Numero 9

fredag 7 mars 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Nadadoktorandtjänst

SU ledigförklarar en tjänst vid Nada inom ämnesområdet "Dynamiska system med tillämpningar på turbulens och ickelinjär fysik". Ansökan senast 21 mars 1997.Numeropärmen 97.031


Nyanställd doktorand

Mattias Liefvendahl är nyanställd doktorand i numerisk analys. Numerored. hälsar välkommen!


Kursstart: Kurs/studiecirkel i funktionalanalys

Vi kommer att läsa boken Griffel, "Applied Functional Analysis". Deltagarna lämnar in lösta uppgifter och presenterar olika avsnitt. Någon form av slutexamination blir det också.

Vi träffas måndagar och onsdagar kl 9.00 i seminarierum 4523 (Lindstedtsv. 5, plan 5). Första sammankomst blir måndag 10/3.

Gunilla Kreiss

Nyhetsrapportering vid IVAs högtidssammankomst

...kan man lämna förslag till - nya produkter, forskningsgenombrott och uppfinningar som du anser bör tas med. Senast 2 maj.Numeropärmen 97.029


Seminarium: Exploatering av forskningsresultat

Teknikhöjden & SU teknikpark håller seminarium under ovanstående rubrik onsdagen den 19 mars kl. 16.00-18 i fakultetsklubben, Frescati backe. Föranmälan till Åsa Lindgren, Asa.Lindgren@natkan.su.se.Numeropärmen 97.030


Nummeseminarium: Beräkningar med turbulensmodeller

Natalie Duquesne håller nummeseminarium under ovanstående rubrik på måndag (10 mars). Plats och tid okänt för Numerored. - kontakta Gunilla Kreiss <gunillak@nada.kth.se>


Vårens seminarier kring IT-stöd och distanstekniker i grund- och vidareutbildning inom KTH

Vidareutbildningsenheten vid KTH anordnar, som en fortsättning på konferensen den 11-12 november förra året kring "Flexibelt, livslångt lärande i KTH:s verksamhet". Seminarierna äger rum 5 mars på DSV, Kista, 9 april Riksäpplet, KTH-Haningen och 28 maj CID, Nada.Numeropärmen 97.032


I korthet

Stipendier: Stipendium för telekommunikationsstudier i USA - John och Karin Engbloms stipendiefond. Ansökans senas 31 mars 1997. Upplysningar från kansi EIT, 790 8494 eller 790 9170. Numeropärmen 97.027

Stipendier: Fulbright Grants 1997-98. Numeropärmen 97.028

Konferens: "Teaching Science for Technology at Tertiary Level", KTH 14-17 juni 1997. Numeropärmen 97.033

Övningar: "Presentera din forskning på engelska" - kurs/övningar på särskilt det retoriska elementet i presentationer. 11 mars och 25 mars 1997. Numeropärmen 97.034

Tjänster: Lunds universitet ledigförklarar en mängd doktorandtjänster, bl.a. en i matematik. Numeropärmen 97.035


Licentiatseminarium: On hybrid multi-scale representations

Pascal Grostabussiat, CVAP, håller licentiatseminarium under ovanstående rubrik idag fredag (7 mars) kl. 10.00 i sal Q2 (Q-huset, Osquldas väg 6).

Abstract

The purpose of this thesis has been to investigate a new set of multi-scale representations of image data, the so called hybrid multi-scale representations, allowing for a variable subsampling amount in the spatial domain as the value of the scale parameter increases. The aim was to evaluate new possibilities and trade-offs that could be obtained by reducing the amount of data, and thus the computation time, while still preserving the theoretical properties of the pure scale-space representation.

In order to assess and evaluate these possibilities, a new object-oriented application has been designed and implemented, allowing not only for various hybrid multi-scale representations, but also for already existing multi-scale models such as the well-known pyramids and scale-space representation.

Theory and experiments are discussed in the first part. In a second part, we describe a visualization system developed at the Computational Vision and Active Perception Laboratory (CVAP), for illustrating multi-scale objects such as points, curves and surfaces obtained from two-dimensional and three-dimensional images. Such a system has been used to show particular behaviour of the hybrid multi-scale representations.


Seminarium: A system for tracking the human body in 3D from a sequence of monocular views

Enrico Di Bernardo, University of Padova, Italy, håller seminarium under ovanstående rubrik på tisdag (11 mars) kl. 15.15-16 i seminarierum 3721, matematik, KTH (Lindstedtsvägen 25 - klocktornet, plan 7).

Abstract

Observing the human body in motion is key to a large number of activities and applications such as security, character animation, virtual reality, human-machine interfaces, biomechanics studies, signaling in noisy environments, camera control, traffic and customer monitoring.

All of the current techniques for tracking the human body require either employing dedicated human operators or using ad-hoc sensors. This results in a number of limitations: practicality (the user needs to wear markers or other ad-hoc equipment which may be impractical, uncomfortable, constrain the user to a limited work space, be difficult to transport),cost (computational and sensory hardware and human operator time), timeliness (the data may not be available in real-time, but only after a lag required to process a batch of images, allow communication between human operators).

If tracking the human body could be made automatic and non-invasive, and therefore cheaper, more practical and faster, not only the applications listed above could be better performed, but also a number of new applications would be feasible.

In this talk we will present a model-based technique for the recursive estimation of the human body pose in 3D from a monocular sequence of images. We have developed a real-time system which is able to reconstruct the human arm pose in 3D with an 8 % error in the direction of the field of view.


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 6 mars 1997 <numero@nada.kth.se>