Numero 7

fredag 21 februari 1997, årgång 27

Veckoblad om forskning, undervisning och administration m.m.
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi, KTH


Kalendarium

Aktuellt kalendarium (inte kalendariet som hör specifikt till denna Numeroutgåva).

Nya löner för doktorander och forskarassistenter

KTH har träffat avtal om nya löner för doktorander och forskarassistenter. Avtalet gäller från den 1/1 1997.

För forskarassistenter gäller att lägsta lön höjs från 23000 kr till 24000 kr med en normal höjning vid omförordnandet efter två år. På Nada tillämpar vi denna lönesättning även för andra disputerade forskare med likartade arbetsuppgifter.

För doktorander gäller en ny lönestege: 16000 16700 18700 19800 för respektive steg. På Nada tillämpar vi denna lönestege även för doktorander som har annan tjänst.

Jag vet ännu inte när dessa löner kommer att betalas ut.

Ingrid

Introduction to Parallel Computing on the IBM SP at PDC

This course gives an introduction in using and writing parallel programs on the IBM SP computer at PDC. This includes a general overview of parallel computing, compilers and software development tools on the SP and message-passing programming by MPI.

The course spans two days with lectures in the mornings and exercises in the afternoons. The course will be given three times: 6-7 March, 3-4 April, 15-16 May 97.

Fore more information see: ht- tp://www.pdc.kth.se/training/sp2-intro2.html or contact Britta Svensson 790 79 07.

Peter Carlsson

Doktorandtjänst

En doktorand i molekyldynamisk simulering sökes. Tjänsten är placerad vid NADA (PSCI). Sista ansökningsdag är den 7 mars.Numeropärmen 97.025


Numero gratulerar

1996 års pris till bästa examensarbete vid ett mindre eller medelstort företag har tilldelats examensarbetaren Anna Redz, F-91, hennes handledare vid Nada, Olle Bälter, och hennes handledare vid Ortivus Medical AB, Gunilla Lundahl. Presentation and Analysis of Vector Electrocardiograms är titeln på examensarbetet. Numero gratulerar pristagarna.


I korthet

Stipendier: Telefonaktiebolaget L M Ericssons stiftelse för främjande av elektroteknisk forskning. Sista ansökningsdag är den 27 mars. Numeropärmen 97.022

Seminarium: Den onde, den gode, den fule. Vad gör människan till människa - en fråga om kultur och natur. 8 april. Arrangeras av Institutet för framtidsstudier och Stockholms universitet. Numeropärmen 97.023

Pengar: Utlysning av medel för tvärvetenskapliga kurser inom forskarutbildningen 1997. Sista ansökningsdag är den 10 mars. Numeropärmen 97.024


INSPEC

INSPEC - en databas med referenser till litteratur inom bl a fysik, elektroteknik/elektronik, kommunikation, reglerteknik, datateknik och IT - är sedan en tid gratis tillgänglig på www för KTH inkl DSV och IMC. Webbadressen är http://www.- lib.kth.se/erl.html#Inspec. Gränssnittet på vår webbserver kallas WebSPIRS. Observera att din dator måste ha ett namn i en domän xxx.kth.se (för DSV: dsv.su.se) annars släpper inte webbservern in dig. Kontakta din systemansvarige om du inte kommer fram - det har visat sig att det oftast beror på att datorn inte har fått något namn.

Ett alternativ till www är att man installerar en programvara (klient) på sin dator och söker i INSPEC direkt mot den server där databasen ligger. Klienten - kallad WinSPIRS (MacSPIRS) - hämtas på nätet. Detta alternativ kräver lösenord (ingen kostnad).

Vilket gränssnitt man föredrar - WebSPIRS eller WinSPIRS (MacSPIRS) - kan vara en smaksak. Svarstiderna är kortare med en klient; en annan fördel är att man kan spara sin sökprofil och köra den automatiskt vid ett senare tillfälle när databasen uppdaterats. Å andra sidan kan säkert en van webbanvändare hitta fördelar med WebSPIRS. Kanske kan man säga att det kan vara värt att installera en klient för den som använder databasen ofta. Om du besöker KTHB eller Electrumbiblioteket kan du pröva de båda alternativen där. Meddela mig om du vill använda en klient. Vi skickar då info om var klienten kan hämtas, serveradress och lösenord med ansvarsförbindelse per post (jag behöver alltså din postadress).

Måndagen den 24 februari kl 09.30-11.30 håller jag en kurs på KTHB om sökning i INSPEC med WebSPIRS och WinSPIRS, se webbadress http://www.l- ib.kth.se/idc/cdrom.html där också anmälan kan göras.

Kursen kommer också att hållas på Electrum den 12 mars, kl 10-12, sal C34. Anmälan om deltagande görs till mig. Efter lunch kan de som önskar komma till Electrumbiblioteket för eftersnack och "eftersökning" i databasen.

Hör gärna av dig om du har frågor om databasen INSPEC och hur man söker i den!

Hälsningar

Åke Nord

^ Upp till Numeros hemsida.


Senast ändrad 20 febr. 1997 <numero@nada.kth.se>