Numero 10

fredag 14 mars 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Reparation av stolar

I veckan kommer en person från RH-form att ta hand om våra dåliga stolar. Han vill gärna att de samlas på ett ställe. Om Ni som har dåliga stolar berättar för mig var de finns, så kan jag och Christer hitta nåt bra ställe att samla dem på.

Catherine

PDCTTN

PDCTTN presenteras på onsdag (19 mars) kl. 10.00-15 i sal E34 (Osquars backe 2, plan 3).

För att stimulera utvecklingen av HPCN finns ett program för europeisk industri om totalt ca 8-10 miljoner ECU. Dessa pengar finns tillgängliga genom initiering och deltagande i projekt för kunskapsspridning, demonstration eller införande av HPCN i industrin. Projekten har typiskt en sammansättning med en akademisk part, eventuellt en teknisk konsult och en slutanvändare.

Detta är en inbjudan till svenska och norska universitet och industrier till en första information om PDCTTN och om hur man formulerar en projektansökan.

EU-kommissionen DGIII representeras av Jerker Wilander.

Peter Carlsson

Nummeseminarium: Adaptiva metoder på strukturerade nät

Patrik Skogqvist, Nada, håller seminarium i numerisk analys under ovanstående rubrik på måndag (17 mars) kl. 10.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Björn Sjögreen

PDC-seminarium: Phason-assisted plasticity of a quasicrystal under shear stress

Babak Sadigh, Theoretical Physics, KTH, håller PDC-seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (18 mars) kl. 15.15 i seminarierum 1537 (Lindstedtsv. 3, plan 5).

Abstract

We employed the Molecular Dynamics simulation technique to investigate the microscopic mechanism of structural transformation of a dodecagonal quasicrystal under applied shear stress. The principal observation reported here is that a quasicrystal cluster appears to be able to conform to the variation of its external shape without breaking its long-range dodecagonal symmetry. This novel type of structural relaxation is found to be possible due to high rate of phason hopping which represents a generic type of atomic dynamics in quasicrystals associated with the existence of addidional (phason) degrees of freedom.

Erik Aurell

I korthet

Konferens: WFCS'97. 2nd IEEE International Workshop on Factory Communication Systems. 1-3 oktober i Barcelona. Numeropärmen 97.036

Konferens: EIS 1998. Engineering of Intelligent Systems. University of La Laguna, Tenerife. 11 - 13 februari 1998. http:/- /www.compusmart.ab.ca/icsc/eis98.htm

Pengar: KTH:s centrala internationaliseringsmedel 1997 för doktorander. Numeropärmen 97.037

Seminarium: MIDAS-NET kick-off. Multimedia Information Demonstration And Support NETwork. 17 mars kl. 9.00 - 16.00 i sal D1, Lindstedtsv. 17. http://www.ur.se/MIDA- S-NET/.


Apartment

I am a guest researcher working at NADA-SANS. I would like to rent a 2 or 3 room flat for the period May-June/97. You can contact me at 9271.

Gustavo

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum på torsdag (20 mars) kl. 15.15-17 i seminarierum 4618 (Lindstedtsv. 5, plan 6).

Klas Eriksson, F91, 20 p: Approximativ namnmatchning, överblick och test av olika algoritmer. Arbetet är utfört vid ICL Svenska AB. Handledare: Viggo Kann. Examinator: Stefan Arnborg. Opponenter: Erik Pettersson och Christian Ridderström.

Tomas Nord, D92, 20 p: Utformning av designriktlinjer för grafiska användargränssnitt till en nyutvecklad programvara. Arbetet är utfört vid Scala International AB. Handledare och examinator: Kerstin S Eklundh. Opponenter: Christer Nilsson och Madeleine Kim.

Kerstin F

CID:s och IPLab:s onsdagsseminarier

I seminarierum 4618 (Lindstedtsv. 5, plan 6) är det varje vecka under våren ett seminarium där CID och IPLab varannan gång har ett tema för dagen. Efteråt bjuder CID på kaffe. Tid: 14.00-15.00 om inget annat anges, se program på webben: - http://www.nada.kth.se/cid/seminarier/onsdagpacid.html.


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 13 mars 1997 <numero@nada.kth.se>