Numero 8

fredag 28 februari 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Exjobbsseminarium i datalogi

Ett exjobbsseminarium i datalogi äger rum på tisdag (4 mars) kl. 15.15-17.00 i seminarierum 4618 (Lindstedtsv. 5, plan 6).

Christian Ridderström, F92, 20 p: Navigering med visuell servostyrning och vanishing points. Arbetet är utfört vid Cvap, Nada. Handledare: Stefan Carlsson. Examinator: Tony Lindeberg. Opponent: Lars Tullgren

Henrik Strandberg, E91, 20 p: Modeller för interaktion med tredimensionella bilder av flygplan i luften. Arbetet är utfört vid Celsius Tech Systems. Handledare: Kerstin Frenckner. Examinator: Lars Kjelldahl.

Annika Jonsson, F91, 20 p: Adaptiva ljud- och videotjänster för WWW. Arbetet är utfört vid Ericsson Radio Systems AB. Handledare: Anders Hillbo. Examinator: Yngve Sundblad. Opponent: Erik Lundström.

Kerstin F

Bildanalyssymposium SSAB'97

CVAP anordnar tisdag-onsdag 4-5 mars det årliga svenska bildanalyssymposiet. Konferensen anordnades första gången 1978 och då också på KTH, dit den nu återkommer för femte gången. Denna gång förväntas 140 deltagare som håller 38 föredrag i sal E1. Det nya nationella forskningskonsortiet VISIT, med stöd från SSF, presenteras också. För ytterligare information kontakta Lars Bretzner (bretzner@nada.kth.se) eller Stefan Carlsson (stefanc@nada.kth.se). http://www.nada.kth.se/ssab97/index.html

Lars Bretzner

Kursstart: Theoretical Distributed Computing, doktorandkurs i teoretisk datalogi

Ovanstående kurs startar tisdagen den 11 mars kl. 10.15-12.00 i seminarierum 4618 (Lindstedtsv. 5, plan 6). Kursen ges på engelska och har följande kursbeskrivning:

The course will survey basic problems and their solutions in the area of (theoretical) distributed computing. Algorithms, lower-bounds and impossibility results will be presented for basic problems in several models of distributed computation. During the course several challenging open problems will also be discussed.

Lärare är Alessandro Panconesi <ale@nada.kth.se>. Han är en utmärkt lärare, han har jobbat en hel del inom detta område och han gav motsvarande kurs i höstas i Berlin, så jag har stora förhoppningar om att det ska bli en riktigt bra kurs. Jag rekommenderar den till alla intresserade!

Kurssida: http://- www.nada.kth.se/kurser/kth/2D5340/

Förkunskapskrav är Algoritmer och komplexitet eller Algoritmer, datastrukturer och komplexitet.

Viggo Kann

Lediga tjänster vid Nada, institutionen för numerisk analys och datalogi

Institutionen växer såväl inom utbildning som forskning. Nada ger grundläggande kurser i numeriska metoder, programmeringsteknik och datalogi på alla civilingenjörsutbildningar på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Mer avancerade kurser ges bland annat på linjerna Datateknik och Teknisk fysik på KTH samt Matematisk-Datalogisk linje på Stockholms Universitet. Det sker ständigt en förnyelse av projekt inom våra fem forskningsområden där vi deltar i ett utbrett internationellt samarbete. På institutionen finns tre centrum inom områdena Tekniskt vetenskapliga beräkningar, PSCI och Användarorienterad IT-design, CID för att förstärka samarbetet mellan näringsliv och högskola och Centrum för Autonoma System, CAS för att samla och långsiktigt bygga upp kompetens inom detta område . Vid institutionen finns också ett nationellt parallelldatorcentrum, PDC som har expandera kraftigt det senaste året.

Forskningen i datalogi är främst inriktad mot algoritmer och komplexitet, bildanalys i nära samarbete med CAS, människa-datorinteraktion i nära samarbete med CID samt neuroinformatik. Forskning i numerisk analys är främst inriktad mot lösning av differentialekvationer med tillämpningar i nära samarbete med PDC och arbetsenheten för Numerisk matematik och mekanik, C2M2 samt PSCI. Forskningen sker i stor utsträckning i samarbete med tillämpare inom och utom högskolan samt med internationellt ledande universitet i främst Europa och USA.

Minst två universitetslektorer

minst en i datalogi

Ref nr 200-69-97

Sökanden ska ha visat god förmåga till forskning inom datalogiområdet och ha styrkt förmåga att väl undervisa bl a grundläggande kurser i programmeringsteknik och datalogi på universitetsnivå. Vi har i första hand behov av lärare på våra kurser i datalogi, programkonstruktion, objektorienterad programkonstruktion, grafik och interaktion, samt människa-datorinteraktion.

En universitetslektor i numerisk analys

Ref nr 200-84-97

Sökanden ska ha visat god förmåga till forskning i numerisk analys eller närliggande område och ha styrkt förmåga att väl undervisa i grundläggande kurser i numeriska metoder på universitetsnivå. Vi har behov av lärare som kan delta i undervisningen på alla nivåer.

För behörighet till tjänst som universitetslektor krävs avlagd doktorsexamen i ämnet och visad pedagogisk skicklighet. I tjänsterna ingår undervisning i grundutbildningen i datalogi respektive numerisk analys. Möjlighet till egen forskning upp till 50% kan beredas genom eget forskningsanslag. Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid den sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet.

Varje sökande ska tillsammans med ansökan i tre identiska paket lämna:

En doktorandtjänst i datalogi

med inriktning mot beräkningsbiologi

Ref nr 240-021-97

Tjänsten kommer att avse forskning beräkningsbiologi och placeras i forskargruppen Teoretisk datalogi och finansieras av NFR. För närmare information hänvisas till Jens Lagergren på tfn 08-790 7327.

Lämplig bakgrund kan vara civilingenjörsexamen på någon av linjerna Datateknik, Elektroteknik, Teknisk fysik eller magisterexamen i Matematik eller Datalogi.

På den här typen av tjänster är det mest manliga innehavare, varför vi gärna ser kvinnliga sökande.

Upplysningar om tjänsterna lämnas av prefekt Ingrid Melinder, tfn 08-790 7798 eller studierektor Karoly Siklosi, tfn 08-790 7143.

Ansökan ställs till kansli EIT för lärartjänsterna med ref nr 200-69-97 och 200-84-97 till NADA för doktorandtjänsten med ref nr 240-021-97 Kungliga Tekniska Högskolan, 100 44 Stockholm och ska ha inkommit senast 1997-03-15

Kvalificerad sekreterare

PDC söker projektsekreterare till EU-projekt

Ref nr 240-022-97

Parallelldatorcentrum på KTH är huvudresurs i Sverige för stora beräkningar, med superdatorer som används av samtliga universitet och många företag.

Vi kommer nu att delta i ett EU-projekt som kommer att driva ett antal projekt med andra universitet tillsammans med små och medelstora företag.

Vi söker en medarbetare som självständigt ska biträda projektledaren med administration runt projekten som kontraktskrivning, projektuppföljning, rapportering m.m. Till en del ingår också sedvanligt sekreterararbete och bokföring.

Lämplig bakgrund är postgymnasial sekreterar- eller ekonomiutbildning med dokumenterad erfarenhet av självständigt arbete inom liknande områden. Vidare krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt gärna kunskap i franska. Vidare krävs mycket god datorvana. Erfarenhet av ekonomi och bokföring är meriterande.

Kontakta Gert Svensson på tel 08-790 78 84 eller via datorpost gert@pdc.kth.se om detta jobb verkar intressant. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.

Ansökan ställs till Parallelldatorcentrum, KTH, 100 44 Stockholm och skall ha inkommit senast den 15 mars 1997. Ange referensnummer 240-022-97.


I korthet

Tjänster: 4 universitetslektorer i teleinformatik sökes till KTH i Kista. http://www.it.kth.se/misc/jobs/annons-english-970212.- html. Numeropärmen 97.026


Akut bostadslös 1/4!

Hej!

Jag befinner mig i ett nödläge. Därav denna annons. Den första april saknar jag tak över huvudet i Stockholm pga ett lägenhetsbyte. Jag heter Kristian Ekberg och sitter och exjobbar på CID. Om Ni känner till något (1-2:a eller rum) som står tomt i stan kortare eller längre tid, så är jag mycket tacksam för alla uppslag.

Mvh

Kristian Ekberg

mailadress: x-kriek@nada.kth.se


^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 28 februari 1997 <numero@nada.kth.se>