas av Nadas FoFu-grupp och beslut fattas av prefekten. Beslutet kan ej överklagas eftersom det är en del av institutionens bemanningsplanering.

Frågor kan ställas till Ingrid.

Ansökan skall vara prefekten tillhanda senast den 11 april. Till ansökan ska bifogas de vetenskapliga arbeten och annan värdefull information som du vill åberopa.

Ingrid

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 20 mars 1997 <numero@nada.kth.se>